Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Správná implementace knihoven Wavin do projektu

V úvodním dílu seriálu o BIM (Building Information Modeling) jsme vysvětlili, jaké jsou hlavní výhody a důvody, proč začít projektovat pomocí této metodologie. Další díl se věnoval implementaci, zkušenostem a poznatkům projektantů, kteří již metodiku BIM používají. V dnešním dílu se budeme podrobněji zabývat knihovnami Wavin a poradíme, jak je správně do projektu implementovat.


Wavin knihovny pro program Revit se vyznačují vysokou úrovní detailu a tím i věrohodnosti celé výsledné instalace. Knihovny neobsahují jen „holé“ produktové portfolio Wavinu, ale mají v sobě zakomponováno také mnoho užitečných inteligentních funkcí, které jsou specifické vždy pro konkrétní typ systému, který se v projektu vyskytuje. Tyto atributy zajistí tvorbu vždy optimálního řešení instalace, např. i pro kombinaci různých materiálů. Použitý systém následně bude charakterizován správnými daty, rozměry, jmény, lokálními kódy apod. pro všechny prvky instalace. Tyto ucelené informace se zároveň budou generovat i do přesných výkazů materiálů. Také potrubní rozvod bude vždy průběžně validován a uživatel bude upozorňován na možné chyby v instalaci. Vlastní tvorba potrubních rozvodů je následně založena na intuitivním přístupu k modelování.

Implementace knihoven

Tvorbě instalace tedy vždy předchází proces implementace knihoven do projektu. V podstatě pojem implementace lze v daném případě ztotožnit s procesem kopírování. Implementaci lze rozdělit na dva na sobě nezávislé kroky:

  1. implementace rodin vlastních produktů a 
  2. implementace šablony pro výkaz materiálu.

Implementace knihovny je velmi jednoduchá, obdobně jako když běžně kopírujeme dokumenty, texty nebo tabulky v programech MS Office. Tedy použitím metody „kopírování přes schránku“ pomocí známých příkazů Ctrl+C, resp. Ctrl+V.

Pro správnou činnost všech výše uvedených funkcí je třeba knihovny do projektu implementovat korektně.

Příklad „starting view“ a výběr požadovaného typu potrubí pro kopírování do projektu
Příklad „starting view“ a výběr požadovaného typu potrubí pro kopírování do projektu
Vložení knihovny do projektu
Vložení knihovny do projektu
Vymazání nakopírovaných prvků z obrazovky a z projektu
Vymazání nakopírovaných prvků z obrazovky a z projektu

Vkládání rodin produktů

Nejprve tedy musíme mít v rámci Revitu otevřená dvě pracovní okna – jedno s Wavin Revit knihovnou (v režimu starting view) a druhé s aktuálně zpracovávaným projektem, ve kterém chceme daný systém použít. Provedeme hromadný výběr celého nabízeného systému a pomocí schránky ho vložíme do aktuálního projektu. V systémech gravitační kanalizace se vyskytují vždy dvě různé varianty značení potrubí DN, resp. OD. Není vhodné do projektu kopírovat obě varianty. Vždy je třeba se na základě různých kritérií rozhodnout jen pro jednu variantu značení, tu nakopírovat, a v jejím duchu pokračovat v práci.

Pro vložení do projektu je třeba toto kopírování ještě potvrdit. Abychom odstranili nepotřebné trubky a tvarovky, které se během kopírování knihovny staly součástí projektu, je třeba tyto komponenty z projektu klasickým způsobem vymazat. Tím docílíme žádoucího stavu, že knihovna bude kompletně a korektně nakopírována „do paměti“ projektu a zároveň nebude projekt obsahovat žádné nechtěné prvky. Obdobným způsobem též doporučujeme nakopírovat také předpřipravené šablony pro výkaz materiálu.

Celý postup kopírování knihoven najdete v instruktážním videu.


Wavin Czechia s.r.o.
logo Wavin Czechia s.r.o.

Společnost Wavin je přední světový výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů pro rozvody vody, topení a plynu. Specializuje se i na systémy pro hospodaření s dešťovou vodou a realizaci či sanaci inženýrských sítí. V České republice působí od roku ...