Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kdo chce být konkurenceschopný, musí jít s dobou

Schopnost prosadit se v podnikání, a to platí pro jakýkoliv obor, je základní kámen úspěchu. Je víc než jasné, že v současnosti se bez inovací a moderních technologií neobejde žádné odvětví. A to platí dvojnásob pro stavebnictví. Dnes je kladen velký důraz na výrazné zjednodušení přípravy a realizaci projektů. Tím lze získat lepší přehled o budoucích nákladech. Ovšem k tomu nepostačí pouze software, jakkoliv kvalitní. Je potřeba najít ucelené řešení.

Získáním zakázky všechno začíná

Žádný stavební projekt se neobejde bez přesného rozpočtu. Pro získání stavební zakázky je klíčové sestavit cenovou nabídku rychle a precizně. Možností jak vytvořit finanční plán je mnoho. Při stavbě malého přístěnku postačí tužka a papír, kam zednický mistr z hlavy napíše, kolik spotřebuje cihel, malty, stavebního řeziva a střešních tašek. Pokud má praxi a zkušenosti, tak si můžete být jisti, že se nemýlí a klidně mu můžete stavbu svěřit. Ovšem pro větší nebo složitější zakázky je přeci jen výhodnější a spolehlivější využít kvalitní systém pro tvorbu stavebních rozpočtů a kalkulaci nákladů. A právě takové ucelené řešení nabízí společnost Callida, která se na českém trhu pohybuje už přes dvacet let a je specialistou na podporu přípravy a realizaci zakázek.

Zjednodušte si přípravu a realizaci projektů


 

Znakem firmy Callida je koruna stromu tvořená symbolicky jednotlivými produkty. Dohromady tvoří celek, který dokáže vyhovět náročným požadavkům každého klienta. Systém euroCALC 3 je hlavně o číslech, cenách, zkrátka o celé ekonomice zakázky. Pomáhá zprůhlednit probíhající procesy v jednotlivých projektech. Všechna data jsou na jednom místě pro větší přehled, sdílení informací a lepší kontrolu. Díky tomu dochází k zefektivnění práce a k úspoře času i finančních prostředků. Vybrat si lze z několika variant. Základní verze euroCALC Remote je v podstatě internetová služba, se kterou může vytvářet stavební rozpočty opravdu každý. Jako jediná svého druhu je dostupná i ze zařízení Apple. Pro ekonomickou správu celého projektu je připraveno řešení euroCALC Premium. Všechna data stavebních zakázek jsou na jednom místě, takže všichni mají přehled a vše pod kontrolou. Navíc v průběhu zakázky lze kdykoliv zjistit aktuální stav fakturace za požadované období: kolik už je prostavěno, jaká bude fakturace za aktuální měsíc, kolik ještě zbývá atd. Komplexní řešení přináší euroCALC Solution. Na začátku se společně se zákazníkem připraví důkladná analýza stávajícího stavu a procesů. Na základě tohoto rozboru se určí, které správné a funkční činnosti či procesy zachovat, případně se navrhnou nové postupy a celý systém se podle toho nastaví. euroCALC rovněž spolupracuje s portálem SCI-Data.cz, což je nejpodrobnější online databáze stavebních materiálů na internetu, která výrazně šetří čas při tvorbě rozpočtu. Na jediném místě a v jednotném provedení lze nalézt detailní informace o cenách a technických vlastnostech stavebních výrobků a materiálů. Tento veřejný portál je propojen se systémem euroCALC a materiály se dostávají přímo do stavebních rozpočtů.

Nesdílená informace jako by neexistovala


Společnost Callida zároveň nabízí další dva ojedinělé systémy z produkce amerického partnera Viewpoint Construction Software. Jedná se o produkty Field View a For Projects. Se špatným nebo nepřesným řízením projektů se v českém stavebnictví setkáváme na každém kroku. Přitom snížením nákladů na koordinaci a řízení zakázky získáte před svou konkurencí výrazný náskok. A právě k tomu je určený systém For Projects. Významně pomáhá snižovat náklady na administraci a výrazné omezuje neproduktivní aktivity. Tím se snižuje riziko víceprací, což umožňuje dokončit projekt včas a v rámci rozpočtu. O co se jedná? For Projects je zabezpečené cloudové prostředí, které efektivně propojuje všechny, kteří se na stavbě podílejí – od investora až po subdodavatele. Umožňuje se zbavit nepřehledného množství excelových tabulek, mailů a dokumentů. Díky většímu přehledu se výrazně redukují problémy, které vznikají špatnou komunikací nebo zasíláním nepřesných informací.

Věnujte se projektu, ne papírování


Moderním pomocníkem pro správu projektů je mobilní aplikace Field View. Umožňuje rychle a přehledně komunikovat mezi „kanceláří“ a „stavbou“. Jedná se o moderní aplikaci pro tablety a chytré telefony, pomocí které lze snadno sbírat nejrůznější informace ze stavby, např. nedodělky, úkoly a důsledně je vypořádat. Sjednocení formulářů a sdílení získaných informací na jednom místě usnadňuje koordinaci činností. Zkušenosti z praxe ukazují, že díky snadnému ovládání a okamžitému sdílení dat odpadá často nepřehledné papírování. Pomocí této aplikace se do tabletu nahraje 2D výkresová dokumentace konkrétní stavby. Změna nebo úkol, který má být vykonán, se snadno přiřadí přímo k danému místu v projektu. Lze jednoduše pořídit fotografii a okamžitě ji sdílet s dodavateli. Jediným kliknutím se e-mailem rozešlou protokoly se zadanými úkoly konkrétním osobám, které mají problém řešit. Samozřejmě je možné zpětně kontrolovat zadané úkoly, a díky tomu projektový manažer vždy ví, kdo, jak a kde pracuje. A protože data v tabletu jsou neustále aktualizovaná, má pokaždé k dispozici skutečný obrázek, jak práce na projektu probíhají.

Projektového manažera rovněž zajímá, zdali subdodavatelé pracují podle smlouvy a dodržují stanovené termíny. Tyto informace jednoduše získá přes online webové rozhraní, takže může sledovat klíčové ukazatele projektu a vytvářet si tak vlastní reporty a analýzy. Veškerá data jsou umístěná v zabezpečeném sdíleném prostředí – vždy snadno a rychle dostupná, a to i po letech. Tím odpadá nepřehledná archivace dokumentů v papírové podobě.

Pokud máte zájem se dozvědět více o výše uvedených produktech, neváhejte a navštivte stavební veletrh FOR ARCH 2016. Na stánku firmy Callida (hala 1 – stánek D19) se zájemci mohou blíže seznámit s nabídkou a vše si vyzkoušet v praxi. Více na www.callida.cz

Softwarové nástroje pro zvýšení konkurenceschopnosti

  • euroCALC – systém pro přípravu, realizaci a monitoring zakázek
  • For Projects – online prostředí pro správu dokumentace a projektový management
  • Field View – aplikace pro efektivní realizace staveb
Callida, s.r.o.
logo Callida, s.r.o.

Zjednodušujeme přípravu a realizaci projektů především ve stavebnictví. Naše služby a produkty jsou určené firmám všech velikostí, které mají zájem zlepšit práci s daty a informacemi. Vyvíjíme a poskytujeme systémy, které pomáhají v jakékoli fázi životního ...