Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

BIM přichází. Nabízí 3D pohled na stavbu

V oblasti projektování staveb přicházíme v současné době stále častěji do styku s termínem BIM (zkratka z anglického pojmu Building Information Modeling). Zjednodušeně řečeno, BIM je inteligentní způsob tvorby a správy stavebních projektů, jehož výstupem je podrobný model (nikoliv pouhý výkres) budovy. Tento model budovu zcela věrně charakterizuje a zároveň veškerá data o budově spravuje po celou dobu jejího životního cyklu. Projektování na bázi BIM tedy nabízí vyšší informační hodnotu projekční dokumentace, což ocení všichni realizátoři stavebních i údržbářských prací.

BIM v praxi

Asi nejznámější a nejpoužívanější softwarové prostředí aplikující technologii BIM do praxe je program Revit od společnosti Autodesk. Velmi zjednodušeně lze říci, že každá podílející se profese využívá svůj (specificky upravený) program (platformu), mezi kterými je ovšem zajištěna bezproblémová kompatibilita. Tak např. architekt nebo stavař bude při práci používat Revit Architecture, statik Revit Structure, specialista profesí TZB Revit MEP apod. Tito jednotliví aktéři návrhu si mezi sebou následně vzájemně předávají dílčí návrhy, až vznikne kompletní BIM model budovy.

Vše musí přejít do 3D

S výše popsanými nespornými výhodami používání platformy programu Revit je ovšem spojena též nutnost precizního zadávání (modelování) veškerých komponent, z kterých je stavba (resp. dílčí instalace) složena. V praxi to znamená, že např. v případě návrhu vnitřní vodovodní sanitární instalace je zapotřebí programu dodat (vymodelovat) veškeré typy kolen, T-kusů a dalších tvarovek, které se v dané instalaci vyskytují, resp. vyskytovat mohou. Někteří dodavatelé materiálů projektantům tuto modelovací práci usnadňují tím, že jim poskytují své produktové portfolio v 3D. Například Wavin Ekoplastik, výrobce plastových potrubních systémů zpřístupnil knihovnu 3D modelů celého portfolia trubek a tvarovek Wavin. Modely jsou k dispozici v *.rfa formátech určených pro přímé použití v programu Revit. Pro komfortnější užití modelů je taktéž připravena základní šablona, která obsahuje jednak základní uživatelské nastavení a modely vhodné právě pro návrh TZB instalací a taktéž tomu odpovídající nástroje a pracovní techniky. Návrh instalace a tvorba její dokumentace pak probíhá velmi jednoduše, na intuitivní bázi. Dobrou zprávou navíc je, že všechny knihovny 3D modelů nabízí Wavin Ekoplastik projektantům zdarma. Na tvorbě podkladů firma Wavin úzce spolupracovala se společností Graitec, která představuje jednoho z největších světových distributorů CAD aplikací v mnoha projekčních oborech a zároveň patří k nejvýznamnějším partnerům a prodejcům CAD řešení od společnosti Autodesk.

2020 – hlavní milník BIM v ČR

Zavádění této metodiky do stavebnictví je celosvětový trend, který zásadním způsobem mění dosavadní způsoby spolupráce napříč celým oborem. I když jsou výhody nesporné, zatím BIM v ČR využívá pouhých 5 % projektantů. Důvody leží jednak v nízké propagaci této pokrokové metody, jednak v legislativě. Předpokládá se však, do tří let bude BIM využívat 43 % architektů a projektantů a do roku 2020 bude zavedena povinnost využívat BIM pro všechny veřejné zakázky. Nutno podotknout, že z tohoto způsobu projektování profitují nejen projektanti, ale i investoři, správci budov a dokonce i samotní montéři a instalatéři. Přehledné výkresy s přesným označením jednotlivých prvků potrubních systémů jim usnadňují přehled o realizaci.

DOPLŇUJÍCÍ OBRÁZKY:

Obr. 1 – 3D model sanitárního rozvodu
Obr. 1 – 3D model sanitárního rozvodu
Obr. 2 – 3D model budovy
Obr. 2 – 3D model budovy
Obr. 3 – PPR systém v prostředí programu Revit
Obr. 3 – PPR systém v prostředí programu Revit
Wavin Czechia s.r.o.
logo Wavin Czechia s.r.o.

Společnost Wavin je přední světový výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů pro rozvody vody, topení a plynu. Specializuje se i na systémy pro hospodaření s dešťovou vodou a realizaci či sanaci inženýrských sítí. V České republice působí od roku ...