Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vliv stromů a keřů na zařasené fasády

Se vzrůstající potřebou zateplení a se stále rychleji rostoucím počtem zateplených fasád velmi rychle stoupá počet objektů, kde je povrch fasády zasažen poměrně masivním růstem mikroorganismů. Takové napadení povrchu se může objevit již po pěti letech od dokončení zateplení a ve velmi krátké době se může stát vážným estetickým, zdravotním a finančním problémem, který je většinou z pohledu vlastníků domů neakceptovatelný.

Příčiny zelených fasád

Důvodů a příčin proč dochází k masivnímu zařasení je více. Jedná se o kombinaci vlivů biopásma, intenzity slunečního záření, nekvalitní omítky, skladby zateplovacího systému a hlavně blízkosti vzrostlých stromů. Vzrostlé stromy a keře výrazně zastiňují části zateplených fasád. Stromy, které byly vysazeny před třiceti a více lety měly plnit funkci zazelenění a zvelebení sídlištního prostředí. Pokud však nedochází k citlivému prořezu v přímé blízkosti bytových domů, tak se přínos zeleně vytrácí a dochází k pravidelnému poškozování fasád. Jedná se především o výrazné řasení nebo mechanické poškození povrchových omítek. Stromy, především jehličnany jsou jednou z hlavních příčin zelených fasád.

Vliv zeleně a stromů na růst řas v blízkosti fasád

Vzrostlé stromy a keře v blízkosti zateplených fasád mají výrazný vliv na rozmnožování mikroorganismů a jejich následnému přenosu na bytové domy. Stromy a keře mají tendenci zadržovat vodu, z tohoto důvodu často bývají sami napadány řasami a plísněmi. Řasy se velice dobře přenáší vzduchem a utkví na nejbližším možném místě – v našem případě právě na fasádách bytových domů.
Poškození povrchů fasád

Řasy a plísně působí na povrch zateplených domů zejména odpadními látkami vznikajícími při metabolické přeměně (jedná se především o slabé organické kyseliny a cukry), ale také vrůstáním do štěrbin materiálů, kde potom objemovými změnami mohou působit degradaci povrchové úpravy.

Zdravotní rizika z přenášení plísní a jiných organismů

Plísně patří k významným faktorům, které mohou velmi negativně ovlivnit zdraví člověka zejména z hlediska jejich podílu na vzniku celé řady alergických a mykotických onemocnění. Při růstu plísně produkují těkavé organické látky, některé z nich člověk vnímá jako plísňový zápach. Tyto látky mohou poškozovat sliznice dýchacích cest, dráždí oči, v nose a krku, způsobují bolesti hlavy a podráždění pokožky.


Přímé důkazy vztahu mezi expozicí, senzibilizací a klinicky manifestním onemocněním se objevily teprve nedávno. Zjistilo se, že děti, které byly vystaveny sporám plísní v prvních třech měsících života, mají zvýšené riziko vývoje časných příznaků dyspnoe a vzniku astmatu.

Prořezy stromů

Na základě mnoha analýz příčin růstu řas na zateplených fasádách lze s jistotou konstatovat, že blízkost stromů a vzrostlé zeleně poškozuje fasády a vlastníkům bytových domů způsobují ztráty, které se v čase navyšují. Doporučujeme všem vlastníkům, kteří mají zařasené fasády a v blízkosti fasád mají vzrostlé stromy, aby si nechali zpracovat mikrobiologický rozbor, který jim může pomoci při podání žádosti o prořez na příslušném stavebním úřadu (odbor zeleně).

Zpracování MBR ve spolupráci s PSF

Technická univerzita v Liberci v centru pro nanomateriály a pokročilé technologie se zabývá problematikou růstu řas a plísní na fasádách domů několik let. Ve spolupráci se společností PRAGOTHERM, servis fasád s.r.o. zpracovává mikrobiologické rozbory a analýzy zařasených fasád. Nabízí klientům službu, která jim mimo jiné pomůže při jednáních s úřady ohledně povolení prořezu stromů a zeleně. Centrum pro nanomateriály a pokročilé technologie zpracovává odborné mikrobiologické protokoly v akreditovaných laboratořích. Ty jsou vedeny panem prof. Dr. Ing. Miroslavem Černíkem, CSc. pod záštitou Ing. Michaely Jakubičkové. V případě zájmu o tyto mikrobiologické protokoly můžete kontaktovat firmu PRAGOTHERM, servis fasád, s.r.o – info@servisfasad.eu případně na Technickou Univerzitu Liberec paní Ing. Michaelu Jakubičkovou michaela.jakubickova@tul.cz.

Více informací o možnostech odborného odstranění řas a plísní z fasád najdete na www.servisfasad.eu.


PRAGOTHERM, servis fasád s.r.o.
logo PRAGOTHERM, servis fasád s.r.o.

Zaměřujeme se na sanace, opravy a čištění zateplených fasád na území celé ČR. Nabízíme také odstranění graffiti, zateplení bytových a komerčních objektů. Pro ochranu fasád před působením řas a plísní používáme unikátní vysoce účinné samočistící fotoaktivní ...