Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:


Normy z oboru "Plynárenství"

bylo nalezeno 106 norem

ČSN EN ISO 14532
Zemní plyn - Slovník
Třídicí znak:385500
Účinnost od:1.11.2017

ČSN EN ISO 14532
Zemní plyn - Slovník
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:385500
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.9.2017

ČSN EN ISO 14532
Zemní plyn - Slovník
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:385500
Účinnost od:1.9.2017
Platnost ukončena:1.11.2017

ČSN ISO 7504
Analýza plynů - Slovník
Třídicí znak:385501
Účinnost od:1.8.2016

ČSN EN ISO 10723
Zemní plyn - Hodnocení funkčních charakteristik analytických systémů
Třídicí znak:385503
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN ISO 19739
Zemní plyn - Stanovení sirných sloučenin plynovou chromatografií
Třídicí znak:385506
Účinnost od:1.6.2006
Opravy:1 11.09

ČSN EN ISO 6974-1
Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 1: Obecné směrnice a výpočet složení
Třídicí znak:385506
Účinnost od:1.11.2012
Opravy:1 5.13

ČSN EN ISO 6974-2
Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 2: Výpočty nejistoty
Třídicí znak:385506
Účinnost od:1.11.2012

ČSN EN ISO 6974-3
Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 3: Přesnost a vychýlení
Třídicí znak:385506
Účinnost od:1.10.2019

ČSN EN ISO 6974-6
Zemní plyn - Stanovení složení s definovanou nejistotou pomocí plynové chromatografie - Část 6: Stanovení vodíku, hélia, kyslíku, dusíku, oxidu uhličitého a uhlovodíků C1 až C8 pomocí tří kapilárních kolon
Třídicí znak:385506
Účinnost od:1.2.2006

ČSN EN ISO 6975
Zemní plyn - Rozšířená analýza - Metoda plynové chromatografie
Třídicí znak:385507
Účinnost od:1.2.2006

ČSN EN ISO 20765-1
Zemní plyn - Výpočet termodynamických vlastností - Část 1: Vlastnosti plynné fáze pro přepravní a distribuční aplikace
Třídicí znak:385511
Účinnost od:1.5.2019

ČSN EN ISO 20765-2
Zemní plyn - Výpočet termodynamických vlastností - Část 2: Jednofázové vlastnosti (plyn, kapalina a hustá tekutina) pro rozšířený rozsah použití
Třídicí znak:385511
Účinnost od:1.5.2019

ČSN EN ISO 23874
Zemní plyn - Požadavky plynové chromatografie na výpočet rosného bodu uhlovodíků
Třídicí znak:385512
Účinnost od:1.5.2019

ČSN EN ISO 13734
Zemní plyn - Organické sloučeniny používané jako odoranty - Technické požadavky a metody zkoušení
Třídicí znak:385549
Účinnost od:1.6.2014

ČSN EN ISO 6141
Analýza plynů - Obsah osvědčení pro kalibrační plynné směsi
Třídicí znak:385551
Účinnost od:1.10.2015
Změny:A1 8.20

ČSN EN ISO 6326-1
Zemní plyn - Stanovení sirných sloučenin - Část 1: Všeobecný úvod
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:385565
Účinnost od:1.1.2010
Platnost ukončena:1.12.2020

ČSN EN ISO 18453
Zemní plyn - Vztah mezi obsahem vody a rosným bodem vody
Třídicí znak:385566
Účinnost od:1.8.2006

ČSN EN ISO 6976
Zemní plyn - Výpočet spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, relativní hustoty a Wobbeho čísla ze složení
Třídicí znak:385572
Účinnost od:1.1.2018

ČSN EN ISO 6976
Zemní plyn - Výpočet spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, relativní hustoty a Wobbeho čísla
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:385572
Účinnost od:1.3.2006
Platnost ukončena:1.5.2017
Opravy:*1 3.14

ČSN EN ISO 6976
Zemní plyn - Výpočet spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, relativní hustoty a Wobbeho čísla
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:385572
Účinnost od:1.5.2017
Platnost ukončena:1.1.2018

ČSN EN ISO 6327
Analýza plynů - Stanovení rosného bodu vody v zemním plynu - Vlhkoměry s chlazeným kondenzačním povrchem
Třídicí znak:385573
Účinnost od:1.8.2008

ČSN EN ISO 6570
Zemní plyn - Stanovení obsahu kondenzujících uhlovodíků - Vážková metoda
Třídicí znak:385575
Účinnost od:1.4.2005

ČSN EN ISO 6978-1
Zemní plyn - Stanovení rtuti - Část 1: Stanovení rtuti chemisorpcí na jódu
Třídicí znak:385580
Účinnost od:1.2.2006

ČSN EN ISO 6978-2
Zemní plyn - Stanovení rtuti - Část 2: Stanovení rtuti amalgámovou metodou na slitině zlata a platiny
Třídicí znak:385580
Účinnost od:1.2.2006
Opravy:1 5.17

ČSN EN 16723-1
Zemní plyn a biometan pro využití v dopravě a biometan pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn - Část 1: Specifikace biometanu pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn
Třídicí znak:385585
Účinnost od:1.9.2017
Opravy:*1 11.17

ČSN EN 16723-1
Zemní plyn a biomethan pro využití v dopravě a biomethan pro vstřikování do plynovodů na zemní plyn - Část 1: Specifikace biomethanu pro vstřikování do plynovodů na zemní plyn
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:385585
Účinnost od:1.7.2017
Platnost ukončena:1.9.2017

ČSN EN 16723-2
Zemní plyn a biometan pro využití v dopravě a biometan pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn - Část 2: Specifikace pohonných hmot
Třídicí znak:385585
Účinnost od:1.12.2018

ČSN EN 16723-2
Zemní plyn a biometan pro využití v dopravě a biometan pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn - Část 2: Specifikace pohonných hmot
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:385585
Účinnost od:1.1.2018
Platnost ukončena:1.12.2018

ČSN EN ISO 16664
Analýza plynů - Uchovávání kalibračních plynů a směsí - Směrnice
Třídicí znak:385625
Účinnost od:1.1.2018

ČSN EN ISO 13686
Zemní plyn - Označování kvality
Třídicí znak:386101
Účinnost od:1.2.2014

ČSN EN ISO 13686
Zemní plyn - Označování jakosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386101
Účinnost od:1.3.2006
Platnost ukončena:1.2.2014

ČSN EN ISO 15112
Zemní plyn - Stanovení množství energie
Třídicí znak:386102
Účinnost od:1.10.2019

ČSN EN ISO 15112
Zemní plyn - Stanovení množství energie
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386102
Účinnost od:1.10.2014
Platnost ukončena:1.10.2019

ČSN EN ISO 13443
Zemní plyn - Standardní referenční podmínky
Třídicí znak:386110
Účinnost od:1.3.2006

ČSN EN ISO 15403-1
Zemní plyn - Zemní plyn používaný jako stlačené palivo pro motorová vozidla - Část 1: Stanovení kvality
Třídicí znak:386111
Účinnost od:1.8.2008

ČSN EN ISO 15403
Zemní plyn - Stanovení jakosti zemního plynu používaného jako stlačené palivo pro automobily
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386111
Účinnost od:1.3.2006
Platnost ukončena:1.8.2008

ČSN EN ISO 12213-1
Zemní plyn - Výpočet kompresibilitního faktoru - Část 1: Úvod a směrnice
Třídicí znak:386112
Účinnost od:1.3.2010

ČSN EN ISO 12213-1
Zemní plyn - Výpočet kompresibilitního (kompresního) faktoru - Část 1: Úvod a směrnice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386112
Účinnost od:1.3.2006
Platnost ukončena:1.3.2010

ČSN EN ISO 12213-2
Zemní plyn - Výpočet kompresibilitního faktoru - Část 2: Výpočet z analýzy molárního složení
Třídicí znak:386112
Účinnost od:1.3.2010

ČSN EN ISO 12213-2
Zemní plyn - Výpočet kompresibilitního (kompresního) faktoru - Část 2: Výpočet z analýzy molárního složení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386112
Účinnost od:1.3.2006
Platnost ukončena:1.3.2010

ČSN EN ISO 12213-3
Zemní plyn - Výpočet kompresibilitního faktoru - Část 3: Výpočet pomocí fyzikálních vlastností
Třídicí znak:386112
Účinnost od:1.3.2010

ČSN EN ISO 12213-3
Zemní plyn - Výpočet kompresibilitního (kompresního) faktoru - Část 3: Výpočet pomocí fyzikálních vlastností
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386112
Účinnost od:1.3.2006
Platnost ukončena:1.3.2010

ČSN EN ISO 15970
Zemní plyn - Měření vlastností - Objemové vlastnosti: hustota, tlak, teplota a kompresibilitní faktor
Třídicí znak:386113
Účinnost od:1.10.2014

ČSN EN ISO 15971
Zemní plyn - Měření vlastností - Energetický obsah a Wobbeho číslo
Třídicí znak:386114
Účinnost od:1.10.2014

ČSN EN 16726+A1
Zařízení pro zásobování plynem - Kvalita zemního plynu - Typ H
Třídicí znak:386120
Účinnost od:1.2.2019

ČSN EN 16726
Zařízení pro zásobování plynem - Kvalita zemního plynu - Typ H
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386120
Účinnost od:1.4.2016
Platnost ukončena:1.2.2019

ČSN 38 6405
Plynová zařízení. Zásady provozu
Třídicí znak:386405
Účinnost od:1.12.1988
Změny:*1 5.99

ČSN EN 1594
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 bar - Funkční požadavky
Třídicí znak:386410
Účinnost od:1.3.2014

ČSN EN 1594
Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 barů - Funkční požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386410
Účinnost od:1.6.2001
Platnost ukončena:1.8.2009

ČSN EN 1594
Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 bar - Funkční požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386410
Účinnost od:1.8.2009
Platnost ukončena:1.3.2014

ČSN EN 12732+A1
Zařízení pro zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí - Funkční požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386412
Účinnost od:1.8.2014
Platnost ukončena:1.4.2022

ČSN EN 12732
Zařízení pro zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí - Funkční požadavky
Třídicí znak:386412
Účinnost od:1.4.2022

ČSN EN 12732
Zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí - Funkční požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386412
Účinnost od:1.5.2001
Platnost ukončena:1.11.2013

ČSN EN 12732
Zařízení pro zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí - Funkční požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386412
Účinnost od:1.11.2013
Platnost ukončena:1.8.2014

ČSN EN 12007-1
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 1: Obecné funkční požadavky
Třídicí znak:386413
Účinnost od:1.3.2013

ČSN EN 12007-1
Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 1: Všeobecné funkční požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386413
Účinnost od:1.3.2001
Platnost ukončena:1.3.2013

ČSN EN 12007-2
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 bar včetně)
Třídicí znak:386413
Účinnost od:1.3.2013

ČSN EN 12007-2
Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 barů včetně)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386413
Účinnost od:1.3.2001
Platnost ukončena:1.3.2013

ČSN EN 12007-3
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel
Třídicí znak:386413
Účinnost od:1.11.2015

ČSN EN 12007-3
Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386413
Účinnost od:1.3.2001
Platnost ukončena:1.11.2015

ČSN EN 12007-4
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce
Třídicí znak:386413
Účinnost od:1.3.2013

ČSN EN 12007-4
Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386413
Účinnost od:1.3.2001
Platnost ukončena:1.3.2013

ČSN EN 12007-5
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 5: Přípojky - Specifické funkční požadavky
Třídicí znak:386413
Účinnost od:1.11.2014

ČSN EN 12007-5
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 5: Přípojky - Specifické funkční požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386413
Účinnost od:1.8.2014
Platnost ukončena:1.11.2014

ČSN P CEN/TS 12007-6
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 6: Specifické požadavky pro neměkčený polyamid (PA-U)
Třídicí znak:386413
Účinnost od:1.8.2021

ČSN EN 12327
Zařízení pro zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky
Třídicí znak:386414
Účinnost od:1.3.2013

ČSN EN 12327
Zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386414
Účinnost od:1.11.2000
Platnost ukončena:1.3.2013
Opravy:*1 1.03

ČSN EN 12186
Zařízení pro zásobování plynem - Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu - Funkční požadavky
Třídicí znak:386417
Účinnost od:1.5.2015

ČSN EN 12186
Zásobování plynem - Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu - Funkční požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386417
Účinnost od:1.4.2001
Platnost ukončena:1.5.2015
Změny:*A1 3.06

ČSN 38 6420
Průmyslové plynovody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386420
Účinnost od:1.3.1983
Platnost ukončena:1.2.2010
Změny:*1 1.98, *Z2 12.04

ČSN EN 15001-1
Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení
Třídicí znak:386420
Účinnost od:1.2.2010
Opravy:*1 1.12

ČSN EN 15001-2
Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 2: Podrobné funkční požadavky pro uvádění do provozu, provoz a údržbu
Třídicí znak:386420
Účinnost od:1.6.2009

ČSN EN 16348
Zařízení pro zásobování plynem - Systém řízení bezpečnosti (SMS) pro plynárenskou přepravní infrastrukturu a systém řízení integrity (PIMS) pro přepravní plynovody - Funkční požadavky
Třídicí znak:386430
Účinnost od:1.7.2014

ČSN EN 16348
Zařízení pro zásobování plynem - Systém řízení bezpečnosti (SMS) pro plynárenskou přepravní infrastrukturu a systém řízení integrity (PIMS) pro přepravní plynovody - Funkční požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386430
Účinnost od:1.12.2013
Platnost ukončena:1.7.2014

ČSN P CEN/TS 15173
Zásobování plynem - Systém pro zajištění integrity potrubí (PIMS) - Referenční příručka
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386431
Účinnost od:1.12.2006
Platnost ukončena:1.12.2013

ČSN P CEN/TS 15174
Zásobování plynem - Směrnice pro systémy řízení bezpečnosti pro přepravní plynovody zemního plynu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386432
Účinnost od:1.1.2007
Platnost ukončena:1.12.2013

ČSN EN 15399
Zařízení pro zásobování plynem - Systém řízení bezpečnosti plynárenských sítí s maximálním provozním tlakem do 16 bar včetně
Třídicí znak:386433
Účinnost od:1.9.2020

ČSN EN 15399
Zařízení pro zásobování plynem - Systém řízení bezpečnosti plynárenských sítí s maximálním provozním tlakem do 16 bar včetně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386433
Účinnost od:1.5.2019
Platnost ukončena:1.9.2020

ČSN P CEN/TS 15399
Zásobování plynem - Manuál pro systémy řízení bezpečnosti distribučních plynárenských sítí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386433
Účinnost od:1.12.2007
Platnost ukončena:1.5.2019

ČSN EN 1776
Zařízení pro zásobování plynem - Systémy měření plynu - Funkční požadavky
Třídicí znak:386435
Účinnost od:1.12.2018

ČSN EN 1776
Zásobování plynem - Měřicí stanice zemního plynu - Funkční požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386435
Účinnost od:1.3.2000
Platnost ukončena:1.5.2016

ČSN EN 1776
Zařízení pro zásobování plynem - Systémy měření plynu - Funkční požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386435
Účinnost od:1.5.2016
Platnost ukončena:1.12.2018

ČSN EN 1775 ed. 2
Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky
Třídicí znak:386441
Účinnost od:1.1.2010

ČSN EN 1775
Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky
Třídicí znak:386441
Účinnost od:1.6.2008
Opravy:*1 11.08

ČSN EN 1775
Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386441
Účinnost od:1.6.1999
Platnost ukončena:1.2.2008
Opravy:*1 10.06
Změny:*A1 8.01, *A2 9.01

ČSN EN 1775
Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386441
Účinnost od:1.2.2008
Platnost ukončena:1.6.2008

ČSN EN 334+A1
Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 100 barů včetně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386445
Účinnost od:1.8.2009
Platnost ukončena:1.3.2020

ČSN EN 334
Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 10 MPa (100 bar) včetně
Třídicí znak:386445
Účinnost od:1.2.2021

ČSN EN 334
Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 100 bar
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386445
Účinnost od:1.6.2005
Platnost ukončena:1.10.2006

ČSN EN 334
Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 100 barů včetně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386445
Účinnost od:1.10.2006
Platnost ukončena:1.8.2009

ČSN EN 334
Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 10 MPa (100 bar) včetně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386445
Účinnost od:1.3.2020
Platnost ukončena:1.2.2021

ČSN EN 14382+A1
Zabezpečovací zařízení pro regulační stanice a regulační zařízení - Bezpečnostní uzávěry plynu pro provozní tlaky do 100 barů včetně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386450
Účinnost od:1.10.2009
Platnost ukončena:1.3.2020

ČSN EN 14382
Bezpečnostní uzávěry plynu pro vstupní tlaky do 10 MPa (100 bar) včetně
Třídicí znak:386450
Účinnost od:1.9.2020

ČSN EN 14382
Zabezpečovací zařízení pro regulační stanice a regulační zařízení - Bezpečnostní uzávěry plynu pro provozní tlaky do 100 barů včetně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386450
Účinnost od:1.6.2005
Platnost ukončena:1.10.2006

ČSN EN 14382
Zabezpečovací zařízení pro regulační stanice a regulační zařízení - Bezpečnostní uzávěry plynu pro provozní tlaky do 100 barů včetně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386450
Účinnost od:1.10.2006
Platnost ukončena:1.10.2009

ČSN EN 14382
Bezpečnostní uzávěry plynu pro provozní tlaky do 10 MPa (100 bar) včetně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386450
Účinnost od:1.3.2020
Platnost ukončena:1.9.2020

ČSN 38 6462
Zásobování plynem - LPG - Tlakové stanice, rozvod a použití
Třídicí znak:386462
Účinnost od:1.5.2002

ČSN EN 1918-1
Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 1: Doporučení pro zásobníky v kolektorech
Třídicí znak:386490
Účinnost od:1.4.2022

ČSN EN 1918-2
Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 2: Doporučení pro zásobníky v ropných a plynových ložiscích
Třídicí znak:386490
Účinnost od:1.4.2022

ČSN EN 1918-3
Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 3: Doporučení pro zásobníky ve vyloužených solných kavernách
Třídicí znak:386490
Účinnost od:1.4.2022

ČSN EN 1918-4
Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 4: Doporučení pro zásobníky v horninových kavernách
Třídicí znak:386490
Účinnost od:1.4.2022

ČSN EN 1918-5
Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 5: Doporučení pro povrchová zařízení
Třídicí znak:386490
Účinnost od:1.4.2022

ČSN EN ISO 16903
Naftový a plynárenský průmysl - Vlastnosti LNG ovlivňující návrh a výběr materiálu
Třídicí znak:386610
Účinnost od:1.11.2015

ČSN EN 1474-2
Instalace a zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování a zkoušení lodních přečerpávacích systémů - Část 2: Navrhování a zkoušení přečerpávacích hadic
Třídicí znak:386616
Účinnost od:1.2.2021

ČSN EN ISO 21593
Lodě a lodní technika - Technické požadavky pro suché odpojení/připojení koncovky pro plnění zkapalněného zemního plynu jako paliva do lodí
Třídicí znak:386655
Účinnost od:1.4.2020

 
 
Reklama