Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 6974-3
Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 3: Přesnost a vychýlení

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Natural gas - Determination of composition and associated uncertainty by gas chromatography - Part 3: Precision and bias
Třídicí znak:385506
Schválena:19.7.2019
Vydána:1.9.2019
Účinnost od:1.10.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1143 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama