Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12327
Zařízení pro zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gas infrastructure - Pressure testing, commissioning and decommissioning procedures - Functional requirements
Třídicí znak:386414
Schválena:10.1.2013
Vydána:1.2.2013
Účinnost od:1.3.2013
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:294 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama