Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Automatizovaná kontrola provozu TZB

Datum: 11.4.2019  |  Autor: Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Automatizovaná kontrola provozu TZB je moderní nástroj k analýze velkého množství dat ze zařízení TZB, který připravuje podklady pro rozhodování správce budovy, na jaké procesy se zaměřit, kde lze očekávat největší úspory.

Jan Široký z firmy Energocentrum Plus přednáší téma Automatizovaná kontrola provozu TZB a prediktivní řízení budov na konferenci veletrhu Aquatherm.

Podobně jako dnes přenosné telefony již neplní jen funkci telefonování, ale stále větší podíl na jejich využití mají jiné služby, tak i v oblasti TZB nemá měření a regulace již jen funkci zachycení aktuálního stavu, ale možnosti, tedy služby, které nám tato technika nabízí, jsou mnohem širší. Zlomových rokem nástupu automatizace byl rok 1990 v souvislosti s otevřením české ekonomiky světu a možnostem využít do to doby nedostupnou techniku. Nástup dálkového dohledu a centrálních dispečinků lze datovat zhruba do roku 2000, otevřené komunikační standardy umožňující stavebnicová řešení z výrobků od různých výrobců a cloudové služby se objevují od roku cca 2010.

Současný stav je ten, že i některé rodinné domy mají zabudováno tolik nejrůznějších senzorů, akčních prvků atd., tedy datových bodů, co dříve mívaly rozsáhlé budovy. Vzniká enormní množství měřených dat, ale to automaticky neznamená, že jde o tzv. chytré nebo inteligentní řešení. Toto velké množství dat je v lepším případě archivováno a pak zůstává nevyužito.

Zde se objevuje nová služba, která se zabývá automatickou analýzou dat. Je založena na nástrojích, které pomáhají facility firmám získat informace k efektivnímu provozu budov. Pro představu, pokud se jedná o miliony, ale spíše až miliardy záznamů, tak k jejich analýzu nelze provádět v typickém prostředí Excelu, ale je zapotřebí použít odpovídající nástroj.

Základním cílem automatizované kontroly provozu TZB není pořízení nových zařízení, která budou úspornější, ale ovlivňování chodu stávajících zařízení. Zjednodušeně řečeno, především vypínání všeho, co v daném čase není nutné. Jde o provozní chyby, které lze opravit zpravidla velmi snadno.

Základem je porozumění uloženým datům. K tomu je nutná úvodní analýza a použití jednoho pevného názvosloví, označení dat, aby jim rozuměl analytický software. Rovněž je nutné rozumět procesům TZB.

Souběžně je nutné periodicky provádět kontrolu. Často se stává, že při údržbě určitého zařízení, úseku je zvoleno ruční nastavení, a to je po ukončení ponecháno. Tento stav automatická periodická kontrola odhalí, neboť může probíhat i na bázi jednoho dne.

Expert, který budově rozumí, si nevytváří podklady ke svým rozhodnutím sám, ale vytváří mu je v souhrnné podobě automatizovaně probíhající analytika.

V dalším hovoří autor o konkrétním příkladu automatické analýzy dat z procesu výroby a distribuce chladu ve firmě s více regionálními pobočkami, s ohledem na odlišnost provozní doby poboček a mimoprovozní doby. Podobně uvedl příklad analýzy vytápění, konkrétně útlumů vnitřních teplot s konkrétní ukázkou zlepšení po zavedení doporučených opatření. Přehlednosti pomáhá „štítkování“ dat, jejich seskupování, barevné odlišení atd.

Současné budovy jsou velmi složité a jejich udržení v teoreticky nejlepším možném stavu je velmi obtížné, někdy i nemožné. Mnoho provozních chyb však lze odstranit, pokud jsou správně analyzovány a následně řešeny. Podmínkou je krátký časový krok sběru dat, maximálně 15 minut.

 

Hodnotit:  

Datum: 11.4.2019
Autor: Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění   všechny články autoraSdílet:  ikona Facebook  ikona TwitterTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (1 příspěvek, poslední 14.04.2019 20:13)


Témata 2019

technická podpora výrobců

Normy

Knihovna FM

Partneři - Facility management

Odborné semináře TZB-info

Odborné semináře - Správa a provoz nemovitostí, FM v praxi
Správa budov, úspory energií a správa technického zařízení od předních odborníků. Témata přizpůsobíme vašim potřebám. Školení vícedenní i na 1 den na vybrané téma. Máte dotazy nebo zájem o školení?
Přečtěte si reakce účastníků 5 denních seminářů 3+ 2 dny s certifikátem:
Podzim 2013: Praha 6 Petřiny
Únor 2014: Hotel Golf, Praha
Podzim 2014: Aquapalace Hotel Prague
Podzim 2015: Aquapalace Hotel Prague
Podzim 2016: Aquapalace Hotel Prague
Březen 2017: Aquapalace Hotel Prague
Říjen 2017: Aquapalace Hotel Prague
Říjen 2018: Aquapalace Hotel Prague


účastníci semináře FM

Spolupráce

Česká pobočka mezinárodní asociace Facility managementu (IFMA CZ) www.ifma.cz

Odborný garant

Petra Gütterová