Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Automatizovaná kontrola provozu TZB

Automatizovaná kontrola provozu TZB je moderní nástroj k analýze velkého množství dat ze zařízení TZB, který připravuje podklady pro rozhodování správce budovy, na jaké procesy se zaměřit, kde lze očekávat největší úspory.

Jan Široký z firmy Energocentrum Plus přednáší téma Automatizovaná kontrola provozu TZB a prediktivní řízení budov na konferenci veletrhu Aquatherm.

Podobně jako dnes přenosné telefony již neplní jen funkci telefonování, ale stále větší podíl na jejich využití mají jiné služby, tak i v oblasti TZB nemá měření a regulace již jen funkci zachycení aktuálního stavu, ale možnosti, tedy služby, které nám tato technika nabízí, jsou mnohem širší. Zlomových rokem nástupu automatizace byl rok 1990 v souvislosti s otevřením české ekonomiky světu a možnostem využít do to doby nedostupnou techniku. Nástup dálkového dohledu a centrálních dispečinků lze datovat zhruba do roku 2000, otevřené komunikační standardy umožňující stavebnicová řešení z výrobků od různých výrobců a cloudové služby se objevují od roku cca 2010.

Současný stav je ten, že i některé rodinné domy mají zabudováno tolik nejrůznějších senzorů, akčních prvků atd., tedy datových bodů, co dříve mívaly rozsáhlé budovy. Vzniká enormní množství měřených dat, ale to automaticky neznamená, že jde o tzv. chytré nebo inteligentní řešení. Toto velké množství dat je v lepším případě archivováno a pak zůstává nevyužito.

Zde se objevuje nová služba, která se zabývá automatickou analýzou dat. Je založena na nástrojích, které pomáhají facility firmám získat informace k efektivnímu provozu budov. Pro představu, pokud se jedná o miliony, ale spíše až miliardy záznamů, tak k jejich analýzu nelze provádět v typickém prostředí Excelu, ale je zapotřebí použít odpovídající nástroj.

Základním cílem automatizované kontroly provozu TZB není pořízení nových zařízení, která budou úspornější, ale ovlivňování chodu stávajících zařízení. Zjednodušeně řečeno, především vypínání všeho, co v daném čase není nutné. Jde o provozní chyby, které lze opravit zpravidla velmi snadno.

Základem je porozumění uloženým datům. K tomu je nutná úvodní analýza a použití jednoho pevného názvosloví, označení dat, aby jim rozuměl analytický software. Rovněž je nutné rozumět procesům TZB.

Souběžně je nutné periodicky provádět kontrolu. Často se stává, že při údržbě určitého zařízení, úseku je zvoleno ruční nastavení, a to je po ukončení ponecháno. Tento stav automatická periodická kontrola odhalí, neboť může probíhat i na bázi jednoho dne.

Expert, který budově rozumí, si nevytváří podklady ke svým rozhodnutím sám, ale vytváří mu je v souhrnné podobě automatizovaně probíhající analytika.

V dalším hovoří autor o konkrétním příkladu automatické analýzy dat z procesu výroby a distribuce chladu ve firmě s více regionálními pobočkami, s ohledem na odlišnost provozní doby poboček a mimoprovozní doby. Podobně uvedl příklad analýzy vytápění, konkrétně útlumů vnitřních teplot s konkrétní ukázkou zlepšení po zavedení doporučených opatření. Přehlednosti pomáhá „štítkování“ dat, jejich seskupování, barevné odlišení atd.

Současné budovy jsou velmi složité a jejich udržení v teoreticky nejlepším možném stavu je velmi obtížné, někdy i nemožné. Mnoho provozních chyb však lze odstranit, pokud jsou správně analyzovány a následně řešeny. Podmínkou je krátký časový krok sběru dat, maximálně 15 minut.

 
 
Reklama