Jak uspořit na daních ve výzkumu a vývoji

Datum: 28.3.2016  |  Autor: Martin Hora, Renata Reilová  |  Organizace: SmarTech Solutions  |  Firemní článek

Firmy, které vyvíjejí nové produkty, mají možnost spořit na daních pomocí odčitatelné položky na výzkum a vývoj. Smyslem tohoto odpočtu je podpora výzkumu a vývoje, rozvoj českého průmyslu a zvýšení konkurenceschopnosti českých firem.


Legislativa našeho státu umožňuje od roku 2005 uplatňovat odčitatelnou položku na výzkum a vývoj. Tento odpočet je jednou z možností, jak pomoci českým podnikům rozvíjet sebe, své zaměstnance, rozšiřovat své portfolio produktů a služeb a tím se stát konkurenceschopnými nejen v rámci České republiky.

Výzkum a vývoj

Aby bylo možné díky výzkumu a vývoji získat úsporu, je nutné nejprve projekty VaV identifikovat. Co je a co není výzkum a vývoj? K přesné a spolehlivé identifikaci výzkumných a vývojových aktivit jsou potřeba nemalé znalosti a zkušenosti. Nejprve je třeba identifikovat aktivity splňující podmínky ocenitelného prvku novosti a vyjasnění technické či výzkumné nejistoty a odlišit je od neuplatnitelných činností, např. inovací. Následuje zpracování a kompletace veškerých finančních i technických dokumentů.

Dvě nezbytné podmínky pro uplatnění daňového odpočtu

1. Projekt VaV

Jednou z podmínek nového projektu výzkumu a vývoje je písemný dokument o jeho založení. Ten musí být sestaven a schválen ještě před zahájením samotného projektu. Dokument musí obsahovat základní informace o projektu:

  • základní identifikační údaje o firmě
  • doba řešení projektu
  • cíle projektu
  • předpokládaný rozpočet
  • kvalifikovaní řešitelé
  • způsob kontroly a hodnocení postupu řešení
  • den a místo schválení projektu, jméno a podpis schvalovatele
2. Oddělená evidence nákladů

Identifikace nákladů souvisejících s projektem VaV má svá pravidla, avšak legislativní požadavky s sebou v některých případech přináší řadu nejasností. Z podnikového účetnictví je důležité jednoznačně určit a prokázat náklady, které přímo souvisí s konkrétním projektem VaV. Náklady zahrnuté do oddělené evidence mohou být:

  • mzdové náklady na zaměstnance podílející se na projektu VaV nebo jejich část
  • náklady na materiál či drobný hmotný a nehmotný majetek
  • náklady související s odpisy majetku, náklady na spotřebované energie

Od roku 2014 lze také uplatnit 110 % nákladů z meziročního nárůstu nákladů vynaložených na výzkum a vývoj. Naopak nelze uplatňovat náklady podpořené z veřejných zdrojů (dotací) a další vyjmuté náklady, např. služby (s výjimkou těch, které jsou pořízené od veřejné vysoké školy nebo veřejné výzkumné organizace).

Příklad

Firma během účetního období (roku) vynaložila na vývoj nového výrobku 1 mil. Kč. V této částce byly zahrnuty mzdové náklady pracovníků a materiál. Při splnění kritérií výzkumu a vývoje může firma uplatnit odpočet na výzkum a vývoj. Daňová úspora by mohla v tomto případě být až 190 000 Kč. (1 000 000 × 0,19 = 190 000).

 

Datum: 28.3.2016
Autor: Martin Hora, Renata Reilová
Organizace: SmarTech SolutionsSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Témata 2018

Normy

Knihovna FM

Partner - Facility management

logo Mark2 Corporation

Odborné semináře TZB-info

Odborné semináře - Správa a provoz nemovitostí, FM v praxi
Správa budov, úspory energií a správa technického zařízení od předních odborníků. Témata přizpůsobíme vašim potřebám. Školení vícedenní i na 1 den na vybrané téma. Máte dotazy nebo zájem o školení?
Přečtěte si reakce účastníků 5 denních seminářů 3+ 2 dny s certifikátem:
Podzim 2013: Praha 6 Petřiny
Únor 2014: Hotel Golf, Praha
Podzim 2014: Aquapalace Hotel Prague
Podzim 2015: Aquapalace Hotel Prague
Podzim 2016: Aquapalace Hotel Prague
Březen 2017: Aquapalace Hotel Prague
Říjen 2017: Aquapalace Hotel Prague


účastníci semináře FM

Spolupráce

Česká pobočka mezinárodní asociace Facility managementu (IFMA CZ) www.ifma.cz

Odborný garant

Petra Gütterová
 
 

Aktuální články na ESTAV.czV Brně se budou montovat díly do kosmických raket, hala již stojíStavby z přírodních materiálů představila konference se zahraniční účastíKärcher se stal reklamním partnerem nového filmu „Mission: Impossible - Fallout"Hliníkové žlaby SATJAM nyní ke střeše ZDARMA