Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

RAUCAD TECHCON 2015 7.2 – nová verze výpočtového programu je tady

RAUCAD TECHCON je moderní grafický výpočtový program pro komplexní vypracování projektové dokumentace TZB ve 2D a 3D. RAUCAD umožňuje načíst půdorys objektu ve formátu DXF a výsledný projekt exportovat zpět do DXF. Součástí všech modulů je automatické vytvoření 3D schématu, rozvinutého řezu a specifikace materiálu s cenovou kalkulací.

Program RAUCAD TECHCON je moderní grafický výpočtový program pro komplexní vypracování projektové dokumentace TZB ve 2D a 3D prostoru. RAUCAD umožňuje načíst půdorys objektu ve formátu DXF a výsledný projekt pak zase exportovat zpět do DXF. Nedílnou součástí všech modulů je automatické vytvoření schématu ve 3D, rozvinutého řezu a specifikace materiálu s cenovou kalkulací.

Program obsahuje 3 moduly:

 • výpočet tepelných ztrát
 • vytápění / chlazení – dimenzování otopného systému a plošného vytápění a chlazení (podlaha-stěna-strop)
 • sanita – výpočet rozvodu teplé a studené vody, cirkulace a vnitřní kanalizace

RAUCAD TECHCON – komplexní vypracování projektu:

 • načtení výkresu ve formátu DXF
 • zpracování dokumentace ve 2D a 3D prostoru
 • automatické vytvoření schématu navrženého systému
 • export vytvořeného výkresu do formátu DXF
 • automatické vytvoření specifikace jednotlivých prvků
 • cenovou kalkulaci
 • bilance výsledků výpočtů
 • export výpočtů a specifikace materiálu do formátu PDF nebo XLS

Všechny tři moduly prošly rozsáhlou modernizací a zde naleznete výčet těch nejdůležitějších inovací:

Podlahové, stěnové, stropní vytápění a chlazení

 • nové okno pro návrh plošného vytápění a chlazení zobrazuje všechny místnosti a okruhy v jedné přehledné tabulce vytápění a chlazení
 • možnost výběru z 5 předdefinovaných šablon zobrazení výsledků
 • automatické zálohování a následná obnova okrajových podmínek po vyladění zbytkových dispozičních tlaků
 • posouzení průtoku okruhu zda je v měřitelném rozsahu průtokoměru a upozornění v případě jeho překročení
 • zobrazení rozsahu kv ventilů v okně vlastnosti rozdělovače
 • seznamu místností (v původním okně pro výpočet) přibylo zobrazení přesných hodnot překročených okrajových podmínek
 • aktivní tabulka pro popis rozdělovače: zobrazující napojené místnosti, okruhy, průtoky a nastavení ventilů
 • zapojení spojených místností za sebou do série. Přívod a zpátečku lze vést nezávisle na sobě (nemusí jít vedle sebe)
 • automatické skrytí celých okruhů podlahovky nebo stropu včetně připojovacích potrubí od okruhu po rozdělovač
 • zobrazení radiátorů napojených na rozdělovač ve výpisu bilancí pro plošné vytápění spolu s nastavením ventilů na rozdělovačiÚstřední vytápění

 • přehlednější zobrazení úseků tlustou čarou
 • zobrazení faktorů současnosti bytových stanic formou grafů
 • zobrazení značky pro kotle, které mají integrované čerpadlo v seznamu kotlů – čerpadlu se posuzuje výtlak při výpočtu
 • posouzení výtlaku kotlového čerpadla při výpočtu – pro všechny značky kotlů
 • zobrazení grafu a pracovního bodu čerpadla v okně Vlastnosti kotle

Všeobecné funkce

 • bodová modifikace entit – volný posun bodů
 • modifikace (posun) více bodů současně – tzv. stretch
 • přidání bodu do trajektorie entity (např. rozdělení potrubí, dilatace apod.)

Sanita

 • možnost změnit směr toku pro kanalizační potrubí (při zjednodušeném kreslení bez spádu aby bylo možné potrubí spojit)
 • vyznačení chybných okruhů a chyb spojení potrubí při výpočtu pro vodovod a kanalizaci


Další informace naleznete na adrese www.rehau.cz/raucad

V případě technické pomoci nebo zaškolení využijte HOTLINE na telefonním čísle: 602 173 459 nebo napište na raucad.cz@rehau.com.

Program RAUCAD si můžete volně stáhnout po kliknutí na tento odkaz
RAUCAD TECHCON 2015 7.2

REHAU, s.r.o.
logo REHAU, s.r.o.

Firma REHAU nabízí prémiová řešení na bázi polymerů. Pro oblast TZB dodáváme podlahové a stěnové vytápění/chlazení – trubky a technika spojování, systémové desky, regulace, rozdělovače; rozvody studené a teplé vody - instalace pitné vody, odhlučněná ...