Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Workshop pro veřejné zadavatele - společné datové prostředí (CDE): pořízení, využití a praktické zkušenosti

Workshop bude pořádán jak on-line formou, tak formou osobního setkání dle nastavených epidemiologických nařízení. Velký prostor bude věnován dotazům a společné diskusi.

Určeno pro veřejné zadavatele.

Termín konání: 16. 6., 9.00 - 11.00 hod
Místo konání: Nadace ABF, Václavské náměstí č. 833/31, 110 00 Praha 1, v průchodu
Forma workshopu: ON-LINE (Teams) + osobní setkání dle epidemiologických nařízení vlády

Program workshopu:

  • Role a využití CDE u zadavatele, Jaroslav Nechyba, ČAS
  • CDE v prostředí projektové firmy - praktické zkušenosti při spolupráci se zadavateli, Vladimír Martínek, AED Project
  • Jak začít a jak nejlépe CDE vyzkoušet?, Jaroslav Nechyba, ČAS
  • Praktické zkušenosti zadavatele s provozem vlastního CDE na pilotním projektu, Vladimír Bednář, NKÚ
  • Přehled českého trhu s CDE řešeními, Pavel Vlasák, Odborná rada pro BIM

Potvrďte prosím, jmenovitě svou osobní účast do 7. června (v případě zájmu o on-line stačí potvrdit účast do 11. června) na adrese: BIM@agentura-cas.cz. Den před konáním workshopu zašleme zájemcům on-line odkaz na schůzku.

Těšíme se na Vás!
Tým odboru Koncepce BIM


Česká agentura pro standardizaci
logo Česká agentura pro standardizaci

Česká agentura pro standardizaci byla zřízena jako státní příspěvková organizace Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) podle zákona č. 265/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

 
 
Reklama