Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Sledování technologií, měření spotřeb a stavů a rozúčtování v datovém centru CE Colo

Hlavním přínosem nového řešení je provázanost všech informací do jednoho celku s možností jejich snadné aktualizace a vyhodnocování od sumárních, agregovaných pohledů k nejmenšímu detailu. Stěžejním bodem je ale možnost online monitoringu celé budovy v reálném čase včetně propojení na aktuální data o technologiích, to vše spolu s vazbou na jednoznačnou evidenci zákaznických dat.

CE Colo je předním poskytovatelem datových služeb ve střední Evropě. Firma vlastní a provozuje datová centra v pěti zemích přes celý region – Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko a Rumunsko. V mnoha zemích CE Colo poskytuje klíčové propojovací body internetu (tzn. NIX – Neutral Internet eXchange). Český NIX.CZ dnes propojuje 120 členů a zákazníků a využívá k tomu pět datových center v Praze: Žižkovská věž, GTS Telehouse, T-Systems Telehouse, TTC Telekomunikace a právě CE Colo.


 

Datové centrum CE Colo najdeme nedaleko od Jižní spojky, v ulici Nad Elektrárnou. V roce 2013 firma vypsala výběrové řízení na dodávku monitorovacího a manažerského systému pro sledování instalovaných technologií, měření spotřeb a stavů a rozúčtování. Zakázku získala firma Altron a Domat Control System se stal jejím subdodavatelem pro hardware a software pro sběr dat, ukládání do databáze a systém CRM.

Systém sběru dat

Vzhledem k různorodosti již instalovaných komponent a systémů a tomu, že při veškerých činnostech bylo nutné respektovat přísné požadavky na uptime technologií, byla realizace systému sběru dat ve srovnání s nově instalovanými projekty podobného charakteru podstatně náročnější. Pro sběr dat jsou využity tři výkonné procesní podstanice IPLC510 a jeden SoftPLC runtime. Tak bylo možné přizpůsobit topologii použitým sběrnicím a data převést co nejblíže měřeným místům na jednotný formát a přenášet je po technologické síti. Jedno IPLC integruje klimajednotky s regulací Carel pomocí protokolu Modbus RTU, dále 16 čidel teploty a relativní vlhkosti v podlahách sálů a jednotky BPCM (Branch Circuit Power Meter) firmy Schneider. Tyto jednotky, jak název napovídá, slouží k monitorování jednotlivých napájecích vývodů, které jsou v sálech instalovány. Na 400 vývodech se měří výkon a spotřebovaná energie, která se pak využívá pro rozúčtování zákazníkům a plánování dalšího osazování sálů. Další dvě podstanice integrují jednotky BPCM s celkem 2800 datovými body.

SoftPLC runtime na jednom ze serverů integruje cca 4500 datových bodů ze systému chlazení (dodávka JCI) protokolem BACnet a dalších 5000 proměnných z původního monitorovacího systému pomocí File Driveru. Jedná se o teploty v technologiích, stavy jističů, data z chladicích agregátů, silnoproudá data – výkony, proudy, napětí na rozvodnicích, tak, aby obsluha měla kdykoli kompletní přehled o stavech jednotlivých rozvaděčů. Nechybí ani datová integrace dvanácti UPS přes protokol SNMP, cca 500 datových bodů z výtahů, data z rozvodů chladu (polohy ventilů, tlaky na čerpadlech), alarmové stavy kotelny, integrace EPS Schrack atd.

Vizualizace a řešení serverů

Data jsou k dispozici jednak jako aktuální hodnoty přes webové rozhraní manažerského systému, jednak jako historická data po zpracování ve výkonné databázi RcWare DB a prezentaci v systému ContPort, založeném na platformě Microsoft Dynamics CRM verze 2011. Systém je provozován na dvou fyzických produkčních serverech. K nim je připojeno diskové pole, které má všechny prvky zdvojené (2 zdroje, 2 řadiče, každý disk má 2 řadiče, připojení diskového pole ke každému serveru je realizováno také redundantně 2 SAS kabely). Třetí dodaný server slouží pro provoz vCenter serveru (konfigurace VMWare HA). Vlastní aplikační servery jsou virtualizované v prostředí VMWare VSphere Standard. Je využita vlastnost HA (high availability, cluster), tedy pokud by selhal hardware jednoho ze serverů, budou virtuální servery automaticky spuštěny na druhém fyzickém serveru. Původním záměrem bylo nasadit VMWare failover, ale VMWarem původně přislíbená funkčnost ve verzi 5 nakonec zatím není pro víceprocesorový systém k dispozici.

Systém CRM

Vedle sledování provozních stavů a spotřeb energie je důležitou součástí systému také evidence počítačových stojanů – racků. Tato funkce je pro správu klíčová, protože pronájem racků je základní službou CE Colo. Evidence stojanů pak dále propojuje evidence různých dalších typů služeb, jako jsou telekomunikační služby, CIOMIS služby, služby napájení a Remote Hands, a umožňuje rychlou lokalizaci konců datových i napájecích kabelů a měřených veličin. Modul Obchodní vztahy slouží pro evidenci zákazníků a servisních organizací. Dalšími moduly jsou Kontakty, Smlouvy, Telekomunikační služby a Tickety. Díky nim má správa centra neustálý přehled o zadaných úkolech a postupu jejich řešení. Řada funkcí je automatizována nebo poloautomatizována, jako například e-mailová notifikace o pravidelných údržbách – ta je díky informacím o umístění zákaznických zařízení rozesílána jen těm zákazníkům, které může plánovaný zásah ovlivnit. Důležitou počítanou veličinou je PUE (Power usage effectiveness), tedy poměr celkové spotřebované energie datového centra k energii spotřebované na provoz IT komponent. Čím menší toto číslo je, tím menší podíl spotřeby připadá na chlazení, osvětlení a další celky. Systém ContPort tedy pomáhá i účelně hospodařit s energií a tím snižovat provozní náklady datového centra.

Implementace CRM byla nominována do soutěže Microsoft Industry Awards 2014. Dodané řešení dohledového systému splnilo náročné požadavky zákazníka, který hledal systém kombinující evidenční, databázové řešení s vizualizací aktuálních naměřených dat z provozovaných technologií datacentra (napájení, chlazení, čidla teploty, vlhkosti, zaplavení apod.). Řešení s obchodním názvem ContPort DC je unikátní právě svojí šířkou záběru. CRM část systému poskytuje přehledné informace o zákaznících, smluvních vztazích a jejich parametrech i poskytovaných službách (pronajaté pozice ve stojanech, datové propoje, telekomunikační služby, jednotlivé servisní zásahy na umístěných serverech apod.), přičemž systém svou funkčností pokrývá i procesy centrálního helpdesku (přijímání a zpracování ticketů různých typů) a dohledového dispečinku provozu celého datacentra včetně přehledné vizualizace stavu podpůrných technologií a alarmů na zařízeních. Jedná se o unikátní informační systém kombinující funkce, které existují obvykle odděleně v několika různých systémech (CRM, Help Desk, SCADA).

Výhody pro zákazníka

Hlavním přínosem nového řešení je tedy provázanost všech informací do jednoho celku s možností jejich snadné aktualizace a vyhodnocování od sumárních, agregovaných pohledů k nejmenšímu detailu. To pomůže zaručit jednotnost informací napříč celou firmou a jejich dostupnost v nejkratším možném čase. Zároveň bylo vyřešeno zabezpečení pro různé kategorie informací (technická a provozní divize vs. obchod).

Stěžejním bodem je ale možnost online monitoringu celé budovy v reálném čase včetně propojení na aktuální data o technologiích. To vše spolu s vazbou na jednoznačnou evidenci zákaznických dat a možnost společné interakce dvou zdánlivě odlišných oblastí – technologického provozu datového centra a péče o zákazníky. Dalším přínosem je větší možnost kontroly externích dodavatelů služeb v rámci procesů helpdesku společnosti.


Domat Control System s.r.o.
logo Domat Control System s.r.o.

Domat Control System s.r.o. patří k evropské špičce dodavatelů řídicích systémů a regulací pro inteligentní budovy, průmysl a energetiku. Cílem této ryze české společnosti je vyvíjet, vyrábět a dodávat řídící systémy v mezinárodním měřítku.