Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

M2C COVID 19 opatrenie: M2C Space

Dohľad a správa budov z jedného miesta. M2C Space je unikátny pracovisko, kde vďaka najmodernejším technológiám, analytickým softwarom a špeciálne vyškoleným odborníkom kontrolujeme a ovládame vzdialene vaše technológie, energie, chránime váš majetok a tovar a minimalizujeme vaše straty pri čo najnižších nákladoch.

Využitím M2C Space získate nielen prehľad o správe vášho majetku, ale aj dôležité informácie pre vaše podnikateľské rozhodnutia a tvorbu úspešných marketingových kampaní.

Čo vám M2C Space prinesie?

 • Objekt 24/7 kompletne pod dohľadom
 • Zostavenie pravidelného reportingu a analýz na základe reálnych dát
 • Dôležité informácie pre efektívne plánovanie marketingových kampaní, category manažmentu a podnikateľských rozhodnutí
  • Údaje pre analýzu návštevnosti v priestore a čase a podľa pohlavia (Footfall)
  • Prehľad o intenzite výskytu subjektov v danom mieste (Heatmapy) a efektívnom využití daného miesta
 • Efektívnejšiu správu budov, kde nahrádzame alebo vzdialene riadime pracovné činnosti pri správe budov. Tým získate kontrolu nad nehnuteľnosťami, usporíte a môžete efektívnejšie riadiť ľudské zdroje
 • Optimalizáciu nákladov vynaložených na fyzickú ostrahu
 • Efektívnu prevenciu pri odhaľovaní internej kriminality
 • Podporu pri znižovaní externej kriminality a odhaľovanie strát
 • Priebežné sledovanie majetku a tovaru
 • Dohľad na vnútorné procesy. M2C Space detekuje fronty pri pokladniach, tvorí štatistiky, automaticky otvára a uzatvára pokladne a posiela výzvu obsluhe a pod.
 • Online prehľad o stave prác. Môžete efektívne riadiť pracovné tímy v teréne a súčasne sledovať priebeh prác., môžete viesť online prehľad o počte pracovníkov a odpracovaných hodinách.
 • Okamžité efektívne skrátenie reakčnej doby na vzniknuté mimoriadné a krízové situácie
 • Úspora automatizáciou. Automatizujeme pracovné postupy v logistických a priemyselných areáloch a urýchľujeme tak činnosti predtým závislé na ľudskom faktore.
 • Trvalý technologický rozvoj vzdialeného pripojenia
 • Profesionálne vyškolený personál

M2C
logo M2C

M2C je jednou z největších společností s mezinárodní působností, nabízející široké spektrum služeb v oblasti integrovaného facility managementu. Poskytuje komplexní služby v rámci správy nemovitostí (úklid, údržba a zabezpečení) a prostřednictvím ...

 
 
Reklama