Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Posnídejte s BUREAU VERITAS nad tématem FACILITY MANAGEMENT

FACILITY MANAGEMENT není jen správa budov. Na pracovní snídani s Bureau Veritas se dozvíte proč se jím zabývat a jak jej zefektivnit až k úsporám v rozpočtu. Níže uvedeným programem provádí Simon Palupčík a konzultanti Martin Václavík a Lukáš Emingr.Těšit se můžete na:

  • Úvod do Facility Managementu

Konzultanti představí základní terminologii, vysvětlí smysl integrovaného facility managementu a jeho dopady do organizace společnosti a doporučí postup ke zvýšení efektivity vlastních zaměstnanců a procesů.

  • Standardizace systému FM

Samotná standardizace nemusí vždy řešit všechna úskalí. Proto bude kladen důraz na seznámení s platnými standardy a vysvětlení, a na to, jak s nimi zacházet pro úspěšnou implementaci FM do společnosti.

  • Trvale udržitelný FM

I ve Facility Managementu se projevují trendy udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Ukážeme si zdravé vnitřní prostředí v návaznosti na úspory energií, jak vyhodnocovat úsporná opatření a co ovlivňuje dobu návratnosti.

  • Technická správa budov

Technická správa budov a řízení nemovitých aktiv je potřebou každé organizace i soukromých investorů. Zodpovědná správa vychází z kvalitní pasportizace, sběru dat a systematické práce s nimi. Každá nemovitost je však jiná a vyžaduje rozdílný přístup při správě.

Snídaně proběhne 16. května od 9 hodin v sídle Bureau Veritas, v Olbrachtově 1, Praha 4. Podrobnější info najdete na https://bvjournal.cz/snidane-facility-management/.