Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Výhody open space neodpovídají očekávání

Trend spojování kanceláří do jednoho prostoru zvyšuje u lidí podrážděnost, podezíravost a snahu uzavírat se do sebe.

Stoupá také počet rozptylujících podnětů, vázne spolupráce, zvyšuje se nedůvěra a sílí negativní vztahy, zhoršuje se i pocitové vnímání přátelství mezi spolupracovníky či podpory ze strany nadřízených, zjistila nová australská studie na vzorku 1000 zaměstnaných Australanů.


foto Ecophon
Příklady otázek v rámci studie:
  • dělíte se o kancelářský prostor s ostatními lidmi,
  • jaký druh přátelství se spolupracovníky máte,
  • jakou podporu cítíte ze strany nadřízených
  • jaké máte negativní pocity či zkušenosti, jako je například nedostatek spolupráce či nedůvěra.
Větší nespokojenost zaměstnanců bez zlepšení sdílení informací

Ze studie vyplynulo, že sdílené prostředí vztahy mezi spolupracovníky nevylepšilo, a bylo nejčastěji spojené s pocity méně vstřícného a nápomocného vedení. Příčinou tohoto zjištění může být skutečnost, že zaměstnanci, kteří jsou buď pod příliš velkým dohledem, nebo naopak jen pod dohledem formálním, vnímají práci svých nadřízených jako méně kvalitní, než když se na rozděleném pracovišti scházejí k poradám.

Také další výzkum podporuje tvrzení, že výhody spojované se sdíleným prostředím nejsou takové, jak se při vzniku open space čekalo. Naopak se ukazuje, že spolupráce je pro zaměstnance méně příjemná a tok informací se ve sdíleném kancelářském prostoru nijak nezměnil.

Řešení?
  • kancelář s jedním nebo dvěma dalšími spolupracovníky
  • práce z domova
  • dělení prostoru pomocí panelů, knižních regálů nebo "zelených stěn" z rostlin, případně použití akustického mobiliáře
Téma AKUSTIKA na TZB-info
Vybrané články:
 
 
Reklama