Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Divize FM ve společnosti ATALIAN pod jedním vedením

Ve společnosti ATALIAN došlo k 1.9.2013 k významné změně. Započala fúze společností ATALIAN Ekologický servis, s. r. o. a ATALIAN CZ, s. r. o., k jejímuž dokončení dojde začátkem roku 2014.

Již nyní ale probíhají procesy vedoucí k tomuto cíli. Jedním z nich je i jmenování nového ředitele divizí FM, pana Zdeňka Potomského. Při této příležitosti jsme mu položili několik otázek.

Co Vás vedlo k tomu, učinit toto rozhodnutí?

Je to v podstatě vyvrcholení čtyřletého postupného spojování našich dvou společností, ATALIAN Ekologického servisu, s. r. o. a ATALIAN CZ, s. r. o., naší matky. Během čtyř let u nás ATALIAN CZ koupil většinový podíl, a my jsme stáli před rozhodnutím, co dál. Naprosto logicky vyplynulo, že se spojíme fúzí a vyměníme si obchodní podíly. V rámci mého budoucího uplatnění ve skupině jsme se rozhodli, že se stanu ředitelem divizí FM, a to jak divizí bývalého ATALIAN Ekologického servisu, tak ATALIAN CZ.

Co tato změna znamená pro skupinu ATALIAN?

Tato skutečnost je historickým milníkem s velkým dopadem na budoucnost, protože dochází k centralizaci divizí FM. Tím, že sloučíme tyto divize do jediného útvaru, vybudujeme silný a velký celek, který bude mít jednotné vedení a jednotný směr. Dokážeme tak lépe nacházet synergie a úsporné efekty, lépe řídit procesy napříč celou společností, což bude mít výrazný pozitivní dopad i na zákazníky.

Jaké změny mohou zákazníci očekávat?

Budeme moci lépe optimalizovat náklady, a to mimo jiné díky sjednocení (zúžení počtu) a promyšlenějšímu využití stávajících dodavatelů činností, které si najímáme. Kupříkladu dokážeme zvýšit tlak na naše dodavatele výrobků nebo činností, které následně jako celek našim zákazníkům dodáváme. Tím, že dokážeme zvýšit objem odběrů u jednotlivých vybraných dodavatelů, dokážeme stlačit cenovou hladinu na nižší úroveň, a to samozřejmě přeneseme ve prospěch zákazníka.
Dále plánujeme výstavbu jednotného pracoviště helpdesku, což umožní rychlejší reakce. Také větší pokrytí služeb prováděných vlastními zaměstnanci v rámci jedné velké divize bude pro zákazníky naší konkurenční výhodou.

Jaké jsou nyní trendy ve Facility managementu?

Zákazník je rok od roku náročnější a klade zvýšený důraz na kvalitu, ale mnohem více na cenu, tedy na náklady. V tuto chvíli vnímáme na trhu velký prostor pro různé energetické projekty. Úspora, jako taková, je trendem, kterým se ubíráme. Musíme umět zákazníkům uspořit, tedy zredukovat jeho náklady, ale zároveň zajistit veškerý komfort, na který jsou uživatelé zvyklí a citliví. A my víme jak na to.

Cítíte, že dochází ke změnám na trhu?

Tlak konkurence je čím dál silnější a zákazník požaduje za vynaložené peníze čím dál kvalitnější službu. Na to samozřejmě musíme reagovat, a proto neustále zdokonalujeme činnosti a procesy které provádíme. Zefektivňování služeb a princip nabídnout ještě něco navíc, jako například různé energetické projekty, které dokážou zákazníkovi šetřit peníze, je u nás neustálý proces. Vstupy za energie mají rok od roku stoupající trend, a to se samozřejmě projevuje ve vyšších nákladech. Najít smysluplné a efektivní řešení, to je ten směr, který zákazník očekává, a který mu umíme nabídnout.

 
 
Reklama