Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jak na preventivní opatření proti škůdcům a hlodavcům?

Myši v uzeninách, rozkousané obaly od sladkostí a všudypřítomně poletující hmyz. To jsou problémy, které trápí nejeden supermarket. Dá se ale takovému „řádění“ předejít?

preventivní opatření servis DDD proti škůdcům a hlodavcům deratizace desinfekce desinsekce
Společnost ATALIAN provádí preventivní servis v několika supermarketech po celé České republice, a tak jsme u kolegů z této divize zjišťovali, jak to vlastně je.

Vzhledem k poloze prodejen, které jsou většinou umístěny na okrajích měst či postaveny blízko pole, nelze zabránit vstupu hlodavců do prostoru. Budova by musela být hermeticky uzavřena, což je zcela nemožné.

Úplně zabránit tomu tedy nejde, ale existují účinná preventivní opatření. Ta spočívají v logicky umístěných nástrahách a pravidelné kontrole celé prodejny.

Technik nejprve provede analýzu rizikových míst a poté do plánu zakreslí rozmístění jednotlivých staniček. Ty musí splňovat předepsané standardy a odpovídat předpisům. Zkontroluje také, zda je vše dobře stavebně a technicky ošetřeno. Součástí preventivního servisu DDD je také sledování toho, zda-li nejsou porušeny ochranné lišty na dveřích nebo díry ve zdech, kudy by mohli škůdci přijít. Tato rizika se musí odhalit a eliminovat.

K samotnému hubení se používají například elektrické lapače pro létající hmyz nebo staničky s jedovatou potravou pro hlodavce. Běžný zákazník si těchto zařízení nevšimne. Musí být umístěna tak, aby neohrozila zdraví nakupujících či nedošlo ke kontaminaci s potravinami. V případně vniku škůdce do prodejny se děje to, že je hlodavec nalákán na potravu s příměsí jedovaté látky. Po pozření do několika dní umírá, zpravidla ve volné přírodě, odkud přišel. Klasické pastičky na myši se příliš nevyužívají, pouze když je předpoklad většího výskytu. Tento systém je pravidelně kontrolován technikem, který vždy zkontroluje všechny nainstalované nástrahy a doplní zásoby. Dojde-li přesto k přemnožení či problému, provádí se tzv. represivní zásah.

Samotné nástrahy ale nestačí. Důležitá je i spolupráce personálu. Musí se dbát na bezpečnost při manipulaci se zbožím zejména ve skladu. Tam jsou největší lákadla pro hlodavce, například pytle s odpadky.

Obecně se tedy dá říci, že výskyt myší a nežádoucích škůdců na prodejní ploše se příliš uhlídat nedá. Pečlivým a zodpovědným preventivním servisem se však s těmito „zvířátky“ setkávat nemusíme.

Více o preventivních opatřeních proti škůdcům
 
 
Reklama