Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

AB Facility a.s. je vystavovatelem na mezinárodní konferenci EFMC 2013

Divize Technology společnosti AB Facility nabízí komplexní služby v oblasti technologie budov ve 4 odborných střediscích (vzduchotechnika a klimatizace; tepelné zdroje a MaR; revize a odborná měření; vytápění a zdravotechnika).


S přihlédnutím na potřeby zákazníků a především ke struktuře technického zařízení v budovách je Divize technology rozdělena do čtyř odborných středisek a to – Středisko vzduchotechnika a klimatizace, Středisko tepelné zdroje a MaR, Středisko revizí a odborných měření a Středisko vytápění a zdravotechnika. Divize Technology svoji činnost rozděluje na servis stávajících a dodávku nových zařízení.

Středisko vzduchotechnika a klimatizace se zabývá technologií větrání a chlazení budov, která co do rozsahu na objektech bývá dominantní. Díky nepřetržitému provozu těchto zařízení jsou servisní zásahy na těchto zařízení realizovány denně a bez vlastních servisních kapacit by nešlo tuto službu zákazníkovi s okamžitou reakcí na požadavek zajistit. V těchto oborech nabízíme řešení klimatizace pro celé budovy nebo jednotlivé kanceláře, haly, restaurace, obchody nebo místnosti v rodinných domcích, bytech, chlazení technických zařízení (umístění PC, serverů a jiných technologií) atd. Zákazníkům se stávající vzduchotechnikou poskytujeme bezplatné konzultace a návrhy vlastních technických řešení.

Středisko tepelné zdroje a MaR je se svým zaměření neméně důležité, řeší potřeby zákazníka na servis technologických celků(kotelny a výměníkové stanice) a ne pouze jednotlivých zařízení(kotle apod.) K výhodám , kterou Divize technologie nabízí a úspěšně provozuje, je technologický velín. Technologický velín AB Facility je vybudován na softwarové platformě, která nám umožňuje komunikovat s rozličnými systémy od různých výrobců a neví tak omezení v dálkové komunikaci přes internetovou síť s různými druhy systému MaR a umožňuje tak optimalizovat provoz tepelných zařízení a využít tyto údaje pro následně energetické řízení . Je to výhoda, kterou nelze běžnou obsluhou tepelných zdrojů a vyhodnocováním při provozních a servisních kontrolách okamžitého stavu ničím nahradit.

Středisko revizí a odborných měření se ve své podstatě zabývá kompletní dodávkou a správou revizí vyhrazených technických zařízení v oboru elektro zařízení, tlaková zařízení, plynová zařízení a požárně bezpečnostní zařízení, kde především revize elektrozařízení dodává vlastními kapacitami v úplném rozsahu. Tato služba je u AB Facility dodávána jako komplexní s možností převzetí plné odpovědnosti za termíny revizí a následné řešení závad z revizních zpráv. Středisko umožňuje revize archivovat jak v tištěné tak v elektronické podobě a prostřednictvím elektronických nástrojů komunikace poskytnou zákazníkovi revize kdykoliv k dispozici.

Středisko vytápění a zdravotechnika se zaměřuje na realizace, opravy a návrhy technických řešení v oblasti vytápění a na veškerých trubních rozvodech včetně zdravotechniky a pravidelné činnosti na vyhrazených technických zařízeních souvisejících s těmito obory.

Divize Technology společnosti AB Facility jde ve svém vývoji stále dál, aby její přínos pro komplexní služby facility managementu měl vzrůstající tendenci a společnosti pomohl udržet významné postavení na trhu facility služeb.

Stanislav Krška, ředitel divize Technology

 
 
Reklama