Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Evropská konference Facility managementu (EFMC)

Trvalá udržitelnost si žádá odborníky, kteří bedlivě sledují nejnovější trendy v oblasti FM

Očekává se, že ve dnech od 22. do 24. května 2013, kdy Evropská konference Facility Managementu (EFMC) jako mezinárodní kongresový veletrh spojí dohromady nejnovější poznatky vědy a praxe v oblasti Facility managementu (FM), přivítá Kongresové centrum Praha více než 700 návštěvníků z celého světa.

Evropská konference Facility managementu (EFMC) 22. až 24. května 2013, Praha

Program:
  • Mezinárodní výměna odborných zkušeností týkajících se trendů, výzkumu a praxe v oblasti FM
  • Případová studie energetické účinnosti v Empire State Building
  • Oborové setkání doprovázené burzou práce, předáním ocenění a kulturním rámcovým programem
European Facility Management Conference EFMC 2013

Přibližně 70 přednášejících z 20 zemí bude hovořit na Podnikatelské konferenci a Výzkumném sympoziu, které se letos ponesou v duchu hesla „Facility Management for a Sustainable Future“ („Facility management pro trvale udržitelnou budoucnost“). Tuto konferenci pořádá světová asociace Facility manažerů (IFMA) a Evropská asociace EuroFM. Hostiteli bude místní pobočka IFMA a Slovenská asociace Facility managementu SAFM.

Zaměření na trvalou udržitelnost

„Jako součást naší trvalé snahy o další zvyšování úrovně této konference je letošní hlavní téma „FM pro trvale udržitelnou budoucnost“ ideálně vhodné pro prezentaci nových výsledků výzkumů, osvědčených postupů a trendů, které se opírají o poznatky globálních průkopníků v oblasti FM. Nejenže tato konference sehraje významnou roli v dalším rozvoji tohoto odvětví, ale také poukáže na to, jak vysokou hodnotu mají profesionálové v oblasti FM na trhu se stále silnějším konkurenčním bojem,“ uvádí Ron van der Weerd, člen představenstva společnosti EuroFM.

Marc S. Liciardello, člen představenstva IFMA , dodává: „Ve veřejném i soukromém sektoru na celém světě je kladen stále větší důraz na efektivní FM jako cestu ke zlepšení energetické náročnosti budov a k ochraně aktiv. Trvalá udržitelnost budov a zařízení se stane přínosem nejen pro životní prostředí, ale zajistí i vyšší čistý zisk. Navzdory různým úhlům pohledu a národním kulturám čelí všichni facility manažeři podobným výzvám, počínaje demografickým posunem a konče hospodařením s energií a rozvojem organizací.“

European Facility Management Conference EFMC 2013

Prominentní případová studie a „Debate of the Year“ (Debata roku)

Clay Nesler, viceprezident pro globální energie a trvalou udržitelnost ve společnosti Johnson Controls (JC), podá na EFMC v rámci případové studie zprávu o tom, jak se JC podařilo během jednoho roku zvýšit energetickou účinnost Empire State Building v New Yorku o 20 % a tím ušetřit 2,4 miliónů dolarů.
„Facility management a trvalá udržitelnost jsou spolu neoddělitelně spojeny,“ uvedl Nesler. „Aby integrovaný program trvalé udržitelnosti pracoval efektivně, je zapotřebí správná technologie budov a také lidé, kteří mají k dispozici vhodné nástroje a požadované odborné znalosti, aby mohli jednat odpovídajícím způsobem. Trvalá udržitelnost zůstává ve společnostech i nadále hlavním bodem na pořadu jednání, a proto je téma letošní konference EFMC velmi důležité.“
Společnost JC jako sponzor trvalé udržitelnosti rovněž zajišťuje, aby celou akci bylo možné uspořádat bez negativního dopadu na životní prostředí: Emise CO2, které vzniknou v důsledku přípravy a realizace konference EFMC 2013, jsou kompenzovány podporou certifikovaného klimatického projektu.

V „Debatě roku“ bude tentokrát probíráno téma „Insourcing vs. Outsourcing“.
Do diskuze, již bude moderovat prof. Alexander Redlein z Technické univerzity ve Vídni, se zapojí Wilfried Hauffen (Baxter Deutschland), Jan Dunkelberg (Bilfinger HSG Int.), Luis A. Morejon (Johnson Controls), Thomas Polinelli (IWC), Andrew Price (ISS) a Hans Rijnierse (Sodexo), kteří budou diskutovat o tom, za jakých podmínek by měly být služby FM přednostně zajišťovány interně, nebo naopak nakupovány externě.

Rozmanitost nabídne odborný a rámcový program

Na oficiálním přivítání, které proběhne dne 22. května od 18 hodin v hotelu Villa Richter, který je obklopen vinicemi na Pražském hradě, se účastníci již mohou dohodnout na následujících dvou dnech konference.
Kromě plenárních přednášek, které budou probíhat souběžně se sériemi přednášek na téma trvalá udržitelnost, FM ve veřejném sektoru nebo způsoby provozu do budoucna, nabídne EFMC také v letošním roce diskuze u kulatého stolu pro interaktivní a kontroverzní výměnu zkušeností, slavnostní večeři, v rámci níž budou dne 23. května večer předána v Žofínském paláci „Evropská ocenění v oblasti FM“, a také posterovou sekci evropských studentů FM.

Mezi novinky letošního ročníku budou patřit burza práce, na které si mohou všechny zúčastněné společnosti a účastníci konference vyměňovat nabídky a poptávky pracovních míst, a také „Educational corner“ (Vzdělávací koutek), v němž jsou pro účastníky výstavy připraveny aktuální studie, bílé knihy a jiné vědecké dokumenty.
Účastníci, kteří by si rádi svůj pobyt v Praze prodloužili a společně s partnerem blíže poznali toto město, si mohou od 19. do 26. května vybírat z exkluzivní nabídky výletů a turistických programových bodů, včetně procházek s průvodcem k nejvýznamnějším pamětihodnostem a historickými čtvrtěmi, plavby lodí po řece, pivního večera v tradičním pivovaru „U Fleků“ nebo večeře s jazzovou hudbou.

Podpora sponzorů, vystavovatelů a mediálních partnerů

Mezi sponzory konference EFMC 2013 patří společnosti ISS, IBM, Okin, Sodexo a Johnson Controls a dále Eurest Services a Ecophon Saint-Gobain.
„Společnost Eurest Services je na svou účast na EFMC 2013 velmi hrdá. Tuto jedinečnou evropskou událost, která spojuje ty nejlepší „mozky“ v oblasti vědy a ekonomie, podpoříme již čtvrtým rokem. Jako prvotřídní poskytovatel mezinárodních řešení v oblasti FM se těšíme na tuto konferenci, na kontakt s významnými hráči v tomto odvětví a na to, že budeme dále rozvíjet společný plán „FM pro udržitelnou budoucnost“, vysvětluje Rick Jacobs, ředitel Marketing & Business Excellence ve společnosti Compass Group.
Na doprovodné odborné výstavě ke konferenci EFMC se budou prezentovat společnosti z oboru FM, např. AB Facility, ARCHIBUS, Bilfinger HSG International Facility Management, CFI, Ika Data, Kaba Gallenschütz, MainManager, Manhattan, McFelder Translations, MCS, Planon, Procos a Topdesk.
Tuto akci, organizovanou společnostmi Euroforum a Informa Exhibitions, podpoří také více než 15 mediálních partnerů z mnohých evropských zemí.

Evropská konference Facility managementu (EFMC), European Facility Management Conference