Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

IKA DATA je účastníkem mezinárodní konference EFMC 2013

IKA DATA s.r.o. se bude mimo jiné prezentovat v roli lokálního českého experta Archibusu a rovněž ukáže svůj vývoj v oblasti průkazů energetické náročnosti budov.

Redakce TZB-info požádala o komentář k účasti IKA DATA na Evropské konferenci facility managementu Ing. Milana Hampla.

Ing. Hampl k účasti řekl:

Ing. Hampl, IKA DATA
Ing. Milan Hampl
Naše společnost IKA DATA s.r.o. je účastníkem této konference ve dvou rolích. První z nich je klasickým důvodem, proč lidé jezdí na konference, a to je znovu potkat lidi, které již znám, anebo potkat nové lidi z oboru, kteří mají k Facility managementu, co říci. Jako každá konference, tak i tato obsahuje odborné a společenské akce, obě přibližně stejně významné. Zvýšení „povědomí“ o facility managementu a jeho celospolečenské důležitosti bez toho, abychom se takových akcí účastnili, se mine účinkem.
Druhou rolí je společná účast, jako vystavovatele na stánku našeho obchodního partnera, společnosti ARCHIBUS.
Zde chceme společnost IKA DATA s.r.o. prezentovat v roli lokálního českého experta globální množiny obchodních partnerů Archibusu, jichž je po světě více než 1700.
Chceme prezentovat vlastní vývoj sloužící k výpočtům PENB založeném na CAD výkresech a mobilní aplikace pro smart phone s OS Android. Protože množina obchodních partnerů společnosti se schází v průběhu let na různých konferencích, a protože vzájemně spolupracuje na různých projektech, těšíme se na setkání s těmito přáteli.

 
 
Reklama