Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Seminář: Jak v budovách měst, krajů a státu snižovat náklady na energii se zárukou a s dotací

Energetické služby snižují náklady na energie ve veřejných budovách bez nároku na vlastní kapitál. Jak na realizaci, to napoví seminář v polovině června.


Ceny energií míří strmě vzhůru. Jednou z cest snižování nákladů na energie v objektech v majetku obcí, měst, krajů či státu jsou projekty realizované energetickými službami se zárukou úspor (EPC – Energy Performance Contracting). Co je EPC, pro koho je tato metoda vhodná, jak takový projekt připravit, z jakých dotačních programů lze na modernizaci energetického hospodářství čerpat a řadu dalších informací je možné získat na semináři, který chystá Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou (NRB) a projektem REFINE ve středu 15. června v Praze. Program a možnost registrace zdarma naleznete https://www.apes.cz/aktuality.php.

Energetické služby se zárukou úspor jsou výjimečné v tom, že umožní majiteli budov zavést energeticky úsporná opatření bez nároku na vlastní kapitálový vklad, jelikož investice se splácí v průběhu let pouze z uspořených nákladů. Navíc, když se EPC spojí s dotacemi, lze provést komplexní renovaci budov včetně zateplení.

Další výhodou modelu EPC je, že poskytuje klientovi službu na klíč, kdy návrh koncepce, přípravu, vyprojektování, realizaci a zprovoznění úsporných opatření má na starosti jeden subjekt – poskytovatel EPC, který přebírá většinu rizik spojených s realizací. Projekt nepřináší jen úspory, ale snižuje nároky na obsluhu energetických systémů a technologických zařízení budov, zvyšuje komfort uživatelů, a v neposlední radě redukuje emise skleníkových plynů a další negativní dopady na životní prostředí.

Proč a jak energeticky úsporné projekty metodou EPC realizovat zazní na semináři nazvaném Jak v budovách měst, krajů a státu snižovat náklady na energii se zárukou a s dotací.

Financování a refinancování projektů EPC, který proběhne 15. 6. v Praze.

Vysvětlíme zde jak spojit a financovat v jednom projektu energeticky úsporná technologická opatření se stavebními opatřeními, jakými je zateplení pláště budov a instalace kvalitních oken. Kombinace obou typů opatření totiž přinese nejvyšší efekty pro zákazníka. Pro financování investic do stavebních opatření s dlouhodobou návratností však EPC obvykle nestačí, a proto je klíčové získání dodatečného financování projektu. K tomu lze využít spojení EPC s dotací z Národního programu životní prostředí, ale i vlastní zdroje,“ říká Jaroslav Maroušek, ředitel SEVEn Energy s.r.o., jeden z prvních, kteří EPC projekty začali v České republice před téměř 30 lety realizovat.

Dalším důležitým tématem bude prodej pohledávek, jenž byl využit k financování většiny projektů EPC v posledních 15 letech ve veřejném sektoru v České republice. Aby si poskytovatel EPC – tzv. firma ESCO – uvolnil finanční prostředky pro další projekt ve velké většině případů prodá pohledávky po klientovi bance. Podrobný popis možností financování a refinancování projektů EPC lze najít v publikacích projektu REFINE na webové stránce https://refineproject.eu/refine-publications/.

Dle APES od roku 1994 bylo v České republice investováno téměř 5 mld. Kč do modernizace a rekonstrukce energetického hospodářství v rámci 260 projektů EPC. Jen v roce 2020 ušetřily aktivní projekty EPC zákazníkům, kterými jsou převážně města, kraje a jejich příspěvkové organizace, elektřinu, plyn, teplo, vodu a další provozní náklady za téměř 400 mil. Kč.

Seminář se koná 15. června od 9.30 v Nadaci ABF, Václavské nám. 31 v Praze 1. Program a možnost registrace zdarma najdete na https://www.apes.cz/aktuality.php.

PROGRAM SEMINÁŘE

09:30–10:00 Prezence
10:00–10:05 Přivítání, úvodní slovo, seznámení s programem
(R. Kohoutek/DSEC a V. Sochor/NRB)
10:05–10:30 Základní charakteristika energetických služeb se zárukou úspor, smluvní ujednání, financování a refinancování
(R. Kohoutek/DSEC)
10:30–11:00 Jak připravit projekt EPC
(R. Kohoutek/DSEC)
11:00–11:30 Program ELENA: Podpora přípravy projektu EPC
(V. Sochor/NRB)
11:30–12:00 Přestávka a občerstvení
12:00–12:25 Projekty EPC s dotací a jak je připravit. Financování a refinancování
(J. Maroušek/SEVEn a R. Čada/ČSOB)
12:25–12:35 Financování EPC projektů z NPO, OPŽP a dalších zdrojů
(P. Vrbská/enovation)
12:35–12:55 Příklady dobré praxe v oblasti EPC projektů. Od přípravy po prodej pohledávek
(R. Kohoutek/DSEC)
12:55–13:00 Shrnutí, ukončení semináře
(R. Kohoutek/DSEC a V. Sochor/NRB)

Na seminář je nutné se registrovat
Registrace zdarma je zde, příp. na office@apes.cz, více info na www.apes.cz

Seminář je podpořen z projektu:


Projekt REFINE je financován z výzkumného a inovačního programuEvropské unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 894603.Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) ČR
logo Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) ČR

Posláním APES je přispívat k trvalému rozvoji energetických služeb na českém trhu. Jsou to veškeré činnosti, jejichž účelem jsou zaručené úspory spotřeby energie mimo jiné prostřednictvím instalace energeticky účinných technologií, známé jako Energy ...