Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Velký skok pro budovy v Evropě představuje směrnice EPBD

Obyvatelé EU by mohli v roce 2030 ve srovnání s dneškem ročně ušetřit na účtech za energie 67 miliard eur a omezit emise CO2 o 156 miliónů tun, což odpovídá 82 miliónům automobilů – čistě jen optimalizací technických zařízení budov. Dokládá to studie ECOFYS iniciovaná společností Danfoss.

Velký krok byl učiněn 9. července 2018, kdy vstoupila v platnost nová směrnice EPBD (Energy Performance of Buildings Directive). Ta urychlí cenově výhodné renovace stávajících budov s výhledem docílit do roku 2025 takového provozu budov, který bude z hlediska CO2 neutrální. Zmobilizují se tím investice do renovací. Revidovaná směrnice také obsahuje nová ustanovení o pokročilých a chytrých technologiích a technických zařízeních budov.

Členské státy mají ustanovení přenést do své národní legislativy (do 10. března 2020). To znamená, že vlády evropských zemí mají dvacet měsíců na to, aby odkryly potenciál tří pilířů snižování energetické náročnosti budov, zvláště optimalizace technických zařízení budov (hned vedle druhých dvou, jimiž jsou kvalita pláště budov a efektivní dodávky tepla a chladu).

Danfoss vidí EPBD jako základní normu pro své budovy a díky digitalizaci je připraví i na budoucí požadavky zapojení do širších energetických systémů.

Technická zařízení budov zahrnují zařízení pro vytápění, chlazení, větrání a dodávku teplé vody. Optimální regulací toků energie v těchto systémech je možné snížit spotřebu v průměru minimálně o 30 %, a plně tak využít výhod digitalizace.

Zákonodárci v nové EPBD jasně upřednostnili pravidla zaměřená na technická zařízení budov. Vítáme tento krok, protože přinese nejen úspory energie, ale také miliónům občanů EU zvýší komfort vnitřního prostředí a zlepší kvalitu vzduchu v budovách,“ říká Lars Tveen, prezident Danfoss Heating.

Jedinou cestou, jak opravdu výrazně zvýšit celkovou energetickou účinnost budov, je zaměřit se na stávající budovy. Devět z deseti stávajících budov v EU totiž bude obýváno i v roce 2050. Renovace fondu budov je přitom dosažitelnější, než si mnozí myslí. Investiční náklady pro elementární zlepšení regulace toků energie v budovách jsou nízké a doba návratnosti implementace základních požadavků směrnice je dva roky.

Prioritou pro investory při inovacích je snížit energetickou náročnost, to znamená snížit rozdíl mezi teoreticky spočítanými hodnotami potřebného výkonu a reálnou spotřebou. Tento rozdíl je možné snížit optimalizací provozu technických zařízení budov, zvláště při částečném zatížení, protože tak lze zajistit dynamickou regulaci toků energie při jakékoliv vnější teplotě a jakémkoliv využití vnitřních prostor,“ říká André Borouchaki, CTO, Danfoss Drives.

Údaje o fondu budov v EU

V EU se přibližně 40 % energie spotřebuje v budovách. Budovy jsou současně zdrojem 36 % emisí CO2. V současné době je přibližně 35 % budov v EU starších než 50 let a více než 75 % budov je energeticky zbytečně náročných, přičemž (podle země) jen asi 0,4 až 1,2 % z nich je každoročně zrenovováno. Proto může renovace stávajících budov přinést významné úspory energie. To platí i pro Českou republiku, kde je průměrné stáří domů s více byty 52 let a rodinných domů 49 let.

Snížení energetické náročnosti budov může přinést i další hospodářské, sociální a ekologické výhody. Snížení energetické náročnosti budov přináší obyvatelům vyšší úroveň komfortu a pohodlí a snižuje počet nemocí způsobených nevhodným prostředím v budovách. Má také velký vliv na dostupnost topení a chlazení. Snížení energetické náročnosti fondu budov a úspory energie umožňují mnoha domácnostem dostat se z energetické chudoby, v níž žije přibližně 16 % obyvatel Česka.

Investice do snížení energetické náročnosti budov také stimuluje hospodářství, zvláště stavebnictví, které vytváří přibližně 9 % evropského HDP a přímo zaměstnává 18 miliónů lidí.

Údaje o revidované směrnici EPBD

Země EU vytvářejí náročnější dlouhodobé strategie renovací s cílem do roku 2050 provozovat fond budov bez emisí CO2. Strategie přitom mají pevné milníky a klíčové indikátory úspěšnosti.

Optimalizace technických zařízení budov může být vyvolána např. požadavky na autoregulační zařízení pro regulaci teploty vnitřního prostředí nebo povinným hodnocením a dokumentací energetické účinnosti technických zařízení budov instalačními firmami.

Na rozdíl mezi skutečnou spotřebou a požadovaným příkonem je možné zacílit vyhodnocováním energetické účinnosti vytápění a chlazení při částečném zatížení, které bude při inspekčních prohlídkách povinné.

Dále se bude prosazovat chytrá technika, např. prostřednictvím požadavků na instalaci automatizace budov a řídicích systémů nebo zapojením do dobrovolného evropského hodnocení připravenosti budov na chytrou techniku.

E-mobilita bude podporována uvedením minimálních požadavků na nabíjecí stanice a rozvodnou infrastrukturu.

Podporovány budou také pro uživatele zdravější a komfortnější budovy, např. zvýšenými požadavky na kvalitu vzduchu a větrání.


DANFOSS, s. r. o.
logo DANFOSS, s. r. o.

Danfoss nabízí: regulační prvky pro CZT, termostatické hlavice, ventilová tělesa a šroubení, armatury pro vyvážení soustav v rezidenčních a komerčních budovách, produkty pro chytré vytápění - ovládání radiátorů a podlahového vytápění vzdáleně přes ...