Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pomoc MMR na obnovu obydlí zničených živelní pohromou

Ministerstvo pro místní rozvoj pomůže s rekonstrukcí budov po katastrofě, která postihla jižní Moravu. Další program chystá Státní fond podpory investic (SFPI).

Ilustrační foto redakce
Ilustrační foto redakce

Ministerstvo pro místní rozvoj pomůže s rekonstrukcí budov po katastrofě, která postihla jižní Moravu

V dotačním titulu Obnova obecního a krajského majetku obcí po živelních pohromách je připraveno 420 mil. Kč. Zároveň Státní fond podpory investic (SFPI) ve spolupráci s MMR připravuje nový program na obnovu obydlí zničeného živelní pohromou, který bude hned od pondělí zaměřen na pořízení či obnovu vlastního obydlí zničeného živelní pohromou. V pondělí jej schválí vláda.

Pomůžeme rychle, v pondělí spustíme program na obnovu obydlí po živelní pohromě. Lidé dostanou dotace až do výše 2 milionů korun s možností navýšení o zvýhodněný úvěr až do částky 5 milionů korun a to na pořízení nového bydlení nebo jeho rekonstrukci,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

V rámci tohoto programu pomůžeme okamžitě také dotčeným obcím a městům s obnovou dopravní infrastruktury, opravou silnic, chodníků či místních komunikací,“ říká místopředseda vlády a ministr dopravy Karel Havlíček.

Cílem programu Obnova obecního a krajského majetku obcí po živelních pohromách je přispět prostřednictvím dotace k obnově základních funkcí území v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom, které narušují plynulost, dostupnost a kvalitu výkonu veřejné správy. Dotace je poskytována na rekonstrukci nebo opravu obecního a krajského majetku. Příjemcem dotace je obec nebo kraj.

MMR vyšle do postižených obcí mobilní týmy

Mobilní týmy pomohou lidem přímo na místě vyřešit dotace a půjčky na obnovu obydlí.
Jsme si samozřejmě vědomi toho, že lidé vůbec nemají myšlenky řešit nějaké dotační programy. Proto přímo na místě nasadíme mobilní týmy. Lidé nebudou muset nikam jezdit, my přijedeme za nimi a vysvětlíme jim, jak mají žádosti vyplnit a pomůžeme jim s veškerou potřebnou administrativou. Prostě uděláme všechno pro to, abychom jim jejich těžkou situaci co nejvíce ulehčili,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Druhá forma pomoci je zaměřena na samotné obce

Pro obce je v dotačním titulu Obnova obecního a krajského majetku obcí po živelních pohromách připraveno 420 mil. Kč. Cílem tohoto programu je přispět prostřednictvím dotace k obnově základních funkcí území v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom, které narušují plynulost, dostupnost a kvalitu výkonu veřejné správy.