Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Základní údaje k závěrečné fázi EET

Nově tržby evidují i ostatní podnikatelské činnosti, například svobodná povolání, oblast dopravy, zemědělství, řemeslné a výrobní činnosti. Rozšíření EET vstupuje v platnost od 1. 5. 2020.


© Adobe Stock

Nově tržby evidují i ostatní podnikatelské činnosti, například svobodná povolání, oblast dopravy, zemědělství, řemeslné a výrobní činnosti.

 • Rozšíření EET vstupuje v platnost od 1. Května 2020.
 • Evidují se všechny tržby v hotovosti, šekem či směnkou. Bezhotovostní transakce jsou z EET vyjmuty.
  Kdo a jaké tržby eviduje
 • Každá hotovostní tržba je opatřena unikátním kódem a online zaevidována v datovém úložišti. Využít lze pokladní zařízení nebo aplikaci v počítači či chytrém telefonu.
  Jak to funguje

On-line evidence tržeb

 1. Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML do systému Finanční správy.
 2. Ze systému Finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s fiskálním identifikačním kódem.
 3. Podnikatel vystaví účtenku (včetně fiskálního identifikačního kódu), kterou předá zákazníkovi.
 4. Zákazník obdrží účtenku.
 5. Zákazník si může ověřit svoji účtenku na Daňovém portále, podnikatel si ověří tržby evidované pod jeho jménem ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb.

Technické řešení vyžaduje zařízení, které dokáže elektronicky komunikovat přes internet (PC, tablet, mobilní telefon, pokladna, pokladní systém…) a připojení na internet v okamžiku přijetí platby. Je čistě na uvážení podnikatele, jaké pokladní zařízení a jaký pokladní software odpovídající zvláštnostem jeho podnikatelské činnosti zvolí, pokud zajistí splnění povinnosti odeslat údaje o evidované tržbě datovou zprávu a vydat účtenku. Není nutné pořizovat žádné speciální certifikované registrační pokladny.

V případech technických problémů (např. výpadek internetového připojení, porucha pokladního zařízení apod.) naleznete více informací v kapitole "Co když něco selže".

 • Ke každé hotovostní transakci je třeba vystavit účtenku. Některá řešení EET mají tiskárny integrované, k mobilnímu řešení lze zakoupit přenosnou tiskárnu.
 • Je možné uplatnit si jednorázovou slevu na dani až do výše 5 000 Kč na pořízení pokladního zařízení.
 • Nejmenší podnikatelé mohou žádat o povolení evidovat prostřednictvím papírových účtenek. Dostanou je zdarma na finančním úřadě. Více na etrzby.cz v sekci Zvláštní režim

Novela zákona o evidenci tržeb zavádí pro poplatníky, kteří splňují zákonem stanovené podmínky, možnost evidovat tržby v tzv. zvláštním režimu. Při aplikaci tohoto režimu poplatník nemusí disponovat pokladním zařízením, tiskárnou ani stálým připojením k internetu. Evidenční povinnost v tomto případě není plněna elektronicky, jako je tomu v běžném nebo zjednodušeném režimu, ale v „papírové“ formě prostřednictvím bloku účtenek a oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu. Žádost o povolení evidovat tržby v tomto režimu mohou poplatníci podávat již od 1. 2. 2020. Od 1. 5. 2020 pak mohou prostřednictvím tohoto způsobu evidence začít evidovat tržby.

Kdo může požádat o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu a za jakých podmínek

Evidovat tržby ve zvláštním režimu mohou:
 • poplatníci daně z příjmů fyzických osob,
 • poplatníci daně z příjmů právnických osob, které jsou poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, a přijímají za jejich poskytování úhrady od zdravotní pojišťovny (poskytovatel zdravotních služeb musí být držitelem oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve smyslu příslušné právní úpravy – tj. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů).
Podmínky, které musí být u výše uvedených poplatníků žádajících o evidování tržeb ve zvláštním režimu splněny:
 • poplatník není plátcem DPH v České republice,
 • poplatník nemá více než 2 zaměstnance,
 • výše příjmů z evidovaných tržeb nepřesahuje za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nepřesahuje 600 000 Kč.

POZOR, zvláštní režim není možné povolit poplatníkovi, který nesplňuje výše uvedené podmínky – např. poplatník, který poskytuje zdravotní služby nehrazené ze zdravotního pojištění (např. estetické kliniky), poplatníkovi, který přijímá tržby na základě nepřímého zastoupení (tržbu přijímá svým jménem na účet jiného poplatníka), pověřenému poplatníkovi, tj. poplatníkovi, kterého k evidování tržeb pověřil jiný poplatník, poplatníkovi, který eviduje/bude evidovat tržby v některé ze svých provozoven online (běžný resp. zjednodušený režim a zvláštní režim nelze vzájemně kombinovat - tyto režimy nemohou u jednoho poplatníka probíhat souběžně).

O dalších materiálech a podkladech v rámci spolupráce s Ministerstvem financí Vás budeme brzy informovat.

Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...