Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

11 miliard na snížení energetické náročnosti české ekonomiky v rámci OP PIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 28.11.2016 druhou výzvu Úspory energie. Rozdíl oproti předchozí výzvě spočívá zejména v mírnějších hodnotících kritériích a v kladení většího důrazu na připravenost žadatele projekt realizovat. Projekt dostane bonusové body za předložení stavebního povolení již při podání žádosti o podporu.

V jaké výši bude projekt podpořen?

 • malý podnik 50%
 • střední podnik 40%
 • velký podnik 30%

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 250 mil. Kč.

Podporované oblasti ekonomické činnosti:

 • veškeré ekonomické činnosti mimo objekty s ubytovacími kapacitami a pohostinskou činností provozované na více jak 40% podlahové plochy
 • z podpory jsou vyčleněny objekty veřejné zprávy, sportovní areály. Na tyto budovy je poskytována dotace z OPŽP.

Podporované aktivity:

Snížení energetické náročnosti objektů nebo celých průmyslových areálů prostřednictvím jejich rekonstrukce. Dotace se vztahují i na výrobní procesy a technologie. Energetická opatření jsou definována v energetickém posudku.

Podpora se týká zejména:

 • modernizace rozvodů elektřiny, plynu a tepla
 • instalace měření a regulace
 • modernizace osvětlení
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • modernizace zařízení na výrobu energie určenou primárně pro vlastní spotřebu
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy o max. výkonu 30 kWp)
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu

Z nejčastějších dotazů

Jaké jsou hlavní hodnotící kritéria výzvy?
Klíčová kritéria hodnocení spočívají v posouzení měrných nákladů na snížení emisí CO2 v kg za rok, podílu snížené energetické náročnosti oproti původnímu stavu a v kvalitně zpracovaném energetickém posudku. Bonusové body budou přiděleny za stavební povolení a kvalitně zpracovaném stavebním rozpočtu.

Jaké jsou uznatelné náklady?
Zpracování různých typů projektové dokumentace a energetického posudku. Úsporná opatření navržená v energetickém posudku v podobě technického zhodnocení staveb případně nákupu technologického vybavení a výrobních zařízení.Naše komplexní služby pro zástupce podnikatelského sektoru:

Společnost Energy Benefit Centre, a.s. od roku 2007 úspěšně realizovala několik stovek žádostí o dotaci z oblasti stavebnictví a energetiky v hodnotě nekolika miliard Kč. Seznam referencí je dostupný zde.

Firemní tým je složen ze zkušených odborníků z následujících oblastí:

 • Stavební projektová činnost
 • Energetické auditorství
 • Dotačního management
 • Zadávání výběrových řízení prostřednictvím naší dceřiné společnosti Institut pro veřejné zadavatele, s.r.o.

Zákazníkovi poskytujeme komplexní zajištění žádosti o dotaci včetně přípravy všech potřebných dokumentů a podkladů jako jsou:

 • energetický posudek
 • projektová dokumentace
 • odhad investiční náročnosti
 • zajištění vyjádření příslušných DOSS (dotčené orgány státní správy)
 • projektová příprava
 • podání žádosti a s tím spojená administrace
 • výběrové řízení na dodavatele stavby
 • komunikace s poskytovatelem dotace a monitoring průběhu realizace z hlediska finančního plnění
 • zajištění technického dozoru při realizaci závěrečného vyhodnocení akce včetně monitoringu hodnotících ukazatelů
 • poskytování asistence při kontrole na místě ze strany orgánů státní správy

Každou z těchto činností nabízíme i jednotlivě a lze ji u nás samostatně objednat.


Energy Benefit Centre a.s.
logo Energy Benefit Centre a.s.

Projektujeme energeticky úsporné budovy. Minimalizujeme provozní náklady. Využíváme nejmodernější technologie a materiály, smart systémy a obnovitelné zdroje energie. Pro budovy navrhujeme solární soustavy, fotovoltaické systémy, řízené větrání ...