Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Česko nemůže zahájit čerpání peněz z fondů EU

Začátek čerpání dotací z fondů Evropské unie na programové období 2014-2020 je závislý na existenci monitorovacího systému. Na tento monitorovací systém byla vydána poslední auditní zpráva, která je k němu mimořádně kritická.

Závěry auditní zprávy ohrožují použití monitorovacího systému pro vyhlášení většiny výzev pro následující dotační období.

  • Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová audit týmu ministerstva financí považuje za neprofesionální a opřený o spekulace.
    "Se závěry tohoto auditu jako ministerstvo pro místní rozvoj nesouhlasíme. Podle našeho názoru se jedná o neprofesionální a špatně odvedenou práci, která poškozuje zájmy České republiky," prohlásila Šlechtová.
  • "Informace o komplikacích kolem monitorovacího systému evropských fondů mne velmi znepokojily," uvedl premiér Bohuslav Sobotka.
    Očekává, že ministr financí a ministryně pro místní rozvoj urychleně věc vyřeší a ve středu budou vládu informovat o postupu, který umožní již připravené čerpání z nových evropských operačních programů.
    Informační systém je podle premiéra připraven a bude možné do něj od května vkládat výzvy. Operační programy mají zatím připravené 4 resorty.
  • "Pokud systém nebude fungovat do konce května, kdy chce MPO zahájit příjem žádostí o dotace, dostane se administrace programu do časového skluzu," sdělil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a potvrdil, že zprovoznění systému MS214+ je klíčové pro příjem žádostí.

Informace o monitorovacím systému jsme zveřejnili v článku 12.4.2015

Monitorovací systém je připraven pro ostrý provoz

Z tiskové zprávy MMR ČR:

MMR připravovalo systém nazvaný "MS2014+" od roku 2011. Od konce roku 2014 je připraven pro ostrý provoz. V současné době čeká na vkládání výzev od ostatních ministerstev a pro jeho správu je proškoleno okolo 2 000 lidí.

Systém prošel 21 kontrolami, audity a znaleckými posudky, včetně dohledu Evropské komise a rovněž průběžným auditem Ministerstva financí. Přesně před týdnem vydal nezávislý Auditní orgán zřízený pod Ministerstvem financí závěrečnou auditní zprávu, která monitorovací systém ale nečekaně zpochybňuje. A to přesto, že žádná kontrola či audit, včetně auditu samotného ministerstva financí dosud při stejném zkoumání žádné tak závažné závady na systému nenalezly.
Pokud by musely být ukončeny práce na systému a nebylo by možné ho dále využívat, hrozí, že Česká republika nebude moci vyhlásit výzvy z nových dotačních programů, a tudíž nebudeme schopni včas reálně čerpat 650 mld. korun, které můžeme v nadcházejících letech z rozpočtu EU žádat.
Protože právníci a odborníci MMR našli v závěrečné auditní zprávě Auditního orgánu řadu chyb a nepřesností, žádá ministryně Karla Šlechtová osobně ministra financí Andreje Babiše o provedení nezávislého přezkoumání této auditní zprávy.
Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová i všichni další odpovědní pracovníci MMR vyvíjejí maximální úsilí, aby byly negativní dopady nekvalitně provedeného auditu na Českou republiku co nejmenší. V případě podezření z trestného činu při budování i posuzování monitorovacího systému je ministryně Šlechtová připravena osobně dohlédnout na důsledné prošetření odpovědnosti.

Audit probíhal podle zadání Evropské komise

Z tiskové zprávy MF ČR:

„V návaznosti na tiskové vyjádření ministryně pro místní rozvoj a na její dopis z dnešního dne, ve kterém mě žádá o nezávislé posouzení průběhu auditu, zákonnosti jeho provedení a především objektivní správnosti v něm uvedených zjištění, jsem požádal pana 1. náměstka o písemné ujištění o kvalitě a průběhu auditu a další dodatečné informace. Po jejich předložení ze strany pana 1. náměstka zvážím další postup v této věci, zároveň o tomto postupu budu informovat Evropskou komisi.
Audit probíhal podle zadání Evropské komise, nezávisle od mé osoby a plně v působnosti Auditního orgánu.“
, uvádí na stránkách MF ČR Andrej Babiš, ministr financí.

K zakázce Tesco SW na aplikaci MS2014+

Z tiskové zprávy TESCO SW:

Společnost TESCO SW získala zakázku na dodání a následnou podporu provozování aplikace MS2014+ ve veřejné otevřené soutěži, ve které bylo podáno ještě dalších 6 nabídek.
Tisková zpráva TESCO SW se vyjadřuje i k údajnému vzájemnému krytí s konsorciem firem Hewlett-Packard a Datasys, k ceně zakázky na monitorovací systém MS2014+ i ke smlouvám.