Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Obchody v Latinské Americe - kulatý stůl MPO ČR

Cílem kulatého stolu bylo přiblížit Tým Česko a jeho možnosti asistence firmám v rozvíjení obchodních případů v Latinské Americe, a to s důrazem na financování projektů, aktuální nástroje a novinky.

Kulatého stolu se zúčastnilo na čtyřicet zástupců firem a institucí. Čeští exportéři měli v rámci akce možnost seznámit se s konceptem platformy Týmu Česko i možnostmi financování svých obchodních operací v latinskoamerickém regionu. Kulatý stůl se uskutečnil ve spolupráci s Týmem Česko a Smíšenou obchodní komorou Česko-tichomořská aliance (ČESTA).

Exportérům zjednodušují přístup na trhy latinskoamerických zemí např. dohody o volném obchodu uzavřené na úrovni EU, které jsou platné či předběžně prováděné s Mexikem, Středoamerickými státy, Chile, Peru, Kolumbií a Ekvádorem. Dohoda s Mercosur je ve velmi pokročilé fázi jednání. České firmy na trzích mohou uspět jak v tradičních oborech spolupráce tak těch inovativních (např. nanotechnologie, smart cities, průmysl 4.0 a dalších).
Obchodní vztahy ČR s latinskoamerickým regionem přiblížila a možnosti podpory firem na latinskoamerických trzích ze strany MPO uvedla vedoucí oddělení Amerik MPO Eva Bartoňová.
V rámci kulatého stolu vystoupil i prezident ČESTA Georg Hotar, který zdůraznil velký potenciál zemí Tichomořské aliance pro české společnosti a představil služby ČESTY, která úspěšná pomáhá českým subjektům vstupovat na latinskoamerické trhy.
Tzv. key account manažeři Týmu Česko, vybraní pracovníci 6 zúčastněných institucí, jsou schopni provést firmu možnými výzvami v jakémkoli jejím stádiu (prakticky od počátečních myšlenek po expanzi na zahraniční trhy) a pro detailnější řešení problémů ji přímo nasměrovat na konkrétní osobu, která může s daným problémem pomoci. V Týmu Česko je například CzechTrade, CzechInvest, Česká exportní banka a EGAP.

Celá tisková zpráva z kulatého stolu