Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jak je možné ušetřit až 19 % nákladů na výzkum a vývoj?

Stále dostatečně nevyužívaným zdrojem financování inovací je odečitatelná položka od základu daně z příjmů právnických osob. CTI ČR svým členům nabízí pomoc při využití této formy podpory.

Na základě partnerské spolupráce se společností Rödl & Partner Optimus Consult a.s. nabízíme pro členy CTI ČR pomoc s daňovou (nepřímou) podporou podnikání, a to formou daňového odpočtu pro podnikající fyzickou či právnickou osobu. Jedná se o podporu, která je velmi málo využívána a mnozí podnikatelé o ní ani nevědí. Je to forma podpory kterou mohou využívat firmy bez ohledu na jejich velikost a i firmy z Prahy.

Česká republika podporuje všechny korporátní projekty zaměřené na inovace produktů, výrobních postupů či služeb. Ať už se jedná o nové či vylepšené produkty, technologie nebo procesy, případně různé formy zefektivňování současné výkonnosti firem (snižování zmetkovitosti, snižování spotřebovaného materiálu, energie a času), nebo například projekty související se snižováním dopadů na životní prostředí, je možné o těchto aktivitách uvažovat jako o příhodných k využití daňového odpočtu na VaV. Tyto VaV činnosti jsou přítomny jak v mnoha výrobních sektorech, tak i ve službách.

Kdo může čerpat odpočet

Odpočty na VaV může využít jakýkoliv podnik, který splní požadavek kladený definicí výzkumu a vývoje dle zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Podle tohoto zákona se za VaV považuje systematická práce konaná za účelem získávání nových znalostí nebo jejich využití.

Čerpat mohou:
  • průmyslové podniky
  • IT podniky
  • podniky sídlící na území České republiky včetně hlavního města Prahy
  • podniky všech velikostí (malé, střední i velké)

Pro více informací se s důvěrou obraťte na sekretariát CTI ČR.

Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...

 
 
Reklama