Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Chcete zřídit dětskou skupinu pro své zaměstnance?

Finanční podporu z Operačního programu Zaměstnanost je možno čerpat na vybudování a provoz zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu.

Zájemci o zřizování dětských skupin, např. firmy, které chtějí zřídit dětskou skupinu pro své zaměstnance, mají nyní možnost využít finanční podpory z Operačního programu Zaměstnanost.

Žadatelé:
  • Podnikatel
  • Stát/město/kraj
  • NNO
  • Škola a školské zařízení
  • Výzkumná instituce
  • Zdravotnické zařízení
  • Zemědělec
  • obchodní korporace
Výše podpory:
  • podnikatelé, OSVČ - max. 85%, nestátní neziskové organizace, církve, státní složky až 100%, školy a školská zařízení, obce a svazky obcí, max. 95% způsobilých výdajů
Podporované aktivity:
  • Podpora vzniku a provozu zařízení poskytujících pravidelnou péči o děti od narození, resp. od 1 či 3 let věku do zahájení povinné školní docházky za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. Služba hlídání a péče o dítě je poskytována v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte. Obsahem služby hlídání a péče o dítě je zajištění potřeb dítěte a výchova, rozvoj schopností a kulturních i hygienických návyků dítěte. Podporována budou zařízení péče o děti pro zaměstnance i pro veřejnost. V rámci OPZ lze tedy poskytovat službu péče o dítě v následujících režimech: 1) Dětská skupina pro veřejnost 2) Podniková dětská skupina 3) Živnost volná/vázaná.

Další informace je možné získat na stránkách na http://www.esfcr.cz/vyzva-035-opz či na Jihočeské hospodářské komoře.

 
 
Reklama