Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zájem o dotace na sociální bydlení převýšil možnosti programu

Zájem o dotace na výstavbu pečovatelských a vstupních bytů převýšil finanční možnosti dotačního programu. Na ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) dorazilo 110 žádostí o celkem 401 milionů korun, informoval dnes resort. V podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů je ale připraveno 160 milionů korun.

"V rámci výzvy bylo možné žádat o podporu ze dvou dotačních titulů podprogramu, a to na pečovatelské byty a na vstupní byty. V současné době probíhá kontrola a hodnocení žádostí. Předpokládám, že do konce května budeme znát úspěšné projekty," prohlásila ministryně Karla Šlechtová.

Výzvu k předkládání žádostí o dotaci ministryně vyhlásila loni 22. prosince, termín pro jejich předložení byl do 13. března. O nevratnou dotaci mohly žádat obce, podnikatelé i právnické osoby.

Dotace na postavení jednoho bytu bude maximálně 600.000 korun, uvedlo dnes MMR na svých internetových stránkách. Na rekonstrukci nebytových prostorů na vstupní byt přispěje až 550.000 korun. "Vstupní byt může vzniknout také koupí nebo vydražením. V takovém případě je možné získat 80 procent pořizovacích nákladů, nejvýše však 400.000 korun na jeden byt," uvedla před časem Šlechtová.

Pečovatelský byt je podle MMR určen k sociálnímu bydlení osob v nepříznivé sociální situaci způsobené věkem nebo zdravotním stavem. Vstupní byt slouží lidem, jejichž nepříznivou situaci způsobily sociální okolnosti jejich života, a kteří nemají přístup k bydlení.

Kromě toho MMR plánuje během prvního čtvrtletí letošního roku začít přijímat žádosti o dotaci na výstavbu Komunitních domů seniorů (Kodus). Příspěvek na jeden byt v rámci této podpory bude nejvýše 650.000 korun. Jeden příjemce nedostane více než 500.000 eur (aktuálně 13,83 milionu korun) za tři roky. Výzvu k předkládání žádostí ministerstvo zveřejní až poté, co vláda schválí uvolnění peněz na tento nový dotační titul.

 
 
Reklama