Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kalkulátor cen energií TZB-info jako jediné komerční porovnání dodavatelů energií na stránkách ERÚ

Podpisem Memoranda o podpoře informovanosti zákazníků a spotřebitelů v energetických odvětvích mezi Energetickým regulačním úřadem a společností Topinfo s.r.o. byl ukončen přes 1 rok trvající proces ověřování objektivity a nezávislosti Kalkulátoru cen energií TZB-info ze strany ERÚ. Kalkulátor cen energií TZB-info je jako jediné komerční porovnání dodavatelů energií umístěn na webových stránkách Energetického regulačního úřadu.

Kalkulátor cen energií TZB-info

Kalkulátor cen energií TZB-info (Kalkulátor) jsme poprvé představili veřejnosti na veletrhu For Arch v Praze v září 2012. O rok později na téže akci obdržel hlavní cenu GRAND PRIX FOR ARCH 2013.
Ocenění nás velmi potěšilo, jelikož mezi přihlášenými byla tradičně celá řada novinek renomovaných výrobců a my jsme vedle cihel, oken, izolací, komínů a kotlů postavili SW, který nelze zvážit, vyfotit ani zkoušet ve zkušebně. Volba komise byla překvapením pro pořadatele i pro ostatní vystavovatele a pro nás nádherným zadostiučiněním, že nejen materiálno může bodovat.
Již v té době jsme měli první signály, že ERÚ náš Kalkulátor „sleduje“. Ale k umístění odkazu na stránky ERÚ byla ještě dlouhá cesta. Kalkulátor musel splnit celou řadu požadavků a prokázat správnost a nezávislost v delším časovém horizontu.

Data v Kalkulátoru jsou každodenně kontrolována a případně aktualizována. Dodavatelé nemají povinnost nám a ani ERÚ zasílat ceníky ani nás informovat, a tak zdrojem dat uvedených v kalkulátoru jsou veřejně přístupné údaje. ERÚ nadále podporuje svůj vlastní původní kalkulátor cen elektřiny, pro obdobu v zemním plynu nyní slouží náš Kalkulátor cen energií TZB-info.

Ing. Jan Schindler, analytik Kalkulátoru cen energií TZB-info: „Naše snaha informovat poctivě je v ČR dosti neobvyklá, není zvykem objektivně informovat o všech nabídkách. Někdy se setkávám s názory, že je zde několik silných mezinárodních energetických společností a ti ostatní, nazývaní jako „Garážoví dodavatelé“, jejichž nabídky by se neměly uvádět, protože nejsou prý seriózní, nejsou spolehliví, zákazník bude bez energie a bez peněz, že malý dodavatel není schopen odolat tlaku na nejnižší cenu a že to finančně nevydrží.

Je ale skutečností, že z řady začínajících společností se postupem krátkého času vyvinuly silné a uznávané společnosti, nebo jim alespoň díky jejich každodenní práci rostou počty zákazníků. Na druhé straně jsou i silné společnosti, jejichž vývoj stagnuje a zákazníky ztrácí. Nemyslím tím jenom dominantní dodavatele, u nichž je určitá ztráta zákazníků díky liberalizaci trhu zákonitá.

Právě růst a vývoj mladých a rozvíjejících se společností a spokojenost jejich zákazníků mne ubezpečuje v názoru, že náš kalkulátor má v energetickém trhu své místo. Kalkulátor má svůj význam i pro ty, kteří si nezvolili právě nejoptimálněji. Právě proto v kalkulátoru máme nabídky ne jenom těch nejserioznějších. Když ale myslím na to, že u všech dodavatelů existují zákazníci a i ti chtějí být o stavu a výši nákladů pravdivě informováni, tak mne svědomí a i rozum říká, že i tito dodavatelé by měli mít u nás své místo.“

Ing. Zdeněk Reinberk, vedoucí vývoje Topinfo s.r.o.: „První verze poskytovala zákazníkům srovnání ceny a podmínek dodavatelů po jednoduchém zadání, později jsme doplnili možnost dodavatele i přímo poptat. Poptávka na konkrétní produkt tak odchází dodavateli až pokud o to má sám čtenář zájem. Jako důležité chápeme i to, že odchází skutečně přímo dodavateli. Postupně jsme budovali další analytické funkce Kalkulátoru, které ocení zejména odborníci. Současně jsme vytvořili i rozhraní, které umožňuje data o cenách všech dodavatelů energií poskytovat online v elektronické podobě každému, kdo pracuje s analýzou cen a jejich porovnáváním ve svých aplikacích.“

Ing. Miroslav Hořejší, jednatel Topinfo s.r.o.: „Kalkulátor je stále častěji zmiňován jako nezávislé srovnání v médiích a věříme, že rozhodnutí ERÚ nám v tom ještě pomůže. Není nám totiž lhostejné, ne kvůli nám, ale hlavně kvůli zákazníkům, když nesrovnatelně větší pozornost médií byla a je věnována lidem zastupujícím kalkulátory, jejichž jednání je dle podmínek ERÚ označováno za neetické. Bylo pro nás potěšením, že například kritéria nezávislosti a objektivity splňoval kalkulátor beze zbytku již na začátku jednání a požadavky ERÚ na dílčí úpravy se týkaly zejména detailů u okrajových podmínek.“

Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka TZB-info: „Portál TZB-info si za dobu své 13leté existence vybudoval pozici největšího stavebního odborného portálu, je recenzovaným periodikem v seznamu Rady pro výzkum a inovace Úřadu vlády ČR a vyhledávače jej indexují jako nezávislý zpravodajský portál. V obsahu je celá řada pomůcek, SW, porovnání výrobků, cen a technologií. Víme, jakou cenu má nezávislost. Na nezávislost vyděláváme označenou reklamou. A s tímto vědomím jsme budovali i Kalkulátor cen energií TZB-info. Výsledky porovnání nejsou pro nás byznysem, ale službou čtenářům.
Ne vždy se tento přístup setkává s pochopením dodavatelů. Jsem přesvědčena, že snaha ovlivnit výsledky vyhledávání vychází ze skutečnosti, že tento postup je zřejmě jinde možný. Předpokládám, že umístění našeho Kalkulátoru cen energií TZB-info na stránkách ERÚ zvýší důvěru dodavatelů, že to s nezávislostí myslíme skutečně vážně, že se podaří nastavit efektivnější komunikaci mezi námi a dodavateli o vlastnostech produktových řad, a samozřejmě, že je to silný signál pro zákazníky.“

 
 
Reklama