Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nová verze Kalkulátoru cen energií TZB-info získala na For Arch Praha 2013 cenu GRAND PRIX

Odborná porota veletrhu For Arch Praha 2013 udělila Kalkulátoru cen energií TZB-info cenu GRAND PRIX. Porota ocenila nezávislost kalkulátoru, snadnou možnost zdarma porovnat dodavatele pro širokou veřejnost a řadu dalších unikátních funkcí pro odborníky.


Dne 19. 9. 2013 uplynul rok od slavnostního spuštění provozu Kalkulátoru cen energií TZB-info. Kalkulátor dostal ke svým prvním narozeninám krásný dárek - cenu GRAND PRIX veletrhu For Arch Praha 2013.
Odborná porota tak ocenila dle slov na slavnostním předávání cen "na trhu jediný nezávislý kalkulátor, který využívá svým rozsahem jedinečnou databázi aktuálních a historických cen energií většiny dodavatelů na českém trhu. Volně přístupný softwarový nástroj umožňuje analýzy vývoje cen a porovnání a výběr dodavatele plynu a elektřiny."
Od spuštění Kalkulátoru na jeho obsahu stále pracujeme a to znamená celou řadu nových funkcí. Kalkulátor je denně aktualizován a poskytuje nejen výslednou cenu jednotlivých dodavatelů, ale i další podmínky pro dodávku energie.přehled dalších výrobků oceněných na veletrhu For Arch

Dovolujeme si Vám představit novinky v Kalkulátoru cen energií TZB-info, jehož poslední verzi jsme uvedli do ostrého provozu 13. 9. 2013. Zároveň jsme shrnuli důležité změny během prvního roku provozu Kalkulátoru cen energií TZB-info. Změny reagovaly na zaslané připomínky zákazníků, na náměty obchodníků a na zkušenosti, které jsme během prvního roku získali.

Důležitou změnou je možnost zaslání poptávky dodavateli

Touto novinkou dáváme zákazníkovi možnost oslovit přímo dodavatele potom, co si na základě informací z kalkulátoru vybere určitou produktovou řadu. Tato služba je poskytována zcela zdarma jak pro zákazníka, tak pro dodavatele.
Zasláním poptávky tímto způsobem je kvalitativně odlišné od způsobu podnikání komerčních srovnávačů, jejichž operátoři zákazníkům volají a oslovují je konkrétními nabídkami. Komunikací zákazníka s dodavatelem způsobem, který jsme zvolili my, se zákazník o službách a podmínkách sám informuje a není tlačen k podpisu smlouvy, rozhodnutí je zcela na něm.


Poptávkový formulář.

Naše řešení:

Způsob poskytování cen a informací prostřednictvím Kalkulátoru cen energií a plynu poskytuje také skvělou příležitost otestovat si případnou budoucí komunikaci s dodavatelem. Pokud zákazník osloví dodavatele poptávkou a ten mu odpoví za 14 dnů, či mu neodpoví vůbec, pak zákazník může tušit, že v případě podpisu smlouvy mohou nastat problémy. Na druhou stranu dodavatel má možnost být více spjatý s Kalkulátorem cen energií TZB-info. Ten by mohl pro něj dostat význam virtuálního tržiště, kde by prezentoval své nabídky. Tedy zavedení možnosti zasílat dodavatelům poptávky představuje pro dodavatele novou nabídku těsnější spolupráce s portálem TZB-info.

Jak to funguje:

Zákazník zadá do editoru srovnávače parametry spotřeby a po vygenerování nabídek si vybere určitou produktovou řadu. Když se bude chtít dodavatele na něco zeptat nebo si dodávku u něj poptat (objednat), tak vyplní jednoduchý formulář. K formuláři se automaticky připojí údaje, které zadal zákazník při vstupu do kalkulátoru. Zákazník je pak dodavatelem kontaktován a může se případně domluvit na budoucí smlouvě. Z vlastních zkušeností víme, že řada zákazníků má strach sama od sebe něco vyplnit, bojí se důsledků vyplnění online formulářů smluv, takže toto řešení by mohlo být vhodné právě pro ně.

Odstranění číselného rozdílu mezi nabídkami

To nastane v případě, že návštěvník zvolil jednodušší srovnání, či v editoru pro podrobné zadání nevybral pro srovnání žádného dodavatele, respektive produktovou řadu. Důvodem bylo, že nabídky nejdražšího dodavatele jsou cenově vzdálené ostatním, a i když má tento dodavatel poměrně dost zákazníků, tak v celkovém počtu by asi neměl zkresleně ovlivňovat rozhodování ostatních zákazníků učiněná s přihlédnutí na výši nereálných úspor. Samozřejmě, že nabídky jsou řazeny od nejlevnější k nejdražší. Cenový rozdíl je ale zobrazován při zadání konkrétní nabídky, ostatní nabídky jsou pak porovnávány s vybranou nabídkou, tak jak to bylo v předcházejících verzích. V této souvislosti se změnil detail konkrétní nabídky, kdy v případě, že nebyl zadán konkrétní dodavatel, se již neporovnávají údaje z nejdražší nabídky s nabídkou, ze které byl detail spuštěn.


Obrázek ukazuje nabídky po zjednodušeném zadání bez cenového rozdílu.

Pohled na nabídky obchodníků se zobrazeným cenovým rozdílem.

V souvislosti s přechodem mezi jednoduchým a detailním zadáváním parametrů pro vygenerování nabídek byla graficky zvýrazněna možnost použití detailnějšího zadávání.

V detailu kromě této novinky přibyly ještě dva grafy, které mají za cíl přiblížit průběh spotřeby během roku. To může být užitečné při odhadu celkové spotřeby za rok. S tímto tématem souvisí i doplněný vysvětlující text u zadávání "Využití zemního plynu".


Graf průběhu konkrétní spotřeby v průběhu roku zobrazené v detailu nabídky.

Důležité funkce a předchozí úpravy, které přibyly během prvního roku provozu

Rozšíření počtu produktových řad

První zásadní úpravou je rozšíření počtu produktových řad. Tento počet zahrnuje nejen akční nabídky, ale i produktové řady s fixní cenou, u kterých se nabízená cena mění každý měsíc, tedy každý měsíc vlastně přibývá v kalkulátoru nová produktová řada s běžnou platností 24 měsíců, ale s možností objednání pouze první měsíc od počátku nabídky. Například, když si zákazník v lednu tohoto roku sjednal produktovou řadu za v lednu platné ceny s fixací ceny na 24 měsíců, může si po celou dobu platnosti produktové řady výhodnost rozhodnutí kontrolovat, i když zvolená produktová řada je nabízena nyní za jiné ceny. Jediné, co musí pro to návštěvník udělat, je zrušit zaškrtnutí volby „Zobrazit dostupné ceníky“ v zadávacím editoru kalkulátoru. Tento kalkulátor je jediný, který tuto nyní velmi potřebnou službu nabízí.

Ceny i pro následující období

Zákazník je seznamován i s cenami, které mají platit v průběhu následujících měsíců a jsou již zveřejněny. To má za cíl usnadnit rozhodnutí, zda například zdražení je důvodem ke změně dodavatele, či ne. Před koncem roku byla doplněna možnost porovnání cen i na následující rok včetně nových státem regulovaných plateb prakticky ihned po jejich zveřejnění.

U ceny dodavatelů i smluvní podmínky

V prvním pololetí tohoto roku se změnilo porovnání nabídek, byly přidány důležité podmínky, které jsou podle našeho názoru důležité pro rozhodnutí o zvolení té či jiné produktové řady či dodavatele. Prostudováním těchto podmínek dostane zájemce informace, které nejsou zkresleny reklamními slogany dodavatelů a zachycují podstatné věci v souvislosti s budoucí smlouvou.

Historické ceny

Posledním vylepšení, které bychom chtěli zmínit, je možnost podívat se do minulosti. Návštěvník zaškrtne možnost „Historické ceny“, potom zadá měsíc, od kterého by chtěl minulé nabídky porovnávat, a pak se mu dostane nikoliv výhled za předpokladu stálých cen, tak jak je to v kalkulátoru u aktuálních cen, ale výpočet s ohledem na to, jak v průběhu období jednoho roku od zvoleného data probíhaly cenové změny. Spotřeba v jednotlivých měsících je vypočítána podle odběrového diagramu. To navazuje na poslední funkci, kterou bychom chtěli uvést, a tou je kontrola faktur. Zadáním měsíce od počátku spotřeby si může zájemce zkontrolovat došlé faktury za energie.

Kalkulátor cen energií TZB-info má potenciál plnit funkci platformy pro obě strany trhu

  • Kalkulátor cen energií TZB-info je pro zákazníky nástrojem pro kvalifikovanou volbu pro něj optimální produktové řady i na pozdější kontrolu výhodnosti jeho volby. Kalkulátor cen energií TZB-info nabízí zájemci, že se pro něj stane jakýmsi virtuálním poradcem v otázce dodávek energií.
  • Dodavatelé kromě možnosti optimálního srovnání s konkurencí dostávají silný nástroj pro bližší kontakt se svými potencionálními zákazníky.
Nezbývá než si přát, aby kalkulátor plnil funkci určité platformy pro obě strany trhu, pomáhal k větší informovanosti odběratelů a ke kultivaci tohoto trhu.

 
 
Reklama