Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
zateplení
financování oprav
rekonstrukci kotelny
čistou fasádu
Zjisti více
První on-line konference portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
středa 9.12.2020od 10:00 hod.
Registrovat se
Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Elektronické aukce na dodávku elektřiny a plynu po téměř roce

Blíží se první výročí pořádání aukcí pro domácnosti. Zpočátku se setkaly s nadšením, které vystřídala kritika. Jaký je nynější pohled na ně, stále se vyplatí? Na co si nyní dát pozor a jak má postupovat zájemce mimo místa, kde jsou pořádány?

Kalkulátor cen energií TZB-info

Téměř před rokem, přesněji 13. 3. 2014 ve 13 hodin a 13 minut uplyne první výročí aukce pro domácnosti, která tehdy byla uspořádána aukční společností eCentre, a.s. v Říčanech u Prahy. Nejen díky ohromné publicitě si získala četné následovatele jak z řad měst, tak i jiných aukčních společností. Samozřejmě mimo dobrých zpráv o obrovských procentuálních úsporách se objevila i kritika a pochybnosti, které byly prezentovány na tiskové konferenci pořádané pod záštitou Energetického regulačního úřadu agenturou ENA. Zprávu tehdy uveřejnil i náš portál současně s komentářem psaným s tehdejším úhlem pohledu.

Motivem k napsání tohoto článku ale nebylo pouze výročí první e-aukce pro domácnosti, či situace půl roku po kritice, nýbrž zejména velký ohlas zúčastněných a zájem potencionálních zákazníků, se kterými jsem se setkal na letošním veletrhu Infoterma v Ostravě. Lidé se tam zajímali především o dvě věci. Ti co měli aukci již za sebou, chtěli vědět, jak jsou na tom cenově v porovnání s ostatními možnostmi nákupu, zda udělali dobře. Jiní z řad občanů pak zase měli zájem o informace, jak se aukce zúčastnit. Podnikatelé se chtěli dozvědět, jak mít dobrou cenu energií a aby při tom nemuseli ztrácet čas se změnou dodavatele. Cílem článku je poskytnout zájemcům informace v kontextu s jinými možnostmi nákupu energií na našem trhu.

Zájemce nemusí čekat, až obec spolu s aukční společností uspořádá aukci pro své občany, může se do aukce přihlásit sám, na webových stránkách aukčních společností.

Pan Ing. František Sadílek, jednatel společnosti A-Tender, která se zabývá pořádáním elektronických aukcí, k tomu dodává: Adresa občanů, resp. jejich odběrných míst je pro přihlášení do aukce naprosto nedůležitá. V žádném případě to nemá žádný vliv na výsledek aukce a dosažené výsledky. Zákazník nás může navštívit přímo na kontaktním místě, a to v případě, že aukci pořádáme v místě jeho bydliště nebo nás může kontaktovat mailem či telefonem a přihlásit se do aukce přes internet.

Alice Mazurková, marketingová manažerka eCentra, a.s. uvádí: Na našem webu je umístěn velmi jednoduchý elektronický formulář, po vyplnění a odeslání formuláře se zájemci o e-Aukci ozve obchodní partner eCENTRE a domluví se s ním na dalším postupu, kterým je už jen potvrzení smlouvy a případné doplnění údajů.

Před tímto rozhodnutím by zájemce ale měl mít pár informací, které mu pomohou. Nejdůležitějším kritériem je samozřejmě cena. Nejde o to získat informaci o jedné výsledné ceně a pak si představovat, že účastí v aukcích také tuto cenu získá. Jde o to udělat si představu, jaké ceny se v aukcích dosahují a odhadnout, jaké ceny i s ohledem na vývoj cen na burzách by mohlo být dosaženo. Jak ale získat přehled o cenách, když téměř všechny aukční společnosti uvádějí úsporu v procentech? Z toho plyne otázka, jak úspora byla vypočítána: Je počítána na základě posledního vyúčtování, tedy pro aukce roku 2014 vyúčtování s cenami roku 2013 nebo jinak? Například společnost eCentre, a.s. uvádí na svých stránkách, že výše úspor je srovnávána s cenou dle v té době platného ceníku. Naproti tomu A-Tender vypočítává úsporu na základě posledního vyúčtování.

Jde o rozdíl v cenách komodity klientů před aukcí (tyto údaje získáme z podkladů, které nám zájemci předloží ) a po aukci, tedy silové elektřiny a zemního plynu včetně měsíčního poplatku. V cenách ani úsporách se nepočítá s platbami za distribuci a dalšími poplatky, které jsou pevně stanovené zákonem či nařízením a není možné je nijak ovlivnit, uvádí Ing. Sadílek.

Pro představu o tom, jak si cenově stojí výsledky e-aukcí v porovnání s ostatními nabídkami na trhu, uvádím tabulky úspor za poslední období. V dolní části tabulek je odhad ceny a pořadí výsledku e-aukce v porovnání se standardními nabídkami na trhu. Úspory jsou odvozeny ze standardních produktových řad dominantních dodavatelů (ČEZ Standard 2013,2014 a RWE Standard plyn 2013,2014). Jedná se o průměrné zákazníky dominantní společnosti, potažmo produktové řady, jejichž podíl na trhu je největší. Skutečnost ale může být trochu odlišná, záleží na struktuře účastníků aukce, jaké měli před tím dodavatele.

Příklad výpočtu aukční ceny elektřiny pro tarifní sazby D01d, D02d, spotřeba 3 MWh/rok, distribuce ČEZ (platí pro eCentre)

Ceny ČEZ Standard 2014: VT 1213 Kč/MWh, Paušál za odběrné místo 60 Kč/měsíc.

Celkem za rok 2014 = 3 ‧ 1213 + 12 ‧ 60 = 4359 Kč

Úspora 24,27 %

Aukční cena 4359 ‧ (1 − 24,27/100) = 3301 Kč jednotková cena = 3301/3 = 1100 Kč/MWh + Měsíční paušál 0 Kč/měsíc.

Příklad výpočtu ceny plynu, spotřeba 24 MWh/rok, distribuce RWE Gasnet (platí pro eCentre)

Ceny RWE Standard 2014: za plyn 994,01 Kč/MWh, paušál 106,20 Kč/měsíc.

Celkem za rok 2014 = 24 ‧ 994,01 + 12 ‧ 106,20 = 25131 Kč

Úspora 19,9 %

Aukční cena 25131 ‧ (1 − 19,9/100) = 20130 Kč jednotková cena = 3301/24 = 839 Kč/MWh + Měsíční paušál 0 Kč/měsíc.

Tab. 1: Odhad vysoutěžených cen elektřiny při 3000 kWh/rok, distribuce ČEZ, tarifní sazba D02, úspory jsou porovnány k p.ř. ČEZ Standard 2014
aukční společnosteCentre (úspory k cenám 2013, 2014)
datum7/20138/20139/201310/201311/20131/2014
úspora v %34,5532,427,9427,6525,1624,27
vysoutěžená cena
odhadovaná cena106511001172117712181100
pořadí v nabídkách 20141.1.1.15.5.1.
úspora vůči p.ř. ČEZ Standard 201414091282102110038541282
aukční společnostA-tender (zdroj: A-tender)
datum7/20138/20139/201310/201311/201312/2013
úspora v %
vysoutěžená cena
odhadovaná cena105011151130120011191150
pořadí v nabídkách 20141.1.1.6.1.1.
úspora vůči p.ř. ČEZ Standard 201414641228117391912131101
Tab. 2: Odhad vysoutěžených cen plynu při 24 MWh/rok, distribuce RWE, úspory jsou porovnány k p.ř. RWE Standard 2014
aukční společnosteCentre (úspory k cenám 2013, 2014)
datum7/20138/20139/201310/201311/20131/2014
úspora v %32,426,1524,9723,4217,8619,9
vysoutěžená cena
odhadovaná cena757828841858869898
pořadí v nabídkách 20141.6.12.17.2242.
úspora vůči p.ř. RWE Standard 2014723055605076483445683866
aukční společnostA-tender (zdroj: A-tender)
datum7/20138/20139/201310/201311/201312/2013
úspora v %
vysoutěžená cena
odhadovaná cena765720760778812817
pořadí v nabídkách 20141.1.1.3.6.7.
úspora vůči p.ř. RWE Standard 2014819395008339781668296683

V datech tab. 2 je patrné, že ČNB oslabením koruny přispěla ke zvýšení vysoutěžené ceny plynu a kombinace snížení cen a oslabení koruny nepřinesla změnu pohybu u vysoutěžených cen v posledních aukcích elektřiny (tab. 1). Pro odhad vývoje v příštích dvou letech je dobré podívat se na energetickou burzu a najít si graf vývoje cen derivátů na roky 2015 a 2016 (CAL-15, CAL-16). Doporučuji rovněž navštívit stránky Českomoravské komoditní burzy Kladno a zjistit si výsledky posledního obchodování. Trend tamějších cen koresponduje s cenami v aukcích.

Graf 1: Vývoj cen plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno v roce 2013
Graf 1: Vývoj cen plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno v roce 2013
Graf 2: Vývoj cen plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno
Graf 2: Vývoj cen plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno

Obr. 1: Ukazuje, jak zadat cenu z aukce pro porovnání s nabídkami na trhu.
Obr. 1: Ukazuje, jak zadat cenu z aukce pro porovnání s nabídkami na trhu.

Kalkulátor cen energií TZB-info umožňuje porovnání cen z aukcí, jednoduše vyberete místo dodavatele „Individuální cenová nabídka“ a pak dosadíte cenu za komoditu v MWh a cenu paušálu, vše bez DPH. (Obr. 1)

 

Otázka, která pravděpodobně nezajímá jenom mne: Proč aukční společnosti většinou nezveřejňují vysoutěžené ceny – vysvětluje Alice Mazurková:

Je to především z důvodu ochrany dodavatele, ale i klienta.

V minulosti se stávalo například u firemních klientů, že jakmile znali cenu vítěze z e-aukce, zkusili tzv. „last call“ na stávajícího dodavatele, který jim občas byl schopen takto sníženou cenu nabídnout, jednalo-li se o významného klienta. Daný firemní klient pak odmítl uzavřít smlouvu s vítězným dodavatelem, což nebylo fér jak vůči nám, jelikož jsme práci odvedli, tak ale především vůči dodavateli, který zvítězil v e-aukci. Z tohoto důvodu také máme ve smlouvě s klientem možnost uplatnění náhrady za provedenou činnost.

U domácností jsme se setkali se dvěma případy, které nás utvrzují v tom nezveřejňovat ceny z e-aukcí. Ta první byla, když se v minulosti zveřejnily výrazně nižší ceny vzešlé z e-aukce a lidé pak občas i naštvaně telefonovali na své stávající dodavatele, jak to že nemají taky tak nízkou cenu. Tito lidé, kteří ani nebyli našimi klienty, pouze viděli finální nízkou cenu. Nepochopili však princip, že ceny dosáhli klienti díky tomu, že se sdružili v e-aukci a dodavatel tak soutěžil o celou skupinu klientů.

Také chceme zamezit tomu, aby znalost vysoutěžených cen využili podomní prodejci různých pofiderních společností, kteří pak tvrdí domácnostem, že tuto cenu nabízejí také. Bohužel domácnosti, které podomním prodejcům uvěří a podepíšou smlouvu, pak až následně zjišťují, jak nevýhodné podmínky ve smlouvě svým podpisem odsouhlasili, a že cena je v konečném důsledku mnohokrát vyšší, vysvětluje Alice Mazurková.

Neznámé podmínky vítězného dodavatele

Nejde snad o to, že by dodavatelé měli významně nepříznivé podmínky, ty mohou být (a jsou) ošetřeny ve smlouvě mezi zákazníkem a dodavatelem na základě požadavku aukční společnosti. Aukční společnosti požadují po dodavateli, aby akceptoval podmínky aukční společnosti, ukázku lze najít na stránkách společnosti A-Tender. Navíc energetický trh je velmi regulovaný státem a znalý zákazník ví, že podmínky nemohou být zhoršovány nad to, co zákazníkovi garantuje stát. Podle mne jde spíš o to, aby v aukcích nefigurovali dodavatelé, kteří jsou známí z nedávného boomu podomního prodeje a byli v minulosti Energetickým regulováním úřadem vyšetřováni pro nekalé praktiky. Aby občan tím, že se přihlásí do aukce, nebyl nucen uzavřít smlouvu s dodavatelem, se kterým byl v minulosti nespokojen.

Obava z finančně slabého dodavatele není namístě.

Na webových stránkách aukčních společností jsem četl, že oslovují velký počet dodavatelů, aby byla zajištěna co největší soutěž. Také jsem ale slyšel, že moc zájemců o vstup do aukce není, že aukční společnosti i prosí dodavatele, aby se alespoň „na oko“ aukce zúčastnil. Ať je to tak nebo jinak, pravdou je, že vítězná nabídka mnohdy není cenově vhodná pro malého dodavatele, který nakupuje od jiných dodavatelů. Vítězní dodavatelé nakupují na velkoobchodní burze, nebo jsou výrobci. U aukcí na plyn vyhrává často dodavatel, který je zároveň největším těžařem na světě. Podle mého názoru malí dodavatelé určitě najdou uplatnění na běžném trhu díky relativně nízkým cenám a kvalitnímu servisu.

Ze strany dodavatelů registrujeme zvýšený zájem o účast v těchto tendrech. Je to dáno i celkovým vývojem na trhu. Je pravdou, že jsme oslovili jen námi vybrané dodavatele na trhu. Vedle ceny, kterou dodavatel umí nabídnout, je pro nás ale stejně důležité i jeho dostatečné zázemí tak, aby bylo schopné zvládnout a v krátké době obsloužit velký počet nových zákazníků. Jsou to firmy, které všichni dobře známe, patří mezí největší dodavatele, jsou na trhu mnoho let a mají velké portfolio zákazníků, vysvětluje Ing. Sadílek.

Co když dosažené ceny nesplní mé očekávání?

Účastníky aukcí bych rozdělil na dvě skupiny, jedni jsou přesvědčeni díky záštitě města a jsou rádi za dosažené úspory. Druhou skupinu tvoří lidé, kteří nad svým rozhodnutím přemýšlí. Jejich cílem v případě úspěchu je dosažení ceny, která bude lepší než na trhu. Za neúspěch by se dalo požadovat dosažení ceny sice lepší, než nyní má, ale ne rozhodně nejlepší a k tomu se závazkem na dva roky. Odstoupení od smlouvy s eCentre je možné jen při nedosažení úspor proti aktuální nabídce. A-Tender zase garantuje možnost odstoupení od smlouvy v případě nedosažení úspor ve výši 11 %, ale srovnávací ceny jsou dle posledního vyúčtování.

Aukce jako trvalý nástroj dosahování lepších cen na trhu?

Aukce díky následným vlnám opakujícím se po dvou letech může být způsobem nákupu, díky kterému je možno dosáhnout dlouhodobě lepších cen, než jsou standardní. Určitě domácnosti ne vždy dosáhnou stejných výsledků, jako při první vlně. Dokonce nemusí v dalších vlnách vzniknout úspory proti předchozím vlnám. Pokud ale nedosáhnou úspor zákazníci díky aukcím, není pravděpodobné, že lepšího výsledku bude dosaženo jiným způsobem, třeba výběrem dodavatele.

Klient s námi podepisuje smlouvu na dobu neurčitou, aby mohl být zařazen do další e-aukce bez zbytečné další administrativní zátěže. Před další aukcí je však včas vyzván k potvrzení všech údajů uvedených ve smlouvě, aby se v případě jakékoliv změny předešlo případným nesrovnalostem, a také aby měl klient možnost včas zareagovat, pakliže se rozhodne e-aukce již nevyužít. Naším cílem je skutečný administrativní servis pro klienty, nikoliv je za každou cenu dostat do další aukce. Chceme poskytovat klientům komfort, nikoliv v nich vyvolat negativní pocit, že něco nestihli včas řešit. Podle smlouvy má samozřejmě klient právo tuto vypovědět, doplňuje Alice Mazurová.

Při přípravě podkladů jsem sháněl podklady, ne že by byly nedostupné, jen se nacházely na různých stránkách nejen aukčních společností, ale třeba i na stránkách obcí, kde byly aukce pořádány.

Proto bych chtěl poprosit aukční společnosti, aby se zamyslely nad dostupností všech informací a zda by nešlo informovat zákazníky z jedné webové stránky. Bylo by dobré, aby se zájemci dozvěděli o následujících tématech na jednom místě, podobně jako to má A-Tender:

  • Smluvní podmínky aukční společnosti, přičemž by bylo dobré zvýraznit podmínky pro odmítnutí podepsání smluv nebo účasti v další vlně aukce;
  • Doplnění podmínek dodavatele (vlivem aukční společnosti) pro zákazníky získané aukcemi a garantující mu uplatnění podmínek sjednaných s aukční společností;
  • Vysvětlení způsobu výpočtu procentuálních úspor (zejména z jakého základu se úspory počítají), aby si zájemce mohl udělat představu o ceně a porovnat ji s jinými možnostmi;
  • Chronologický přehled aukcí i s jejich výsledky (procentuální úspory);

I když zatím podíl na prodeji energií není velký, obdivuhodné na e-aukcích je počet získaných odběrných míst zvláště, když je srovnám s výsledky solidních dodavatelů, které využívají dobré pověsti a nízkých cen. Myslím si, že aukce může pomoci lidem dosáhnout trvale lepších cen, než které by měli, kdyby se o účty za energie nestarali. Druhý přínos spočívá v tom, že získání lepších cen nevyžaduje téměř žádné úsilí, zákazník se nemusí bát, že bude mít problémy s převodem odběrných míst. Může se plně spolehnout na servis aukční společnosti. Myslím si, že aukce mají význam pro domácnosti a pro menší podnikatele, firmy mají nesrovnatelně více možností, jak energie nakoupit.

Elektronickým aukcím konkurence

Pro ty zájemce o aukce, pro které přesto elektronické aukce představují riziko a chtějí mít jistou výhodnou cenu, pak je zde nový způsob pořádání aukcí. Aukcni-centrum.cz vysoutěží ceny, které pak nabízí po dobu jednoho měsíce. Závazek zákazníka je na 24 měsíců a výše měsíčního platu je 50 Kč. Zákazník se dozví, kdo bude jeho dodavatelem a má možnost si tento krok rozmyslet.

 
 
Reklama