Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jaký vliv bude mít změna kurzu koruny na ceny elektřiny a plynu a na zboží ve stavebnictví ?

Oslabení kurzu koruny, ke kterému se rozhodla Česká národní banka, se během několika týdnů projeví ve zvýšených cenách dováženého zboží. Energie se také obchodují v eurech, jaký tedy vliv bude mít změna kurzu na ceny energií? Komentář se snaží odhadnout vývoj cen v období, kdy se blíží termín vyhlášení cen na příští rok.

Kalkulátor cen energií TZB-info

Ve čtvrtek 7. 11. Česká národní banka oznámila, že chce, aby koruna dosáhla kurzu 27 korun za euro. Současně pustila do oběhu desítky miliard korun. Euro tak okamžitě zdražilo o korunu a kurz se posunul těsně pod hranici 27 korun za euro. Jde o největší propad koruny v tomto tisíciletí. ČNB uvádí, že hlavním cílem je dosažení inflačního cíle 2 %. Inflace je nyní nižší. Podle ČNB by pokles cen telekomunikačních služeb a cen energií mohl vést ke snížení cenové hladiny.

Aktualizace 15.11.2013:
Bankovní rada původně předpovídala, že ekonomika příští rok poroste o 1,5%. V nové zprávě o inflaci ale odhaduje, že díky intervencím se HDP zvýší o 2,1%. Vzrostou i spotřebitelské ceny, a to ještě v posledních třech měsících tohoto roku. Očekávají to i ekonomové.
Dnes také ČNB zveřejnila, že na jednání její bankovní rady 7. 11.2013 zaznělo, že nárůst inflace v důsledku intervencí může mít negativní dopad na vývoj reálných mezd a že nárůst dovozních cen povede k poklesu kupní síly domácností. Vyplývá to ze záznamu jednání rady.
Někteří účastníci jednání také uvedli, že cílová hladina pro kurz koruny v rámci intervencí nemůže být předmětem častých úprav.
Zdroj: Český rozhlas

Elektřina

Energie se na burzách obchodují v eurech, pro plyn je rovněž důležitý kurz k dolaru. Na stanovení cen pro rok 2014 mají dodavatelé ještě 14 dnů. V každém případě si myslím, že obchodníci, kteří jsou zároveň výrobci, získají výhodu proti čistým obchodníkům. Důvodem je fakt, že ČEZ i PRE jako dominantní dodavatelé již uveřejnili ceníky elektřiny na příští rok, a tak se pravděpodobně budou muset alternativní dodavatelé cenám přizpůsobit. Ceny elektřiny zveřejnil též v běžné tarifní sazbě nejlevnější dodavatel Fosfa, který je ale také výrobcem.

Proto se domnívám, že ostatní dodavatelé budou natlačení k nabídce ČEZ a PRE, nabídnou nižší ceny, ale bude mezi nimi minimální rozdíl. Menší zisk si budou kompenzovat nabídkou fixních produktových řad, kde se nabízená cena u nových smluv mění podle situace na trhu každý měsíc. Tam budou ceny plně kompenzovat změnu kurzu koruny.

Zemní plyn

U zemního plynu, který se nakupuje na spotovém trhu rovněž v eurech, bude vývoj podobný. Zhruba jednu desetinu trhu u nás zabezpečuje Vemex, dceřiná společnost Gazpromu. Ti sice mají vlastní produkci, ale není jisté, jak změny kurzu využijí.

Podle mého názoru by změna kurzu mohla být argumentem pro zvýšení ceny plynu. Když počítáme se změnou kurzu koruny k euru kolem 4 %, a předpokládám, že ceny plynu se sníží o 2 %, tak je možno odhadnout rozsah zdražení, tedy kolem 2%, pokud k němu dojde. Rozhodně to bude znamenat snížení rozdílu mezi dominantními a alternativními dodavateli.

Opět upozorňuji, že změna kurzu se plně projeví v nabídce fixních produktových řad, kde se nabízená cena mění každý měsíc podle vývoje trhu.

Dodavatelé jistě nyní propočítávají důsledky této změny. Scénáře vývoje budou různé, uvidíme je pravděpodobně již koncem listopadu.

Vývoj kurzu měn a ceny energií

V posledních 6 měsících se pohyboval kurz Kč k EUR v rozmezí od 25,425 do 26,85 Kč/EUR.


Kurz Kč/EUR za poslední rok (zdroj www.kurzy.cz)

Kurz české koruny k americkém dolaru za poslední rok je znázorněn v následujícím grafu a průměrný kurz za zvolené období dosáhl 19,48 Kč.


Kurz Kč/USD za poslední rok (zdroj www.kurzy.cz)

Ceny elektřiny i plynu na trzích klesaly, jak ukazují následující grafy.


Vývoj cen elektřiny na pražské burze PXE za poslední rok. (zdroj PXE)

Vývoj cen zemního plynu na lipské burze EEX. (Zdroj EEX).

Oslovili jsme partnery TZB-info se žádostí o komentář k aktuálnímu tématu.

Za společnost BENEKOVterm s.r.o. řekl k tématu Ing. Leopold Benda, obchodní ředitel:

Oslabení koruny přispěje k dražšímu nákupu některých vstupních komponentů, zejména elektroniky. Na druhé straně při udržení kurzu 27,- Kč za Euro po delší období se podpoří export a pro firmy zaměřené na vývoz to může být významný stimul z hlediska zisku i konkurenceschopnosti. Z pohledu naší firmy převažují pozitiva nad negativy.


Za Klastr Česká peleta řekl k tématu předseda Ing. Vladimír Stupavský:

Trh s palivy je provázán napříč zeměmi EU, vstupy jsou ve velké většině obchodovány v eurech, zásah ČNB tedy bude mít efekt okamžitého zdražení paliv. Například ceny dřevěných pelet jsou velkoobchodně realizovány v eurech, tímto krokem ČNB prakticky ze dne na den zdražila lidem palivo. Zdražení přijde i pro plyn, ovšem se zpožděním, než doběhnou současné nakontraktované objemy. Uhlí, ropa a další je na tyto komodity navázáno také.

Intervence ČNB jde proti jakékoliv politice deklarované stranami, které se hlásily do parlamentu. Shoda napříč politickým spektrem panovala na tom, že je třeba podpořit investice. Podporovat však investice zdražováním je krok hodně alternativní. Pozitivní efekt na export bude spíše minimální.


Za Tepelná čerpadla Spirála řekla k tématu Lucie Stuchlíková, majitelka:

Většina umělých zásahů do ekonomiky bývá jednostranná a pro zbylou většinu trhu spíše na škodu. V našem sektoru tepelných čerpadel: pokud se intervence projeví zdražením dováženého zboží, může dojít ke zdražení dovážených TČ a pro české výrobce se zase může zvýšit cena dováženého výrobního materiálu. Toto by mohlo vést ke zdražení TČ pro koncového zákazníka. Výhodné je pouze pro české výrobce, kteří většinu výroby exportují za hranice.


Za společnost THERMOIL s.r.o. řekl k tématu Ing. Richard Richtermoc, ředitel obchodu a marketingu:

Devizové intervence ČNB přichází v době, kdy v ČR panuje politická a ekonomická nejistota. Nízký ekonomický růst v ČR není způsoben silnou korunou, ale zmíněnou nejistotou, kvůli níž spotřebitelé neutrácejí a firmy neinvestují. Zmíněným krokem centrální banka tuto nejistotu ještě zvyšuje. Oslabení koruny možná dočasně zvýší exportní výkonnost ČR, ale zároveň sníží spotřebitelskou poptávku a investice, a proto bude její efekt pro ekonomiku ČR negativní.

Podle mé první kalkulace se ceny pohonných hmot vlivem oslabení koruny skokově zvýší až o 70 haléřů, protože je ČR téměř ze 100 % závislá na dovozech ropy, která se platí v dolarech. Podobné zdražení se bude týkat i zemního plynu a ceny elektřiny se růstu jistě rychle přizpůsobí.


Za společnost WINDOW HOLDING a.s. řekl k tématu Jan Čajan, člen představenstva Window Holding a.s.:

Krok ČNB jako výrobce oken a dveří považujeme za nešťastný.

Drtivou většinu vstupů nakupujeme v eurech nebo je jejich cena s kurzem eura pevně svázána. V důsledku krize ve stavebnictví jsou naše marže na minimu. Nejsme tedy schopni navýšení ceny vstupů, které krok ČNB vyvolá, absorbovat v našich režiích. Budeme bohužel nuceni zvednout cenu našich výrobků, což ještě zkomplikuje již tak dosti složitou situaci v našem odvětví.

Tento krok nepomůže ani našemu exportu, protože v konečném důsledku bude ČNB deklarovaný efekt slabší koruny smazán vyšší cenou výrobku. Domníváme se, že v konečném důsledku, i z dlouhodobého hlediska, bude mít tento krok spíše negativní dopad, který se projeví hlavně růstem cen pro českého spotřebitele.


Za společnost DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, SPOL. S R.O. řekl k tématu Hrvoje Krapanić, výkonný ředitel DAIKIN CZ:

Nově očekávaný kurz koruny vůči euru není příznivý pro naše podnikání v České republice. Nyní musíme udělat interní analýzy a zjistit možnosti využití všech rezerv, aby byl dopad na podmínky našich partnerů minimální. Budeme i nadále sledovat situaci a v novém fiskálním roce (duben 2014) se ceny upraví vzhledem k novým podmínkám.


Za společnost Schneider Electric CZ, s. r. o. řekl k tématu Jaroslav Žlábek, generální ředitel:

Současné rozhodnutí ČNB podle mého názoru nebude dlohoudobě účinné, případně bude velmi drahé v porovnání s přínosy. Jsem přesvědčen, že trh určí, kde by se kurz měl pohybovat.
Navíc naše ekonomika v současně době nevypadá na riziko deflace, takže současný krok povede ke zdražení vstupů z dovozu, což bude mit negativní vliv na vstupy jak pro domácnosti, tak pro firmy.
Ještě bych dodal, že většina vývozců používá zabezpečení proti změně kurzu, takže si myslím, že důležitější je stabilita kurzu, než oslabování koruny.


Za společnost HOTJET CZ:

Nám, co máme pro export a speciální domácí zakázky sjednané ceny v EUR, tvrdá koruna v podstatě vyhovuje! Na domácím trhu tvrdá koruna znevýhodňuje naši typickou importní konkurenci, takže zde si také nestěžujeme.


Za společnost NEDERMAN CR, s.r.o. řekl k tématu Ing. Miroslav Vašíček, ředitel společnosti:

Firmy neprodávají ne z důvodu nekonkurenčních cen, ale z důvodu, že je mnohem méně poptávek a řešení ČNB tento stav určitě nezmění. Naopak situace se zhorší, díky nárůstu cen ropy a všech dovážených materiálů, tudíž náklady na výrobu vzrostou a promítnou se do výsledné ceny. Takže celkový efekt i pro ryze české firmy bude ve výsledku nulový. Na vše doplatí spotřebitel, což dále prohloubí již tak dlouho trvající krizi.


Za společnost VOGEL&NOOT řekl k tématu Jan Dvořák:

Níže uvedený krok ČNB hodnotím tak, že možná pomůže některým tuzemským výrobcům, ale na druhé straně přibrzdí už tak slabou koupěschopnou poptávku obecně, neboť se výše uvedený krok podepíše uplně všude díky tomu, jak je naše ekonomika hospodářsky propojena se svými sousedy! Nicméně věřím tomu, že pozitiva zvítězí nad zmíněnými riziky!


Za společnost HENNLICH s.r.o. řekl k tématu Martin Jonáš, PR manažer:

Z našeho pohledu jde o nesystémové řešení, které vnáší nestabilitu do podnikatelského prostředí. Přirovnali bychom ho k dopingu ve sportu, kdy doping může krátkodobě přispět ke zlepšení výkonu, ale v delším horizontu ohrožuje zdraví sportovce. Systémovým řešením pro české exportéry i importéry by bylo přijetí eura, které by z tohoto pohledu přineslo stabilitu a předvídatelnost v měnové oblasti pro všechny podnikatele.


Za společnost Brilon CZ, a. s. řekl k tématu Zdeněk Fučík, jednatel společnosti:

Nerozumím takovém kroku ve chvíli, kdy se deklaruje snaha podpořit ekonomiku a pomoci stavebnictví. Myslím si, že v konečném efektu to ničemu nepomůže. Většina výrobců nakupuje komponenty a zvýšení vstupů se tedy dotýká i českých výrobců. U importu je situace jasně nevýhodná. V současné chvíli zvažujeme dopady.


Za společnost Pražská energetika, a. s. řekl k tématu Mgr. Petr Holubec, vedoucí oddělení PR a tiskový mluvčí:

Z krátkodobého hlediska nemá intervence na oslabení koruny vliv na naše nižší ceny elektřiny, které jsme již vyhlásili pro rok 2014 s platností od 1. 12. 2013. Pokud by se koruna měla držet na slabé úrovni déle - půl roku až rok, problémy by mohly nastat, ale museli bychom vzít do úvahy i další faktory (např. eventuální růst ekonomiky, vyšší spotřebu apod. Takže teď bychom jen spekulovali …


Za společnost 4heat s.r.o řekl k tématu Ing. Jan Novotný, obchodně technický zástupce:

Tímto krokem stát opět narušuje stabilitu podnikatelského prostředí v ČR. Export, pro který má být tento krok výrazná vzpruha, je navázán mnoha způsoby na import. Oslabení koruny přinese ve svém důsledku zpomalení investic a spotřeby. Ekonomika potřebuje stabilitu, jasná pravidla a důvěryhodné podnikatelské prostředí, ne turbulence a další faktor nejistoty.


Za společnost GIACOMINI CZECH, s.r.o. :

Vedení společnosti GIACOMINI CZECH, s.r.o. považuje intervenci ČNB pro slabší korunu za velmi nešťastný krok. Pokud je cíl oživit ekonomiku (dle názoru ekonomů se nejedná o podporu exportérů, to by musela přijít intervence o rok dříve), je dle našeho názoru intervence chybná a povede k opačnému efektu – dalšímu prohloubení recese a utlumení spotřeby.

Jsme společnost, která se živí dovozem topenářského zboží značky GIACOMINI z Itálie. Jsme výhradně importující firma, import nás živí. Proto budeme muset na zvýšení nákupních cen v podobě dražšího Eura reagovat – promítnout je do cen prodejních. Tím oživení trhu rozhodně nepomůžeme.

Ekonomická recese zasáhla asi nejvíce ze všech oblastí právě stavební průmysl. Pokud ostatní odvětví začala v poslední době pozvolna růst, stavební průmysl se zatím výraznějšího oživení nedočkal. Intervence ČNB jeho oživení nepomůže. Spíše naopak. Slabší koruna povede ke zdražení vstupních nákladů ve všech oblastech – zdraží elektřinu, pohonné hmoty, plyn. Zdraží dovolené i dovážené zboží ze zahraničí. Nepomůže ani importu ani exportu (dražší výroba). Nepomůže ani konečným spotřebitelům, kterým neroste mzda, ale stále rostou výdaje.

Dojde k opětovnému utlumení spotřeby. Domácnosti budou šetřit a omezí výdaje jen na nezbytné oblasti, mezi které stavby a rekonstrukce nepatří.

Trh je spojená nádoba a chová se jednotně. Na dražší Euro budou reagovat i další importéři. Je jen otázkou času kdy. Intervence ČNB nepomůže nejspíše nikomu. Je tedy otázkou, proč k ní ČNB přistoupila.


Za společnost Kalksandstein CZ s.r.o. řekl k tématu Ing. Martin Konečný, jednatel:

Pracujeme pro německého výrobce vápenopískových cihel Zapf Daigfuss, který importuje stavební materiály do ČR. Těmito materiály českým stavebníkům díky ušetřenému obestavěnému prostoru šetří nemalé peníze. Pro stavebnictví tento krok znamená razantní zdražení v některých oblastech, kde je nutné materiály do ČR dovážet (např. některé rekuperační jednotky, tepelná čerpadla, některé druhy izolací, stavební chemie … a další). Zde je naprosto absurdní, že tyto materiály pak naopak zase stát dotuje. Pro stavebnictví znamená jakýkoliv takový signál další zhoršení tohoto oboru.


Za společnost FLAIR, a.s. řekl k tématu Ing. Petr Andres:

V situaci opatrného ožívání ekonomiky je takový zásah naprosto protismyslný a může naopak zmrazit domácí spotřebu a tím slibný vývoj přibrzdit.


Za společnost Drekoma export - import řekl k tématu Ing. Vladimír Harazím:

Zásah, intervence do kurzu CZK a USD, EUR je ryze politické rozhodnutí nemajíce opodstatnění v nastartovaném (i s problémy) tržním hospodářství. Je to další prostor pro dotace, systémy přerozdělování finančních prostředků. Je potřebné odpoutat pozornost společnosti někam jinam, kritiky kmotrů už bylo dost.


Za společnost Fosfa akciová společnost řekl k tématu Pavel Ruban:

Krok ČNB je překvapivý a jen čas ukáže, jesli byl správný nebo ne. Zdražení bezpochyby pocítí firmy ve všech sférách. Fosfa - Feel ecoenergy má výhodu své vlastní výroby, kde mírné zvýšení cen můžeme vykrýt výrobou a tím nezvyšovat koncovou cenu pro zákazníky. S menším posunem cen musí každý obchodník počítat a zakomponovat tuto predikci do svých cen. Velmi zajímavé bude sledovat reakci obchodníků s elektřinou bez vlastní výroby, kteří nakupují na burze.


Vyjádření vedení společnosti IVAR CS, spol. s.r.o.:

Krok ČNB, který vede k oslabení koruny, není pro stavebnictví a zejména TZB z našeho pohledu šťastný. TZB je postaveno zejména na importu, nicméně strategie ze strany ČNB zasahuje i domácí výrobce, kteří často nakupují komponenty v zahraničí. Z tohoto důvodu musí zákonitě dojít během několika měsíců ke zdražení těchto výrobků, což v konečném důsledku povede k prohloubení recese, která momentálně panuje ve stavebnictví.

 
 
Reklama