Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Veletrhy FOR ARCH a FOR THERM 2012 zahájeny

V úterý se otevřely brány veletrhů FOR ARCH 2012 a FOR THERM 2012. V sedmi halách se prezentují výrobci a dodavatelé z oboru stavebnictví a technických zařízení budov. Dnes na výstavišti v Letňanech proběhne tisková konference portálu TZB-info o novele zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií a zahájení provozu nového Kalkulátoru cen energie TZB-info.

V úterý 18. září začal 23. ročních mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH. Hlavním tématem veletrhu je nízkoenergetické stavění a úspory ve stavebnictví.

Souběžně s veletrhem FOR ARCH probíhají také veletrhy FOR THERM, FOR ELEKTRO, Bazény & Sauny, SPA, FOR WASTE a FS Days. V porovnání s loňským ročníkem zaznamenali pořadatelé 7% nárůst počtu vystavovatelů.

Veletrh je tradičně nabitý bohatým doprovodným programem. Mimo jiné proběhne tradiční konference Inteligentní digitální domácnost a celotýdenní cyklus přednášek a akcí Centra pasivního domu.

Zajímavou shodou okolností veletrh probíhá v době, kdy se bude v Poslanecké sněmovně ČR rozhodovat o dvou klíčových zákonech současnosti, které mají na budoucí vývoj stavebnictví klíčový vliv, - zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a zákon 183/2006 Sb., stavební zákon. Veletrh probíhá do soboty 22. září 2012.Dnes 19. září, ve stejný den, kdy poslanci budou usilovat o přehlasování prezidentova veta novely zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií, proběhne v sále 2 PVA Letňany tisková konference k této novele. Na otázky budou odpovídat zástupci MPO ČR, Státní energetické inspekce a další.

K tiskové konferenci o novele zákona 406/2000 Sb. zde

Po tiskové konferenci bude následovat slavnostní zahájení provozu nového nezávislého Kalkulátoru cen energie TZB-info, který umožní zájemcům porovnávat ceny dodavatelů elektřiny a plynu na základě konkrétní spotřeby domácnosti a v daném přípojném místě.

Podrobně o Kalkulátoru cen energie TZB-info zde

Nový Kalkulátor cen energie TZB-info si můžete sami vyzkoušet i na veletržním stánku naší redakce. Nejdete nás v hale 4, stánek 4C18. Na velké dotykové obrazovce můžete sami možnosti kalkulátoru otestovat. Kalkulátor je přihlášen do soutěže GRAND PRIX. Kromě toho lze na stánku TZB-info hlasovat v rámci prázdninové fotosoutěže, která probíhala na našem facebooku celé léto.

Z doprovodného programu prvního dne

Nulové budovy – šance pro společnost?

První den veletrhu se konal seminář Nulové budovy – Šance pro budoucnost?, který pořádala Stavební fakulta ČVUT, iniciativa Šance pro budovy a ENVIROS. V první části semináře zazněly úvodní přednášky prof. Ing. Jana Tywoniaka (ČVUT), CSc., Ing. Pavla Jiráska (MPO) a Ing. Marcely Pavlové (MMR).

Jan Tywoniak v úvodu představil knihu Nízkoenergetické domy 3 a v prezentaci pokračoval výkladem principu budov s minimální spotřebou energie. Uvedl také několik příkladů realizací především ze zahraničí. Některé podrobnosti z prezentace naleznete například v článku Pasivní a nulové budovy na společné cestě.

Pavel Jirásek představil transpozici směrnice o energetické náročnosti budov do novely zákona 406/2000 Sb. O hospodaření energií. Vysvětlil, čím se liší původní směrnice od její druhé verze z roku 2010, strukturu novely zákona 406/2000 Sb. K této problematice naleznete podrobnosti v článku Pavla Jiráska Implementace směrnice č. 2010/31/EU, o energetické náročnosti budov a novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. V závěru přednášky se věnoval mimo jiné průběhu legislativního procesu při tvorbě novely zákona 406/2000 Sb. a porovnání současné o nové koncepce zákona č. 406. Podrobněji v pokračování jmenovaného článku Pavla Jiráska.

Marcela Pavlová osvětlila vazbu stavebního zákona a zákona o hospodaření energií. Vysvětlila povinnost dodržovat obecné požadavky na výstavbu pro všechny fyzické i právnické osoby a pro správní orgány. O novele stavebního zákona, která je v této době se senátními připomínkami zpět v Poslanecké sněmovně čtěte zde v článku JUDr. Václavy Koukalové, spoluautorky novely.

V druhé části semináře zazněla moderovaná diskuse panelistů z řad akademické obce, architektů, státní správy, zájmových a profesních sdružení a developerů. Mezi nejvýraznější témata patřila míra vícenákladů na úspornou výstavbu oproti nákladům na dnes běžnou výstavbu. Hovořilo se o nezbytnosti obrátit pozornost k rekonstrukcím stávajících budov, neboť obnova stavebního fondu novou výstavbou je jen 1 % ročně.

Ekologické vytápění domácností

Doprovodný program pod názvem Ekologické vytápění domácností uspořádal v rámci úvodního dne veletrhu For Arch 2012 Klastr česká peleta. Účastníci se v sérii přednášek, moderovaných předsedou klastru Ing. Vladimírem Stupavským, dozvěděli aktuální informace o produkci biopaliv ve světě a v naší republice, vývoj v oblasti legislativy a očekávané trendy zejména ve využívání dřevních peletek. Součástí programu bylo rovněž představení vysoce účinných kotlů na peletky tuzemských výrobců, společností Verner a Ponast, komínů od společnosti Schiedel, a zástupce společnosti CDP hovořil o možnostech distribuce dřevěných pelet zákazníkům prostřednictvím cisteren.

Zásadní pro posluchače byla informace o cenovém vývoji. Cena peletek se ustálila a i vzhledem k tomu, že tuzemská produkce vysoce převyšuje místní poptávku, a zhruba dvě třetiny výroby se exportují, neočekává se zatím žádná výrazná změna. Přednášející se rovněž shodli na tom, že nehrozí nedostatek paliva, neboť zásoba dřeva v republice průběžně narůstá díky tomu, že roční těžba je nižší než roční přírůstky dřevní hmoty. Co se prodeje kotlů týče, po ukončení programu Zelená úsporám, který inicioval velkou poptávku po zdrojích na biopaliva, došlo ke značnému propadu prodejů, zejména z důvodu vyčkávání potencionálních zákazníků na obnovení dotačního programu. V této souvislosti hovořili přednášející o přetrvávajících výhodách vytápění biopalivy i bez státních dotací, což doložil Ing. Stupavský srovnáním nákladů na vytápění pomocí výpočetní pomůcky, která je veřejnosti k dispozici na portálu TZB-info.

 
 
Reklama