Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zákazníci ušetří příští rok za elektřinu, ale možná zaplatí víc za plyn

Energetický regulační úřad zveřejnil návrh státem regulovaných cen elektřiny a zemního plynu. Oficiální verze bude k dispozici pravděpodobně, tak jako v minulých letech, ke konci listopadu. Jak se změní ceny distribuce a jak to ovlivní platby domácností? Co zdraží a naopak, co bude levnější?

Kalkulátor cen energií TZB-info

Energetický regulační úřad (ERÚ) v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje každoročně ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny a vydává k tomu příslušná cenová rozhodnutí. Cenová rozhodnutí pro rok 2015 by měla být stanovena v souladu s přijatou metodikou pro 3. regulační období.

Cena dodávky elektřiny pro konečné zákazníky je na liberalizovaném trhu v České republice tvořena regulovanými cenami, které stanovuje ERÚ (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a neregulovanou cenou silové elektřiny, kterou nabízejí jednotliví dodavatelé.

Elektřina

V souladu s dlouhodobým trendem návrh obsahuje zvýšení cen kapacitní složky ceny, tedy poplatek za jistič a naopak snížení regulované ceny přenosu a distribuce elektřiny. Jedná se ale o poměrně malé změny. Zvýšení plateb není plošné, zvýšení některých položek dosahuje hodnot od 1 koruny do přibližně 10 Kč. Což pro zákazníka představuje 12 až 120 Kč za rok. Změně plateb za jistič se podle návrhu vyhnou domácnosti s nejmenšími jističi a ti, kteří mají určité distribuční sazby, jako jsou D26d, D35d, D45d, D56d.

Naproti tomu by mělo dojít ke snížení jednotkové ceny za přenos a distribuci, snížení ceny je ale také v řádu od několika korun do několika desetikorun. Ceny se snížily ve všech tarifních sazbách ve vysokém tarifu. V nízkém tarifu se nepatrně zvýšily ceny u distribučních společností ČEZ a PRE, u E.ON došlo k nepatrnému snížení ceny. Jedná se pouze o několik haléřů. Snížily se ceny v nízkém tarifu u tarifní sazby D61d.

Podobná změna je i u tarifních sazeb pro firmy. Sazby za jistič se zvýšily u tarifní sazeb C01d, C02d, C55d. Podobně jako u domácností se snížily ceny za distribuci a za přenos.

Ostatní platby jsou následující:

  • Pevna cena za systémové služby 105,27 Kč/MWh, v roce 2014 činí 119,25 Kč/MWh.
  • Pevná cena na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny je stejná jako letos a činí 495 Kč/MWh.
  • Cena za činnost operátora trhu v elektroenergetice bude 6,94 Kč/MWh, v roce 2014 je 7,55 Kč/MWh.
Rok Silová elektřina Paušál Daň z elektřiny Distribuce Jistič Systémové sl. OZE OTE Celkem Reg. cena
2015 4 182 871 85 6 004 1 031 382 1 797 25 14 377 9 324
2014 4 403 871 85 6 029 987 433 1 797 27 14 632 9 358
Změna 2014/2015 -255 -34

Tab. 1 Porovnání plateb v letech 2015 a 2014 při spotřebě 3 000 kWh/rok, D02d, distribuce ČEZ, produkt ČEZ Comfort (pro rok 2015 odhad snížení ceny o 5 %)Graf: Podíl jednotlivých složek ceny v roce 2015 při spotřebě 3000 kWh, sazba D02d, distribuce ČEZ

Plyn

U plynu podíl regulovaných složek z celkové platby je poměrně nižší, než u elektřiny, a činí přibližně 20 %. Na příští rok se budou zvyšovat ceny za přepravu a distribuci plynu a i měsíční paušální platby a platby za kapacitu.
Zvýšení cen za distribuci představuje hodnotu většinou v rozmezí 10 až 30 Kč/MWh. Rovněž se zvýší pevná roční cena za denní rezervovanou kapacitu, a to poměrně výrazně. Zvýšení by mělo činit až téměř 20 % v distribučním pásmu RWE.

Distribuce 2014 2015 Rozdíl
E.ON 119 962,31 125 204,46 4,19
PP 88 223,94 99 965,30 11,75
RWE 87 010,08 107 745,16 19,24

Tab. 2: Porovnání zvýšení ceny za pevnou roční kapacitu v Kč

Rok Platba za komoditu Stálá měsíční platba Platba za distribuci Stálá měsíční platba Poplatek OTE Celkem Celkem reg. platby
2015 24 055 1 542 4 636 1 886 52 32 171 6 574
2014 24 055 1 542 4 388 1 713 52 31 750 6 153
Rozdíl platby 421 421

Tab. 3 Zvýšení celkové ceny za plyn u spotřeby 20 MWh v distribučním uzemí RWE v Kč

V Kalkulátoru cen energií TZB-info jsou již tyto návrhy na rok 2015 zahrnuty. Jsou tam již první nabídky dodavatelů na rok 2015 a denně jejich počet roste. Zájemci tak mohou sledovat konkrétně vývoj cen u svého dodavatele.

Když už jsem zmínil vývoj cen dodavatelů, zaznamenali jsme první nabídky především levnějších alternativních dodavatelů. Zatím jsou všechny levnější, než v roce 2014. Jedná se ale převážně o nabídky levnějších dodavatelů a také jde o obě komodity. Pokud budou i ostatní menší dodavatelé tento vývoj následovat, budou muset reagovat i ti velcí, dominantní. Bylo by dobré, aby snížení cen u plynu kompenzovalo zvýšení státem regulovaných plateb. Bohužel tento vývoj je částečně vynulován cenovou obchodní politikou dodavatelů, proto bude pokles cen podstatně nižší, než který by odpovídal pohybu cen na burze.

Ti zákazníci, kteří mají fixní produktové řady, si mohou být jistí, že se jim zvýší celkové ceny za plyn, zatímco ostatním možná klesnou.

 
 
Reklama