Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jak se projeví změny v regulovaných cenách zemního plynu

Dodržela Ing. Vitásková slib ohledně snížení regulovaných cen plynu? Kdo si změnou cen polepší? Kterým oblastem se naopak zvednou náklady na vytápění?

Kalkulátor cen energií TZB-info

V létě tohoto roku předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Ing. Alena Vitásková zveřejnila záměr snížit ceny za distribuci plynu v průměru o 5%. V pátek 22.11.2013 se na webových stránkách ERÚ objevil návrh distribučních sazeb na příští rok. A tak přinášíme první analýzu změn cen a jejich dopadu především na platby domácností.

Změnou nebyly dotčeny pouze ceny, ale i distribuční oblasti.

Od příštího roku již nebudou existovat regionální distribuční společnosti Jihomoravská plynárenská (JMP), Severomoravská plynárenská (SMP) a Východočeská plynárenská (VČP). Ty mají být nahrazeny společností GasNet, která do konce roku 2013 působí ve středních, západních a severních Čechách. Takže změny se týkají též sjednocení regulovaných cen na většině území České republiky.

Regulované ceny však nejsou měněny jen směrem dolů, ale v některých oblastech je navrhováno i zdražení. Týká se to především distribuční oblasti E.ON (jižní Čechy) a jižní Moravy, kde působí JMP, což ukazují následující dvě tabulky v cenách bez DPH.


Tab. 1: změna distribučních cen 2013-2014 v oblasti E.ON (bez DPH)

Tab. 2: změna distribučních cen 2013-2014 v oblasti JMP (bez DPH)

Zlevňovalo se především v distribučních oblastech Východočeské plynárenské, Severomoravské plynárenské, RWE GasNet a Pražské plynárenské, jak ukazují následující tabulky.


Tab. 3: změna distribučních cen 2013-2014 v oblasti VČP(bez DPH)

Tab. 4: změna distribučních cen 2013-2014 v oblasti SMP (bez DPH)

Tab. 5: změna distribučních cen 2013-2014 v oblasti GasNet (bez DPH)

Tab. 6: změna distribučních cen 2013-2014 v oblasti PP (bez DPH)

Ze srovnání regulovaných cen platných v letošním a příštím roce lze odečíst, že největšího procentuálního zlevnění se dočkají domácnosti, které mají největší spotřebu a pak zase úplně tu nejmenší (netopí plynem). Ti, kteří mají průměrnou spotřebu, těch je většina, či ti, kteří investovali do úspor, ty stát odmění zdražením nebo jen minimálním zlevněním. To se týká především odběrů mezi 7,56 a 15MWh/rok.

Jak bylo známo i z minulosti, tak největší distribuční poplatky platili spotřebitelé z jižních Čech a naopak nejmenší v Praze. Protože se v jižních Čechách zdražuje a v Praze zlevňuje, prohloubí se rozdíl v platbách podle distribučních oblastí.


Graf 1 znázorňuje vývoj platby 2013-2014 podle distribučních oblastí při spotřebě 15 MWh/rok.

Graf 2 znázorňuje vývoj platby 2013-2014 podle distribučních oblastí při spotřebě 40 MWh/rok.

Je jasné, že cena distribuce v řídce obydlených oblastech bude vždy vyšší než v Praze. Ale jsem zvědavý na vysvětlení otázky, proč většiny domácností, které topí rozumně, se změna cen prakticky nedotkne. Oficiální vyhlášení regulovaných cen se dá očekávat koncem posledního listopadového týdne.

Všechny změny jsou již zahrnuty v datech pro výpočet v Kalkulátoru cen energií TZB-info.

 
 
Reklama