Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jak ochránit seniory před podomními prodejci?

Senioři jsou nejčastější obětí podomních prodejců. Stát i obce v poslední době dělají hodně, aby je před nimi ochránily, ale přeci jenom nejvíce může pomoci zájem potomků. V čem by mohla spočívat jejich pomoc?

Kalkulátor cen energií TZB-info

Sice otázka podepisování smluv s energetickými společnostmi na základě návštěvy podomních prodejců má již svůj vrchol za sebou, stále však je dost společností, které nejvíce získávají nové zákazníky tímto způsobem. Jsou to staré „známé“ firmy, na jejichž praktiky bylo Energetickým regulačním úřadem v minulosti několikrát poukázáno a byly za tuto činnost sankcionovány. Kromě toho vznikají stále nové společnosti, které zdaleka nejsou levné a nemají ani perfektní podmínky, zato ve způsobu získávání nových zákazníků mají zcela jasno, je to podomní prodej, a kupodivu jsou celkem úspěšné.

Nejvíce jsou ohroženi senioři

Senioři jsou nejčastěji skupinou zájmu podomních prodejců spolu s ženami na mateřské dovolené. Vysvětlení je celkem jednoduché, je to z důvodu přítomnosti v době, kdy podomní prodejci vyráží na lov dalších obětí, tedy v průběhu dne, kdy lidé v produktivním věku jsou v práci. Dozvídáme se, že staří lidé jsou důvěřiví a že rádi pozvou prodejce k sobě do bytu. Důvěřují jim, že skutečně přináší lepší ceny, že budou platit méně, což je skutečně někdy pravda. Problém je ten, že právě tato návštěva není první a ani poslední návštěvou podomního prodejce. Tedy že se někdy v minulosti již zavázali smlouvou na dobu určitou, nebo dokonce podepisují smlouvy jako na běžícím pásu.

Na jejich obranu je nutno uvést, že nenaletět prodejci je velmi těžké. Často nesdělí zákazníkovi pravý důvod návštěvy. Zapomenou se o nové smlouvě zmínit, uvedou například jen, že se jedná o změnu místa fakturace, že se po podpisu již nebude fakturovat z Prahy, ale z Ústí, ale že distributor zůstane stejný, takže se vlastně o novou smlouvu nejedná. Kreativita podomních prodejců je obrovská a existuje celá řada „zavedených“ postupů, jak získat podpis na smlouvě.

Bohužel důsledky podepisování smluv má za následek hrozbu finančních sankcí od původního dodavatele za nedodržení závazku nebo maření převzetí odběrného místa, což je ve smlouvách zakázáno. Důsledky se pak mohou přesunout na potomky seniorů, kteří jsou nuceni podepsání smluv za ně řešit.

Návod jak na to

Právě toto téma je zdaleka nejdiskutovanějším na různých internetových fórech. Je to už celkem dávno, kdy jsem četl příspěvek od Petra, který popsal velmi jednoduché řešení, které je ale stále velmi aktuální a hlavně vhodné jako prevence před nájezdem prodejců pro většinu případů. Senioři jsou oslovováni především více v panelákových bytech, než v rodinných domcích. Návod uvádím tak, jak jej Petr napsal:

Ještě před nedávnem jsem řešil podepisování smluv podomním prodejcům elektřiny mojí starou babičkou bydlící v bytovce, které jsem majitelem a ona tam má doživotní právo užívání. Babička těmto prodejcům smlouvy podepisovala jak na běžícím pásu bez toho, že by ji zajímalo, že je vázána k současnému dodavateli a že ten by ji mohl za předčasné ukončení smlouvy sankcionovat. Pak musel z mé strany vždy následovat kolotoč telefonování, kde jsem zjišťoval, u kterého dodavatele vlastně aktuálně je, jaká je tam žádost o změnu odběrného místa a následně odvolávání výpovědi stávajícímu dodavateli, výpověď novému, no nic příjemného.

Situaci jsem vyřešil takto a řešení uvádím zde proto, aby i ostatní měli z toho případný užitek:

Smlouvu se současným dodavatelem jsem převedl na sebe – babička měla smlouvu na dobu určitou na 3 roky, dodavatel ale nebyl proti, abych při převodu na sebe uzavřel smlouvu na dobu neurčitou. Takže už s tím budu moci rozumně nakládat.

Všechny smlouvy o dodávkách elektřiny a všechna vyúčtování jsem z bytu odnesl a uschoval u sebe!

Již tam byli od této doby další podomní prodejci, ale v momentě, kdy došlo na „ukažte mi prosím fakturu od elektřiny“, tak veškerá snaha podomního prodejce byla ukončena odpovědí „Nemám, má to všechno můj vnuk“ a tím, že neměl identifikaci odběrného místa (především EAN kód atd.), tak tato snaha přišla vniveč.

Energetickým regulačním úřadem mi bylo sděleno, že bez alespoň EAN kódu nebo čísla odběrného místa provozovatel distribuční soustavy změnu novému dodavateli ZAMÍTNE!, protože neidentifikuje přesně odběrné místo a novému dodavateli se tedy NEPODAŘÍ zaregistrovat se jako nový dodavatel!

Pokud by pak chtěl nový dodavatel začít babičku zastrašovat tím, že „musíte začít odebírat, jinak budete platit smluvní pokutu“, „zařiďte si sama přepis na nás“ nebo že podepsala smlouvu, která je platná, pak mám jako osoba, která je oprávněná za distribuční místo, daleko snazší vyjednávací pozici (tj. argument typu není odběratelem na tomto distribučním místě, neměla ani faktury, vyúčtovaní atd., nemá plnou moc na toho odběrné místo nic podepisovat, přesto obchodní zástupce smlouvu vyplnil a nechal ji podepsat), než kdyby byla smlouva psaná přímo na ni.

Dále v případě mé babičky, pokud by do smlouvy uvedla ulici a číslo popisné/číslo orientační, tak je to bytovka s cca 25 byty a mezi těmito by provozovatel distribuční soustavy (PDS) nenašel podle ulice a čísla popisného ani jedno odběrné místo s jejím jménem, tak nevím, který byt by PDS chtěl přepisovat, což by opět znamenalo zamítnutí převodu odběrného místa. A jednak, kdyby se něco začalo dít, tak předpokládám, že se to dozvím, protože jsem ten, kdo na odběrné místo má smlouvu o dodávkách.

Podle mého názoru je tento návod rychlým, účinným a celkem univerzálním prostředkem, jak si pomoci bez použití zákonů, bez nutnosti velké korespondence s dodavateli. Pokud přeci jenom by došlo k podpisu, je třeba vědět, že i právo napomáhá slabším, tedy v tomto případě odběratelům.

Zákon vás chrání

Je potřeba rozlišovat, zda k podpisu smlouvy došlo před prvním lednem tohoto roku nebo až po něm. I když se to zdá být již dlouhá doba od začátku roku, existují smlouvy, u nichž ještě nedošlo k dodávkám nového dodavatele, protože původní dodavatel má stále se zákazníkem platnou smlouvu, od které se novému dodavateli nepodařilo za zákazníka odstoupit. V tomto případě podle energetického zákona v §11a lze v případě podomního prodeje odstoupit od smlouvy až do 5 dnů před začátkem dodávek nového dodavatele. Tedy pro většinu postižených zákazníků ještě dostatečně dlouhá doba.

V případě podepsání smlouvy s podomním prodejcem v tomto roce lze odstoupit od smlouvy do 14 dnů po začátku dodávek nového dodavatele. To znamená, že zákazník má zpravidla dostatek času, většinou více jak tři měsíce od podpisu. V případě, že zákazník nebyl náležitě poučen o možnosti odstoupení a nebyl mu předán formulář na případné odstoupení, může zákazník odstoupit až do jednoho roku a čtrnácti dnů.

Zákon tedy dává seniorům dostatek času na to, aby si svůj podpis případně rozmysleli. Otázkou je ale, zda všichni vědí, že podepsali smlouvu a že jim bude dodávat nový dodavatel. I když podle nového občanského zákoníku chrání stát zákazníky více než kdykoliv před tím, je stále lépe uzavírání smluv takovým způsobem předcházet, než hasit důsledky.

 
 
Reklama