Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Strojírenský olej ohrožuje v práci až 500 tisíc Čechů. Zvyšuje riziko vzniku kloubních onemocnění z povolání o 30%

Až půl milionu zaměstnanců průmyslových firem v Česku ohrožuje strojírenský olej, který výrazně zvyšuje riziko vzniku revmatické artritidy. Upozorňují na to lékaři i poradci pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci ze společnosti ARDON SAFETY a Bureau Veritas. Varují zejména před používáním lehkých montážních rukavic s vysokou propustností olejů, které se následně dostávají do těla pokožkou.


Riziko vzniku revmatické artritidy roste o 30 %

Na české i evropské úrovni panuje v průmyslu značná neinformovanost ohledně zdravotních rizik plynoucích z práce se strojírenskými oleji nebo chladicími kapalinami. Jak ukazuje lékařská studie, 88 % zaměstnanců ani netuší, že tyto látky ohrožují jejich zdraví. Mnoho lidí je pak šokováno, když se dozví, že kontakt s minerálními oleji vede později v životě ke zvýšení rizika vzniku revmatické artritidy o 30 %,“ říká Lubomír Winkler ze společnosti ARDON SAFETY, která se zabývá bezpečnostním poradenstvím pro průmyslové firmy. „Nehovoříme přitom jen o kapajícím oleji z matic, šroubků nebo plechů, ale nebezpečný je rovněž tak zvaný šmír. Jde o směs špíny, olejové emulze proti rzi, kovového prachu a pilin. Obsahuje těžké kovy a minerály, které se následně usazují v kloubech,“ dodává odborník.

Artritida jako hlavní příčina invalidity mezi lidmi nad 50 let

Data o vlivu olejnatého pracovního prostředí na lidské zdraví přinesla zmíněná rozsáhlá studie, kterou ve Švédsku provedli experti z revmatologického oddělení Nemocnice Karolinska, Institutu environmentálního lékařství a Stockholmského zdravotnického centra. Revmatická artritida je dnes v průmyslových zemích hlavní příčinou invalidity mezi lidmi staršími padesáti pěti let. Jedná se o chorobu, která postihuje maskuloskeletární systém a zejména klouby. Olej se do těla dostává pokožkou. I když pokožka odpuzuje vodu, oleje vstřebává prostřednictvím vnější části epidermu známé jako keratinová vrstva. Ta obsahuje tuk a látky podobné tukům, které snadno absorbují chemické látky, jako oleje a chladicí kapaliny. Zjednodušeně se dá říct, že pracovníci, kteří se nechrání, pijí olej rukama.

Ohrožení jsou zaměstnanci v kovozpracovatelském průmyslu

Olejem jsou zvláště ohrožení zaměstnanci pracující v kovozpracovatelském průmyslu, například subdodavatelské firmy navázané na segment automotive. „V Česku jde až o půl milionu lidí. Problémem je, že řada firem ani zaměstnanců o zdravotních rizicích vůbec nevědí, chybí rovněž osvěta ze strany distributorů ochranných prostředků,“ upozorňuje za ARDON SAFETY poradce pro bezpečnost a ochranu zdraví v průmyslu Lubomír Winkler. Jako bezpečnostní opatření pro ochranu zdraví doporučuje firmám v nitrilu máčené ochranné rukavice, které fungují jako bariéra proti oleji.

Nebezpečné oleje mohou způsobit při vzdechnutí smrt

Na rizika spojená s oleji upozorňuje také Petr Kaňka z Bureau Veritas, který se zabývá konzultacemi a školením v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. „Oleje obsahují nebezpečné chemické látky a směsi, konkrétně tak zvanou H větu 304, a jsou při vdechnutí respiračně toxické. Pracovníci si proto musí dávat velký pozor na rozstřik z hydraulických systémů. Když jim praskne hadice, může dojít k vdechnutí těchto nebezpečných látek s následkem smrti v řádu několika hodin. Proto je v tomto pracovním prostředí nutné používat kvalitní respirátory.