Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Šest nejčastějších nehod při práci ve výškách: jak jim můžeme předcházet?

V loňském roce evidoval Státní úřad inspekce práce přes 2400 úrazů zaviněných pádem z výšky. Mezi smrtelnými úrazy figuruje pád z výšky v 63 %. Ve výškách přitom pracují stavební dělníci, energetici, kominíci, opraváři vlaků, umývači oken, pokrývači nebo strojníci a mnozí další.

Praha, 22. března 2017 – Pády z výšky jsou častou příčinou pracovních úrazů. V loňském roce evidoval Státní úřad inspekce práce přes 2400 úrazů zaviněných pádem z výšky. Mnohé z nich, bohužel, skončily tragicky – mezi smrtelnými úrazy figuruje pád z výšky v 63 %. Ve výškách přitom pracují stavební dělníci, energetici, kominíci, opraváři vlaků, umývači oken, pokrývači nebo strojníci. Odborníci na bezpečnost práce a prevenci pádu z výšek v technologické společnosti 3M definovali pět a jednu nejčastější nehodu při práci ve výškách.

Povinnost zajistit bezpečnost při práci ve výškách mají nejen vedoucí pracovníci, ale ve vlastním zájmu by k ní měli přispívat i zaměstnanci. Práci ve výškách je nutné správně naplánovat. Zanedbání nutných povinností může mít katastrofální následky,“ upozorňuje Stephen Morris, Training Sales Manager ve 3M. Jaké nehody se ve výškách stávají nejčastěji?

1, Pády z přenosného žebříku

Jednou z nejčastějších nehod, která se může přihodit při práci ve výškách, je pád z přenosného žebříku. Na vině stojí obvykle buď nesprávné zacházení se žebříkem, nedostatečné zajištění, nebo nevhodně zvolený žebřík.

2, Pády ze strojů a strojních zařízení

Do statistik pracovních úrazů výrazně přispívají také pády během montáže či údržby strojů. Často se totiž podceňují preventivní opatření bezpečnosti práce ve výškách, které se nepovažují za příliš velké. Avšak i pád z malé výšky, ale zato na tvrdý povrch, dokáže způsobit vážná zranění.

3, Propadnutí

Časté nehody způsobují i křehké povrchy, jako například vlnitý plech, střešní okna či dřevěné střešní krytiny. Ani zde se proto nevyplatí zanedbat příslušná opatření a opomenout křehké povrchy v bezpečnostním plánu vyhodnocující možná rizika. „Především se doporučuje raději se přístupu k těmto povrchům vyhnout. Pokud je ale nezbytně nutné pracovat v jejich těsné blízkosti (za což se většinou považuje vzdálenost do 2 metrů), jsou zapotřebí příslušná ochranná opatření - obvykle se využívá ochranné zábradlí, zadržovací systém nebo vybudování výstražných závor,“ radí Stephen Morris ze 3M.

4, Pády z nezajištěných střech

Všechny střechy a plošiny by měly mít na svých okrajích zabezpečení. Pokud se na vyvýšených plošinách přímo nepracuje a pracovníci se pohybují v okolí, měly by se použít alespoň alternativní metody – dočasné zábradlí, bezpečnostní značení nebo zadržovací systémy.

5, Pády z pevně zabudovaného žebříku

I v případě žebříku pevně zabudovaného do stavby se rizikům nehody nelze vždy vyhnout. Tyto žebříky bývají někdy vybavené ochranným košem, avšak ne vždy je to účinné. „Pro vyšší stupeň bezpečnosti doporučuji samonavíjecí kladku nebo vertikální systémy pro zachycení pádu. K pohybu po žebříku se dá použít i dvojité bezpečnostní lano s tlumičem pádu,“ říká Stephen Morris ze 3M.

+1, Padající předměty

Ochranná opatření se netýkají jen osob pracujících ve výškách, ale také předmětů či stavebního materiálu, se kterými tito lidé pracují. Nezajištěné předměty mohou na někoho spadnout a způsobit mu zranění. Proto se při přemísťování pracovních nástrojů a vybavení doporučují pásy, tašky či bedny, pracovníci si také mohou samotné nářadí přivázat lanem ke svému tělu. „Pod staveništi se obvykle umisťují bezpečností sítě, které tak mohou padající předmět či materiál zachytit,“ dodává Stephen Morris ze 3M.

Co se v otázce bezpečnosti práce nejčastěji podceňuje?

Plánování
Řízení práce a odborný dohled
Pravidla bezpečnosti práce
Pracovní vybavení
Ochranné pracovní prostředky
Způsobilost pracovníků
Zkušenost pracovníků

Podle předběžných statistik Státního úřadu bezpečnosti práce v loňském roce nehod zaviněných pádem z výšky přibylo. Přispívá k tomu často chybějící nebo nedostatečná prevence a bezpečnostní opatření.

Pokud se bude k práci na rizikových pracovištích přistupovat zodpovědně a nebudou se podceňovat rizika, neexistuje žádný důvod, proč by práce nemohla probíhat bezpečně a bez nehod,“ konstatuje Stephen Morris. 3M také nabízí širokou škálu školení, které pomáhají firmám dostatečně připravit své zaměstnance na práci v rizikových oblastech. Více informací je k dispozici na webových stránkách společnosti 3M: https://safetyportal.3mcesko.cz

Technologická společnost 3M se tématu bezpečnosti práce věnuje dlouhodobě. Prevenci pádů z výšky zajišťují řešení Capital Safety, společnosti, kterou 3M získala v roce 2015. Produkty Capital Safety zahrnují postroje, záchranná lana a záchranné systémy. Prodávají po celém světě pod značkami DBI-SALA® a PROTECTA. Tyto ikonické značky jsou zákazníky vysoce ceněné a jsou proslulé především pro svůj důraz na kvalitu, funkčnost, spolehlivost a inovaci. Díky produktům Capital Safety se lidé pracující ve výškách mohou po každém pracovním dni vracet bezpečně domů.

Více informací je k dispozici na webech:
www.capitalsafety.com
www.3M.com/fallprotection

 
 
Reklama