Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Soutěž Ceny za správnou praxi v oblasti BOZP startuje

Evropská populace stárne. Odstartovala evropská kampaň s názvem Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku, která upozorňuje na důležitost správného řízení BOZP během celého pracovního života.

Očekává se, že lidé ve věku 55–64 let budou v mnoha evropských zemích do roku 2030 tvořit více než 30 % pracovní síly.

Evropská komise a Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) proto odstartovaly dvouletou evropskou kampaň s názvem Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku, která upozorňuje na důležitost správného řízení BOZP během celého pracovního života.

Nedílnou součástí kampaně je i mezinárodní soutěž určená podnikům, které věnují pozornost nejen bezpečnosti práce, ale i zdraví svých zaměstnanců s cílem udržet si kvalifikované zaměstnance staršího věku. Ceny budou uděleny společnostem a organizacím, jež prokazují velkou odhodlanost při řízení BOZP a zároveň zohledňují věk zaměstnanců. Které české podniky tuto problematiku zvládají nejlépe, ukáže 13. ročník národní části soutěže Ceny za správnou praxi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který právě startuje.

Delší pracovní kariéra s sebou přináší vyšší nároky na řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

„Čím lepší je práceschopnost pracovníků před jejich odchodem do důchodu, tím kvalitnější je i jejich pozdější život ovlivněný nižší nemocností a lepší duševní a fyzickou kondicí. To se pak například odráží i v nižších nákladech na zdravotní péči. Brát problematiku aktivního stárnutí vážně se vyplatí, nejen samotným pracovníkům, ale i jejich zaměstnavatelům. Důležité je věnovat se prevenci, podpoře zdravotního stylu a zdravého pracovního prostředí již na začátku profesní dráhy pracovníků,“ říká JUDr. Jiří Vaňásek, náměstek Sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.


Infografika Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je národním partnerem Agentury, vyzývá k předložení projektů svědčících o úspěšných postupech při zavádění opatření pro zvládání řízení BOZP pro starší pracovníky. MPSV přijímá přihlášky od podnikatelských i nepodnikatelských subjektů, vzdělávacích institucí, organizací zastupujících pracovníky a zaměstnavatele i firem poskytujících služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v neposlední řadě od nevládních organizací, které se otázkami BOZP zabývají.

Přihlášky do soutěže:
Uzávěrka přihlášek k předložení projektů z České republiky je 31. července 2016. přihlášky přijímá: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Oddělení bezpečnosti práce, Národní informační centrum BOZP (Focal Point), Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2.
Kontaktní osoba: Jana Hampeštová, tel. +420 221 922 539, e-mail: jana.hampestova@mpsv.cz
Vyhodnocení národního kola soutěže proběhne do 30. srpna 2016. Slavnostní vyhlášení vítězů národního kola se uskuteční 19. října 2016. Slavnostní vyhlášení vítězů celoevropské Ceny za správnou praxi proběhne v dubnu 2017 v Nizozemsku.

Odkazy:

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) přispívá k tomu, aby byla evropská pracoviště bezpečnější, zdravější a produktivnější. Provádí výzkumy, vytváří a šíří spolehlivé, vyvážené a nezávislé informace o bezpečnosti a ochraně zdraví a pořádá celoevropské osvětové kampaně. Byla založena Evropskou unií v roce 1996 a sídlí ve španělském Bilbau. Na činnosti agentury se podílí zástupci Evropské komise, vlád členských států, zaměstnavatelských a zaměstnaneckých organizací a přední odborníci z jednotlivých členských států EU i jiných zemí.

 
 
Reklama