Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Méně chyb a změn díky BIM

O hlavních výhodách a důvodech, proč začít projektovat s pomocí metodologie BIM (Building Information Modeling) pojednával předchozí díl našeho seriálu, dnes se podrobněji zaměřme na zkušenosti projektantů, kteří tuto metodiku již používají.

Z jejich pohledu přináší BIM redukci nákladů i značné snížení chyb a změn, které vznikají v průběhu tvorby projektu, na druhou stranu poukazují na skutečnost, že pokud není BIM důsledně využíván všemi účastníky stavebního procesu, může dojít ke špatné organizaci, koordinaci, ba dokonce chaosu.

Cílem projektování pomocí BIM je vytvoření inteligentního 3D modelu stavby, který obsahuje detailní informace nejen o stavbě samotné, ale také o jednotlivých produktech, které budou při realizaci stavby použity. Součástí vzniklého modelu jsou i podrobné údaje o potřebných certifikátech, použitých materiálech, provozních a montážních postupech a technických specifikacích. BIM zjednodušuje komunikaci a spolupráci všech zúčastněných na stavebním procesu, zaručuje důslednější kontrolu, a tím i vyšší kvalitu výsledného díla. Nutno podotknout, že všechny výhody, které tato metodika přináší, platí jen pokud je důsledně aplikována všemi profesemi, které se na projektu podílejí.

Redukce nákladů

Dle projektantů, kteří BIM již využívají, dochází v projektu vedeném metodikou BIM ke značnému snížení nákladů, a to nejen na projektování, ale i na realizaci stavby. Díky přesnému 3D modelu je totiž možné vytvářet jednotlivé návrhy bez zbytečných geometrických a výkazových chyb. K dispozici je navíc celá řada efektivních nástrojů, které dokáží velmi elegantním způsobem vyřešit např. problematiku kolizí, zpracovat detailní výkaz použitého materiálu či pomoci při analýze a optimalizaci variantních návrhů. 3D model ve spojení s různými vizualizacemi, simulacemi nebo i virtuální realitou nabízí reálný pohled na dokončenou stavbu, díky čemuž si investor snáze výsledek představí a mnohem jednodušeji si může zvolit to nejvhodnější řešení.

Díky tomu, že do modelu stavby jsou v přesném rozměrovém zakreslení projektovány reálné prvky, je značně usnadněna i role samotných stavařů. Ať už jde o kladení cihel nebo realizaci vodovodního potrubí, jednotlivé prvky se umísťují přesně podle výkresu. Instalatér si tak například nemusí sám počítat, kolik trubek, kolínek či jiných tvarovek potřebuje, v modelu vše přesně vidí a jednotlivé materiály pořídí přesně podle materiálového výpisu. Pokud projektant navíc při projektování TZB využije program Revit a bezplatné knihovny 3D modelů jednotlivých prvků ze sortimentu výrobce plastových potrubních systémů Wavin Ekoplastik, dostane instalatér seznam konkrétních produktů, které bude pro instalaci potřebovat a nikoliv jen prvků s udanými parametry, které teprve bude muset v produktových řadách výrobců dohledávat. Dochází tedy k úspoře času, a tím de facto i nákladů.

Redukce změn

Stejně jako náklady lze s metodikou BIM redukovat i změny, které se obvykle v průběhu projektové přípravy vyskytují. Změna je provedena pouze jednou, a to v centrálním modelu budovy a následně se automaticky promítne do všech částí, jako jsou výkazy materiálů, 2D výkresy – půdorysy, řezy, atp. Tím odpadají chyby, které se v běžném projektování mohou stát opomenutím zanesení změn do dalších souvisejících částí projektu. Stavební firmy dostanou v rámci modelu BIM kompletní výkaz, který obsahuje všechny prvky, nestane se tedy, že projektant zapomene něco uvést nebo propočítat. Stavebníci pak nemají problém s nedostatkem materiálů na stavbě, odpadají prostoje, změny v harmonogramu stavby, a tím i zbytečné navyšování nákladů.

Problémy a nedostatky

Projektanti a stavebníci, kteří mají již s BIM zkušenost, poukazují na skutečnost, že pokud platformu BIM nevyužívají všichni účastníci stavebního procesu, mohou se objevit problémy. Koncepce BIM je totiž v takovém případě vážně narušena a projeví se to nejen na špatné organizaci práce, ale i na problémech s koordinací jednotlivých částí projektu. Další nevýhodou je, že zpracování projektové dokumentace v BIMu je časově náročnější, přičemž tato vyšší náročnost není v praxi automaticky spojena s vyšším honorářem za zpracování projektové dokumentace. Delší čas potřebný na zpracování dokumentace do značné míry souvisí i s tím, že projektanti se nejprve musí s novým přístupem k projektování důsledně seznámit a naučit se v novém programu pracovat tak, aby byli schopni připravit a dokončit projektovou dokumentaci v takové formě, která odpovídá české normě. Při přechodu na BIM je tedy nutné počítat nejen se vstupními náklady na pořízení odpovídajícího hardwaru a softwaru, ale i s odborným proškolením všech pracovníků, kterých se modelování v BIM týká.Wavin Czechia s.r.o.
logo Wavin Czechia s.r.o.

Společnost Wavin je přední světový výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů pro rozvody vody, topení a plynu. Specializuje se i na systémy pro hospodaření s dešťovou vodou a realizaci či sanaci inženýrských sítí. V České republice působí od roku ...