Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

BIM – informační model budovy a systém KS-QUADRO

Projektanti pracující s moderními softwarovými nástroji pro tvorbu BIM mohou nyní využít knihovnu produktů KS-QUADRO.

Zdroj: fotolia.com
Zdroj: fotolia.com

Co je to BIM?

BIM je anglická zkratka pro Building Information Model, tedy informační model budovy. Oproti klasickému 2D/3D projektu, který obsahuje zejména geometrické informace o stavbě, může BIM navíc zahrnovat i spoustu dalších údajů, které lze využít pro optimalizaci projektu ve fázi přípravy, realizace i užívání stavby.

Například model stěny tak, kromě přesného geometrického tvaru, nese informace o dalších materiálových vlastnostech – pevnostní třídě cihel, charakteristické pevnosti zdiva, objemové hmotnosti, souč. tepelné vodivosti, pracnosti zdění atd. Tyto informace můžou následně využít další členové týmu pro statický výpočet, výpočet energetické náročnosti budovy, tvorbu harmonogramu, logistiku na stavbě… možností je spousta.

Proč BIM používat?

BIM přináší lepší kontrolu nad celým projektem, jeden model slouží pro všechny členy projekčního týmu, jakákoli změna nebo úprava modelu se promítne do všech aspektů projektu, eliminují se tím chyby, šetří čas a náklady.

Vývoj ve stavebnictví i legislativa směřují k rozšiřování BIM, v budoucnosti se počítá s použitím BIM pro veřejné zakázky. Bližší informace naleznete v dokumentu Koncepce zavádění metody BIM v České republice zpracovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Knihovna prvků KS-QUADRO ke stažení zdarma.

Kalksandstein CZ s.r.o., vápenopískové cihly Zapf Daigfuss
logo Kalksandstein CZ s.r.o., vápenopískové cihly Zapf Daigfuss

Kalksandstein CZ s.r.o. - výroba a prodej vápenopískových cihel. Jejím hlavním cílem je poskytovat odborné poradenství v oblasti stavebních hmot a technologií pro nejstaršího výrobce vápenopískových cihel Zapf Daigfuss. Naši odborníci Vám poradí se všemi ...