Jak uspořit na daních ve výzkumu a vývoji

Datum: 28.3.2016  |  Autor: Martin Hora, Renata Reilová  |  Organizace: SmarTech Solutions  |  Firemní článek

Firmy, které vyvíjejí nové produkty, mají možnost spořit na daních pomocí odčitatelné položky na výzkum a vývoj. Smyslem tohoto odpočtu je podpora výzkumu a vývoje, rozvoj českého průmyslu a zvýšení konkurenceschopnosti českých firem.


Legislativa našeho státu umožňuje od roku 2005 uplatňovat odčitatelnou položku na výzkum a vývoj. Tento odpočet je jednou z možností, jak pomoci českým podnikům rozvíjet sebe, své zaměstnance, rozšiřovat své portfolio produktů a služeb a tím se stát konkurenceschopnými nejen v rámci České republiky.

Výzkum a vývoj

Aby bylo možné díky výzkumu a vývoji získat úsporu, je nutné nejprve projekty VaV identifikovat. Co je a co není výzkum a vývoj? K přesné a spolehlivé identifikaci výzkumných a vývojových aktivit jsou potřeba nemalé znalosti a zkušenosti. Nejprve je třeba identifikovat aktivity splňující podmínky ocenitelného prvku novosti a vyjasnění technické či výzkumné nejistoty a odlišit je od neuplatnitelných činností, např. inovací. Následuje zpracování a kompletace veškerých finančních i technických dokumentů.

Dvě nezbytné podmínky pro uplatnění daňového odpočtu

1. Projekt VaV

Jednou z podmínek nového projektu výzkumu a vývoje je písemný dokument o jeho založení. Ten musí být sestaven a schválen ještě před zahájením samotného projektu. Dokument musí obsahovat základní informace o projektu:

  • základní identifikační údaje o firmě
  • doba řešení projektu
  • cíle projektu
  • předpokládaný rozpočet
  • kvalifikovaní řešitelé
  • způsob kontroly a hodnocení postupu řešení
  • den a místo schválení projektu, jméno a podpis schvalovatele
2. Oddělená evidence nákladů

Identifikace nákladů souvisejících s projektem VaV má svá pravidla, avšak legislativní požadavky s sebou v některých případech přináší řadu nejasností. Z podnikového účetnictví je důležité jednoznačně určit a prokázat náklady, které přímo souvisí s konkrétním projektem VaV. Náklady zahrnuté do oddělené evidence mohou být:

  • mzdové náklady na zaměstnance podílející se na projektu VaV nebo jejich část
  • náklady na materiál či drobný hmotný a nehmotný majetek
  • náklady související s odpisy majetku, náklady na spotřebované energie

Od roku 2014 lze také uplatnit 110 % nákladů z meziročního nárůstu nákladů vynaložených na výzkum a vývoj. Naopak nelze uplatňovat náklady podpořené z veřejných zdrojů (dotací) a další vyjmuté náklady, např. služby (s výjimkou těch, které jsou pořízené od veřejné vysoké školy nebo veřejné výzkumné organizace).

Příklad

Firma během účetního období (roku) vynaložila na vývoj nového výrobku 1 mil. Kč. V této částce byly zahrnuty mzdové náklady pracovníků a materiál. Při splnění kritérií výzkumu a vývoje může firma uplatnit odpočet na výzkum a vývoj. Daňová úspora by mohla v tomto případě být až 190 000 Kč. (1 000 000 × 0,19 = 190 000).

 

Datum: 28.3.2016
Autor: Martin Hora, Renata Reilová
Organizace: SmarTech SolutionsSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Témata 2018

Normy

Knihovna FM

Partner - Facility management

logo Mark2 Corporation

Odborné semináře TZB-info

Odborné semináře - Správa a provoz nemovitostí, FM v praxi
Správa budov, úspory energií a správa technického zařízení od předních odborníků. Témata přizpůsobíme vašim potřebám. Školení vícedenní i na 1 den na vybrané téma. Máte dotazy nebo zájem o školení?
Přečtěte si reakce účastníků 5 denních seminářů 3+ 2 dny s certifikátem:
Podzim 2013: Praha 6 Petřiny
Únor 2014: Hotel Golf, Praha
Podzim 2014: Aquapalace Hotel Prague
Podzim 2015: Aquapalace Hotel Prague
Podzim 2016: Aquapalace Hotel Prague
Březen 2017: Aquapalace Hotel Prague
Říjen 2017: Aquapalace Hotel Prague


účastníci semináře FM

Spolupráce

Česká pobočka mezinárodní asociace Facility managementu (IFMA CZ) www.ifma.cz

Odborný garant

Petra Gütterová
 
 

Aktuální články na ESTAV.czNovinky Zehnder pro zdravé, komfortní a elegantní vytápění a větrání s rekuperacíPředpověď budoucího vývoje pražského rezidenčního trhu není vůbec přízniváOprava čeká Karlův most a dalších 29 mostů ve špatném stavuDlouhodobě nejlepší investice je nemovitost