Jak uspořit na daních ve výzkumu a vývoji

Datum: 28.3.2016  |  Autor: Martin Hora, Renata Reilová  |  Organizace: SmarTech Solutions  |  Firemní článek

Firmy, které vyvíjejí nové produkty, mají možnost spořit na daních pomocí odčitatelné položky na výzkum a vývoj. Smyslem tohoto odpočtu je podpora výzkumu a vývoje, rozvoj českého průmyslu a zvýšení konkurenceschopnosti českých firem.


Legislativa našeho státu umožňuje od roku 2005 uplatňovat odčitatelnou položku na výzkum a vývoj. Tento odpočet je jednou z možností, jak pomoci českým podnikům rozvíjet sebe, své zaměstnance, rozšiřovat své portfolio produktů a služeb a tím se stát konkurenceschopnými nejen v rámci České republiky.

Výzkum a vývoj

Aby bylo možné díky výzkumu a vývoji získat úsporu, je nutné nejprve projekty VaV identifikovat. Co je a co není výzkum a vývoj? K přesné a spolehlivé identifikaci výzkumných a vývojových aktivit jsou potřeba nemalé znalosti a zkušenosti. Nejprve je třeba identifikovat aktivity splňující podmínky ocenitelného prvku novosti a vyjasnění technické či výzkumné nejistoty a odlišit je od neuplatnitelných činností, např. inovací. Následuje zpracování a kompletace veškerých finančních i technických dokumentů.

Dvě nezbytné podmínky pro uplatnění daňového odpočtu

1. Projekt VaV

Jednou z podmínek nového projektu výzkumu a vývoje je písemný dokument o jeho založení. Ten musí být sestaven a schválen ještě před zahájením samotného projektu. Dokument musí obsahovat základní informace o projektu:

  • základní identifikační údaje o firmě
  • doba řešení projektu
  • cíle projektu
  • předpokládaný rozpočet
  • kvalifikovaní řešitelé
  • způsob kontroly a hodnocení postupu řešení
  • den a místo schválení projektu, jméno a podpis schvalovatele
2. Oddělená evidence nákladů

Identifikace nákladů souvisejících s projektem VaV má svá pravidla, avšak legislativní požadavky s sebou v některých případech přináší řadu nejasností. Z podnikového účetnictví je důležité jednoznačně určit a prokázat náklady, které přímo souvisí s konkrétním projektem VaV. Náklady zahrnuté do oddělené evidence mohou být:

  • mzdové náklady na zaměstnance podílející se na projektu VaV nebo jejich část
  • náklady na materiál či drobný hmotný a nehmotný majetek
  • náklady související s odpisy majetku, náklady na spotřebované energie

Od roku 2014 lze také uplatnit 110 % nákladů z meziročního nárůstu nákladů vynaložených na výzkum a vývoj. Naopak nelze uplatňovat náklady podpořené z veřejných zdrojů (dotací) a další vyjmuté náklady, např. služby (s výjimkou těch, které jsou pořízené od veřejné vysoké školy nebo veřejné výzkumné organizace).

Příklad

Firma během účetního období (roku) vynaložila na vývoj nového výrobku 1 mil. Kč. V této částce byly zahrnuty mzdové náklady pracovníků a materiál. Při splnění kritérií výzkumu a vývoje může firma uplatnit odpočet na výzkum a vývoj. Daňová úspora by mohla v tomto případě být až 190 000 Kč. (1 000 000 × 0,19 = 190 000).

 

Datum: 28.3.2016
Autor: Martin Hora, Renata Reilová
Organizace: SmarTech SolutionsSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Blogger  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


 
 

Aktuální články na ESTAV.czZchátralé kamenné stodoly přestavěné na příjemné prázdninové bydleníK otravě oxidem uhelnatým může dojít i v letním období10 věcí, na které byste neměli zapomenout při výběru dveříŘada klik LUXUS Selection – šperk pro vaše dveře