Modrá dotace - ekvivalent zelené úsporám pro hospodaření s dešťovou vodou

Datum: 6.5.2016 15:34  |  Autor: Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce

Uvažuje se o dotacích na retenční nádrže na dešťovou vodu pro fyzické osoby, ale nejdříve v druhé polovině 2017. Voda by se používala např. na zalévání, práce na zahradě či na další běžnou údržbu.

Za redakci TZB-info jsme měli na MŽP ohledně v médiích zmiňovaného dotačního titulu 2 dotazy:
 1. NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU
  Dotační titul je zmiňován jako Modrá úsporám, ale jedná se o ochrannou známku, kterou vlastní podle databáze Úřadu pro průmyslové vlastnictví od r. 2012 firma Unisavers s.r.o.
  "O registrované ochranné známce Modrá úsporám již víme. Začali jsme užívat tento název pouze pracovně, a to pro jeho podobnost s názvem našeho zavedeného úspěšného programu Nová zelená úsporám, na nějž by měl nově připravovaný program určený pro šetření se srážkovými a odpadními vodami navazovat v tom smyslu, že bude také určen zejména pro rodinné domy a přinese jim nemalé úspory. Oficiální název vzhledem k přípravné fázi projektu nebyl zatím stanoven," odpověděla nám Dominika Pospíšilová za tiskové oddělení MŽP.

 2. EXISTUJE JIŽ PODOBA DOTAČNÍHO TITULU?
  "V současné době teprve uvažujeme, jak by mohl být tento program přesně nastaven. Jde o první obrysy a průzkumy, také hledáme možné prostředky na jeho financování.
  Z programu by mohly čerpat dotace na retenční nádrže na dešťovou vodu fyzické osoby, ty by ji pak používaly na zalévání, práce na zahradě či na další běžnou údržbu. Uvažujeme i o podpoře technologií, které by umožnily recyklovat a znovu tak využívat tzv. šedou vodu z koupelen a kuchyňských dřezů v domácnostech. Předpokládáme, že tento program by mohl být spuštěn v polovině příštího roku,"
  odpověděla nám Dominika Pospíšilová za tiskové oddělení MŽP.

Vyjádření tedy koresponduje s tím, co např. řekl ministr zemědělství Marian Jurečka pro ČT24, že MŽP připravuje podobný program jako jsou kotlíkové dotace, případně ministr životního prostředí Richard Brabec pro TV Nova, který se zmínil o dotačním programu Modrá úsporám jako nástroji ke snižování spotřeby vody pomocí lepšího hospodaření se srážkovou vodou.

Hospodaření se srážkovými vodami a jiná dotace.

Řešení srážkových vod je jeden ze zásadních cílů vodního zákona a dalších vyhlášek. O hospodaření s srážkovými vodami a dotacích hovořila v přednášce na konferenci Počítáme s vodou i ředitelka odboru ochrany přírody SFŽP ČR Květoslava Kapková. Investiční priorita 2 prioritní osy 1 v rámci Aktivity 1.3.2 zahrnuje hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití na místo jejich urychleného odvádění kanalizací do toků s možností podpory až 85 %.
Jedná se výzvu č. 34, příjem žádostí končí 31.5.2016 a příjemcem mohou být: kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy a fyzické osoby - podnikající.
 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Související z oboru

MMR má na zateplení bytových domů dalších 3,5 miliardy korun

22.1. 16:25   Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) má k dispozici dalších 3,5 miliardy korun z evropských dotací na zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla pro bytové domy mimo Prahu. více >>>

Dotace a malé a střední firmy

17.11.2017 | Ing. Josef Hodboď, redakce
V článku jsou představeny nejvýznamnější závěry z výzkumu mezi malými a středními firmami ohledně jejich vztahu k podávání žádostí o dotace, granty atp. Podíl dotázaných respondentů působících v oblasti stavebnictví byl 19 %. Silně zastoupenou oblastí žádostí jsou dotace na podporu vzdělávání.

Program Podpora bydlení pro rok 2018

2.11.2017 | Ing. Josef Hodboď, redakce
Ministryně MMR ČR vyhlásila pro rok 2018 podpůrné programy v oblasti bydlení.

ČR získá z norských fondů do roku 2021 cca 5 miliard Kč

16.9. 4:22   V novém období získají podporu projekty zaměřené především na vědu a výzkum, ochranu životního prostředí, kulturní dědictví a spolupráci v kultuře, veřejné zdraví, vzdělávání a spolupráci v justici. více >>>

Karla Šlechtová: 2,17 miliard korun na rozvoj bydlení

14.9. 10:33   Vláda ČR dnes souhlasila s návrhem rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) na rok 2018, který předložila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. více >>>

Témata 2018

Partner - Dotace


 
 

Aktuální články na ESTAV.czObchvat Náchoda získal kladný posudek EIABioplasty nepatří do kontejnerů na plastySlnečné kolektory z THERMO|SOLARU môžu byť aj atypické a na balkónochDigitalizace proniká všemi oblastmi našeho života. Stavebnictví není výjimkou