Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Startujeme prodej revizní aplikace INSPECTO

Zcela nový software pro provádění a řízení revizí VTZ je nyní možné zakoupit na internetových stránkách www.inspecto.online. Je nabízen v několika verzích předplatného (měsíční, čtvrtletní a roční) a až se 60denní zárukou vrácení peněz.

INSPECTO je online software, který díky plánovači a přednastaveným postupům při výkonu usnadňuje a zrychluje provádění revizní činnosti. Buduje také přehlednou evidenci klientů a měřidel, zajišťuje metrologický proces a nabízí aktivní propojení aplikace na definice technických normativů (ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci, ČAS), a to včetně konkrétních citací. Obsahuje rovněž neustále aktualizovanou databázi závad s více než 20 000 položkami. INSPECTO pracuje na mobilních zařízeních (Android) i běžných počítačích (internetový prohlížeč) a umožní vám vytvoření revizní zprávy přímo v místě revize. Aplikace má přehledné ovládání, dokáže upozornit na překročení stanovených limitních hodnot v průběhu měření a obsahuje možnost přidání fotografie včetně její následné editace a připojení poznámky.

Aplikace INSPECTO obsahuje v prodejní verzi modul pro revize vyhrazených technických elektrických zařízení (VTEZ), který se skládá z oddílů Elektrické stroje, Zařízení pro obloukové svařování, Elektrické spotřebičeSystém ochrany před bleskem. Každý oddíl obsahuje šablony pro revizní činnost dle konkrétních norem (nových i dřívějších). Předpokládáme, že v lednu 2019 bude doplněn oddíl Elektroinstalace, a to bez jakéhokoli navýšení aktuálního předplatného.


V jakých variantách předplatného lze INSPECTO zakoupit a kolik INSPECTO stojí?

Naším cílem bylo umožnit revizním technikům, aby si nastavili takový model předplatného, který jim bude nejvíce vyhovovat. Základní varianta je měsíční, a nabízí tedy dobrý manévrovací prostor pro revizní techniky, kteří provádějí revize spíše nárazově, v rámci kratších časových úseků nebo jako vedlejší pracovní činnost. Čtvrtletní předplatné pak může mít význam v případě konkrétní nasmlouvané zakázky, dlouhodobější dovolené a podobně. Pro revizní techniky na plný úvazek je nejvýhodnější formou předplatné roční, v rámci kterého získají jeden měsíc zcela zdarma.

Se čtvrtletním a ročním předplatným získá každý uživatel 60denní garanci vrácení peněz (tedy předplatného), u měsíčního jde pak o garanci třicetidenní. Uživatelé tedy nepodstupují žádné riziko v případě, že jim aplikace INSPECTO nebude z nějakého důvodu vyhovovat. My ale pevně věříme, že uživatelé nebudou mít k žádné nespokojenosti důvod.

Dostáváme se tedy k ceně. INSPECTO nabízíme za jednotnou cenu 890 korun/měsíc bez DPH. Vzhledem k tomu, že nejsme plátci DPH, je i pro neplátce z řad uživatelů tato cena konečná. Cenu měsíčního předplatného jsme stanovili tak, aby náklady na jednu revizní zprávu provedenou v aplikaci INSPECTO nepřesahovaly (u běžným způsobem vytížených revizních techniků) jednotky korun.

Představme si jednotlivé oddíly modulu Elektro

Každý z oddílů je v aplikaci INSPECTO navržen tak, aby nabízel co možná nejrychlejší a zároveň nejefektivnější způsob práce, intuitivně spolupracoval s normativy (na základě údajů z ČAS) a jejich citacemi a snižoval míru nutné administrativy na minimum.

Elektrické stroje

Tento oddíl obsahuje dvě šablony pro výkon ověření dle norem ČSN EN 60 204-1ČSN EN 60 204-1 ed. 2, dvě šablony pro výkon ověření bezpečnosti strojního zdvihacího zařízení dle norem ČSN EN 60 204-32ČSN EN 60 204-32 ed. 2 a jednu šablonu pro kontrolu požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí dle NV č. 378/2001 Sb.

Strojní šablony obsahují známé stavy workflow: Předložená dokumentace, Druh a předmět ověření, Rozsah prohlídky a zkoušek, Měření a nově dodané Vnější vlivy a instalovaná Ochranná opatření, zpracovávané od ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 po ČSN 34 1010.

Elektrické stroje

Elektrické spotřebiče

V tomto oddílu najdete šablonu pro výkon revizí spotřebičů a ručního nářadí dle ČSN 33 1600 ed. 2. Ve verzi pro webové prohlížeče najdou uživatelé tabulkový editor pro jednodušší převod hodnot z karet spotřebičů a také pro rychlé vložení dat, například z Excelu.

Elektrické spotřebiče

Zařízení pro obloukové svařování

Oddíl obsahuje dvě šablony pro kontrolu zařízení pro obloukové svařování, které vycházejí z obou platných norem ČSN EN 60 974-4 ed. 2ČSN EN 60 974-4 ed. 3. V sekci Měření jsou samozřejmě zohledněny rozdíly mezi oběma normami.

Zařízení pro obloukové svařování

Systém ochrany před bleskem

V tomto oddílu jsou připraveny čtyři šablony, vycházející ze souboru norem ČSN EN 62 305-3ČSN EN 62 305-3 ed. 2 pro objekty tř. A i B. Poslední, pátá šablona vychází z ČSN 34 1390.

Systém ochrany před bleskem

Pro více informací a zakoupení aplikace navštivte naše stránky

Na stránkách www.inspecto.online získáte kromě dalších informací a možnosti zakoupení také možnost vyzkoušet si INSPECTO zdarma, a to v rámci naší AMPER EDICE.

Inspecto s.r.o.
logo Inspecto s.r.o.

Společnost Inspecto s.r.o. vyvíjí online revizní software INSPECTO pro mobilní zařízení i běžné počítače. INSPECTO zrychluje a zjednodušuje provádění revizí a jejich následnou evidenci. Zajišťuje legislativní správnost všech údajů, umožňuje vytváření ...