Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Snižují uhlíkovou stopu až o 42 %. Řeč je o teplonosných kapalinách s podílem recyklátu

Až 8,7 tun CO2 ročně může ušetřit budova o podlahové ploše 70 000 m², pokud do svých chladicích, resp. topných systémů doplní kapaliny s 50% podílem recyklátu. Tato úspora navíc nestojí provozovatele budovy žádné snížení komfortu, dokonce může i ušetřit nemalé finanční prostředky.

Foto © Fotolia.com

Úspora se dosáhne díky recyklaci glykolové kapaliny, kterou většina moderních budov používá jako náplň do HVAC (klimatizačních) systémů a pro provoz solárních panelů či tepelných čerpadel. U kapalin, které využívají 50 % recyklované suroviny, sníží uhlíkovou stopu až o 42 %, v produktu s 25% podílem recyklátu jde o 11% snížení.

Výpočet uhlíkové stopy průmyslových kapalin může být důležitým indikátorem pro správce budovy i firmy, které v objektech sídlí nebo v nich provozují jinou komerční činnost. Často totiž jde o nadnárodní korporace, které už dlouhou dobu poptávají nájem v budovách s certifikacemi o udržitelnosti a v rámci nefinančního reportingu (ESG) si budou hlídat také environmentální stopu budov, ve kterých provozují svoji činnost.

Nefinanční reporting ESG je aktuálně významné téma i pro oblast řízení provozu budov neboli facility management. V rámci environmentálního pilíře („E“ v rámci ESG reportu) totiž budou firmy muset reportovat, jak ve svých budovách hospodaří se zdroji. Zda například využívají prvky cirkulární ekonomiky, jaká je uhlíková stopa v provozu, kolik procent energie pochází z obnovitelných zdrojů, jak v budovách nakládají s odpady a podobně. Tyto reportingové povinnosti čekají velké firmy již příští rok a povinnost se postupně rozšíří i na další podniky. Zatím jen velmi málo firem si uvědomuje, že do udržitelné správy budov mohou rychle zahrnout také recyklaci průmyslových kapalin, jež chladí či vytápějí jejich objekty – budovy, sklady či kanceláře. Recyklace průmyslových kapalin totiž podporuje již zmiňovanou cirkulární ekonomiku budov a přispívá ke snižování emisí provozu – a to jsou stěžejní témata ESG reportingu.

Více než 12 % emisí v Česku pochází z provozu budov, z jejich vytápění, chlazení, či ohřevu vody v budovách. Využitím recyklovaných kapalin v technickém zařízení budov, tedy v klimatizaci, vzduchotechnice, nebo tepelných čerpadlech, dokážeme tuto stopu výrazně snížit. Recyklace je pro firmy navíc výhodná i z pohledu úspory nákladů,“ popisuje výhody recyklace průmyslových kapalin Jan Skolil, technický ředitel společnosti CLASSIC Oil.

V porovnání s likvidací použitých kapalin je recyklace až o desítky procent levnější a má nesporné environmentální výhody, které vyčísluje zmíněný výpočet uhlíkové stopy. Likvidace totiž často probíhá spalováním nebo penetrací kapaliny do betonu, což jsou energeticky i finančně náročné procesy.

Hlavní část uhlíkové stopy glykolových kapalin, a tedy jejich největší zátěž pro životní prostředí, tvoří výroba primárních surovin. Právě jejich nahrazením v procesu recyklace a regenerace dochází k největšímu snížení uhlíkové stopy. Celková stopa finálního produktu s příměsí recyklátu pak ve velké míře závisí od kvality vstupního materiálu. „Použité kapaliny k recyklaci by měly obsahovat co nejméně nečistot, jakými jsou oleje nebo mechanické nečistoty.“

 
 
Reklama