Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:
bylo nalezeno 115 norem

ČSN 25 0051
Normální teplota pro srovnávání měřených hodnot závislých na teplotě
Třídicí znak:250051
Účinnost od:1.1.1958

ČSN EN 12405-2
Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 2: Přeměna energie
Třídicí znak:257700
Účinnost od:1.3.2013

ČSN EN 16314
Plynoměry - Dodatečné funkce
Třídicí znak:257703
Účinnost od:1.3.2014

ČSN ISO 5168
Měření průtoku tekutin - Postupy pro vyhodnocení nejistot
Třídicí znak:257705
Účinnost od:1.11.2006

ČSN EN ISO 5167-1
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 1: Obecné principy a požadavky
Třídicí znak:257710
Účinnost od:1.12.2003

ČSN EN ISO 5167-2
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 2: Clony
Třídicí znak:257710
Účinnost od:1.12.2003

ČSN EN ISO 5167-3
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 3: Dýzy a Venturiho dýzy
Třídicí znak:257710
Účinnost od:1.4.2021

ČSN EN ISO 5167-3
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 3: Dýzy a Venturiho dýzy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257710
Účinnost od:1.12.2003
Platnost ukončena:1.4.2021

ČSN EN ISO 5167-4
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 4: Venturiho trubice
Třídicí znak:257710
Účinnost od:1.12.2003
Opravy:UR 12.03

ČSN EN ISO 5167-5
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 5: Kuželové průtokoměry
Třídicí znak:257710
Účinnost od:1.11.2016

ČSN EN ISO 5167-6
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 6: Klínové průtokoměry
Třídicí znak:257710
Účinnost od:1.5.2020

ČSN EN ISO 9300
Měření průtoku plynu Venturiho dýzami s kritickým prouděním
Třídicí znak:257713
Účinnost od:1.6.2006

ČSN EN ISO 9300
Měření průtoku plynu Venturiho dýzami s kritickým prouděním
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257713
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.6.2006

ČSN ISO 3354
Měření průtoku čisté vody v uzavřených potrubích. Metoda měření rychlostního pole pomocí vodoměrných vrtulí při pravidelném proudění plným profilem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257721
Účinnost od:1.1.1994
Platnost ukončena:1.8.2009

ČSN ISO 3966
Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech - Metoda měření rychlostního pole pomocí Prandtlových trubic
Třídicí znak:257722
Účinnost od:1.12.2014

ČSN EN ISO 20456
Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech - Pokyn pro použití indukčních průtokoměrů pro vodivé kapaliny
Třídicí znak:257740
Účinnost od:1.5.2020

ČSN EN 14154-1
Vodoměry - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.12.2005
Platnost ukončena:1.11.2007

ČSN EN 14154-2
Vodoměry - Část 2: Instalace a podmínky použití
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.12.2005
Platnost ukončena:1.11.2007

ČSN EN 14154-3
Vodoměry - Část 3: Zkušební metody a zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.12.2005
Platnost ukončena:1.11.2007

ČSN EN 14154-4
Vodoměry - Část 4: Dodatečné funkce
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.9.2015

ČSN EN 14154-1+A1
Vodoměry - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.11.2007
Platnost ukončena:1.1.2012

ČSN EN 14154-1+A2
Vodoměry - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.1.2012
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN 14154-2+A1
Vodoměry - Část 2: Instalace a podmínky použití
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.11.2007
Platnost ukončena:1.1.2012

ČSN EN 14154-2+A2
Vodoměry - Část 2: Instalace a podmínky použití
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.1.2012
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN 14154-3+A1
Vodoměry - Část 3: Zkušební metody a zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.11.2007
Platnost ukončena:1.1.2012

ČSN EN 14154-3+A2
Vodoměry - Část 3: Zkušební metody a zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.1.2012
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN ISO 4064-1
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 1: Metrologické a technické požadavky
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN ISO 4064-1
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a horkou vodu - Část 1: Metrologické a technické požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.2.2015
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN ISO 4064-1
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 1: Metrologické a technické požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.1.2018

ČSN EN ISO 4064-1
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 1: Metrologické a technické požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.1.2018
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN ISO 4064-2
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 2: Zkušební metody
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.5.2019

ČSN EN ISO 4064-2
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a horkou vodu - Část 2: Zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.2.2015
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN ISO 4064-2
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 2: Zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.1.2018

ČSN EN ISO 4064-2
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 2: Zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.1.2018
Platnost ukončena:1.5.2019

ČSN EN ISO 4064-3
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 3: Formát zkušební zprávy
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.10.2015

ČSN EN ISO 4064-3
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a horkou vodu - Část 3: Formát protokolu o zkoušce
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.2.2015
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN ISO 4064-4
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 4: Nemetrologické požadavky nezahrnuté v ISO 4064-1
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.10.2015

ČSN EN ISO 4064-4
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a horkou vodu - Část 4: Požadavky nemetrologického charakteru, které nepokrývá ISO 4064-1
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.2.2015
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN ISO 4064-5
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 5: Požadavky na instalaci
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN ISO 4064-5
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a horkou vodu - Část 5: Požadavky na instalaci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.2.2015
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN ISO 4064-5
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 5: Požadavky na instalaci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.1.2018

ČSN EN ISO 4064-5
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 5: Požadavky na instalaci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.1.2018
Platnost ukončena:1.11.2018

TNI CEN/TR 16061
Plynoměry - Inteligentní plynoměry
Třídicí znak:257823
Účinnost od:1.12.2014

ČSN EN 1359
Plynoměry - Membránové plynoměry
Třídicí znak:257861
Účinnost od:1.12.2020

ČSN EN 1359
Plynoměry - Membránové plynoměry
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257861
Účinnost od:1.6.2018
Platnost ukončena:1.12.2020

ČSN EN 12480
Plynoměry - Rotační objemové plynoměry
Třídicí znak:257862
Účinnost od:1.7.2020

ČSN EN 12480
Plynoměry - Rotační objemové plynoměry
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257862
Účinnost od:1.11.2015
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN 12480
Plynoměry - Rotační objemové plynoměry
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257862
Účinnost od:1.12.2017
Platnost ukončena:1.9.2018

ČSN EN 12480
Plynoměry - Rotační objemové plynoměry
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257862
Účinnost od:1.9.2018
Platnost ukončena:1.7.2020

ČSN EN 12261
Plynoměry - Turbínové plynoměry
Třídicí znak:257863
Účinnost od:1.6.2019

ČSN EN 12261
Plynoměry - Turbínové plynoměry
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257863
Účinnost od:1.11.2018
Platnost ukončena:1.6.2019

ČSN EN 14236
Ultrazvukové plynoměry pro domácnost
Třídicí znak:257864
Účinnost od:1.5.2019

ČSN EN 14236
Ultrazvukové plynoměry pro domácnost
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257864
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.5.2019

ČSN EN 12405-1
Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 1: Přepočítávání objemu
Třídicí znak:257865
Účinnost od:1.5.2022

ČSN EN 12405-1
Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 1: Přepočítávání objemu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257865
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.7.2011
Změny:*A1 2.07

ČSN EN 12405-1
Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 1: Přepočítávání objemu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257865
Účinnost od:1.5.2019
Platnost ukončena:1.5.2022

ČSN EN 12405-3
Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 3: Průtokový počítač
Třídicí znak:257865
Účinnost od:1.7.2016

ČSN EN 12405-1+A2
Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 1: Přepočítávání objemu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257865
Účinnost od:1.7.2011
Platnost ukončena:1.5.2019

ČSN EN 17526
Plynoměry - Termální hmotnostní průtokoměry plynu
Třídicí znak:257866
Účinnost od:1.7.2022

ČSN 25 8005
Názvosloví z oboru měření teploty
Třídicí znak:258005
Účinnost od:1.8.1989

ČSN 25 8010
Směrnice pro měření teplot v průmyslu
Třídicí znak:258010
Účinnost od:1.9.1989

ČSN EN 62460
Teplota - Tabulky elektromotorického napětí (EMF) pro kombinace termočlánků z čistých prvků
Třídicí znak:258333
Účinnost od:1.5.2009

ČSN EN 1434-1
Měřiče tepla - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:258511
Účinnost od:1.9.1998
Platnost ukončena:1.11.2007
Změny:*A1 8.03

ČSN EN 1434-1
Měřiče tepla - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:258511
Účinnost od:1.11.2007
Platnost ukončena:1.10.2008

ČSN EN 1434-1
Měřidla tepla - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:258511
Účinnost od:1.10.2008
Platnost ukončena:1.6.2016

ČSN EN 1434-1
Měřidla tepla - Část 1: Obecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:258511
Účinnost od:1.6.2016
Platnost ukončena:1.11.2019

ČSN EN 1434-2
Měřiče tepla - Část 2: Požadavky na konstrukci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:258511
Účinnost od:1.9.1998
Platnost ukončena:1.11.2007
Změny:*A1 8.03

ČSN EN 1434-2
Měřiče tepla - Část 2: Požadavky na konstrukci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:258511
Účinnost od:1.11.2007
Platnost ukončena:1.10.2008

ČSN EN 1434-2
Měřidla tepla - Část 2: Konstrukční požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:258511
Účinnost od:1.10.2007
Platnost ukončena:1.6.2016

ČSN EN 1434-2
Měřidla tepla - Část 2: Konstrukční požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:258511
Účinnost od:1.6.2016
Platnost ukončena:1.10.2019

ČSN EN 1434-3
Měřidla přenosu tepelné energie - Část 3: Rozhraní a výměna dat
Třídicí znak:258511
Účinnost od:1.10.2020

ČSN EN 1434-3
Měřiče tepla - Část 3: Rozhraní a výměna dat
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:258511
Účinnost od:1.9.1998
Platnost ukončena:1.7.2010

ČSN EN 1434-3
Měřidla tepla - Část 3: Rozhraní a výměna dat
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:258511
Účinnost od:1.8.2009
Platnost ukončena:1.7.2016

ČSN EN 1434-3
Měřidla tepla - Část 3: Rozhraní a výměna dat
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:258511
Účinnost od:1.7.2016
Platnost ukončena:1.10.2020

ČSN EN 1434-4
Měřiče tepla - Část 4: Zkoušky pro schválení typu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:258511
Účinnost od:1.9.1998
Platnost ukončena:1.11.2007
Změny:*A1 8.03

ČSN EN 1434-4
Měřiče tepla - Část 4: Zkoušky pro schválení typu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:258511
Účinnost od:1.11.2007
Platnost ukončena:1.10.2008

ČSN EN 1434-4
Měřidla tepla - Část 4: Zkoušky pro schválení typu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:258511
Účinnost od:1.10.2008
Platnost ukončena:1.6.2016

ČSN EN 1434-4
Měřidla tepla - Část 4: Zkoušky pro schválení typu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:258511
Účinnost od:1.6.2016
Platnost ukončena:1.10.2019

ČSN EN 1434-5
Měřiče tepla - Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:258511
Účinnost od:1.9.1998
Platnost ukončena:1.11.2007
Změny:*A1 8.03

ČSN EN 1434-5
Měřiče tepla - Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:258511
Účinnost od:1.11.2007
Platnost ukončena:1.10.2008

ČSN EN 1434-5
Měřidla tepla - Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:258511
Účinnost od:1.10.2008
Platnost ukončena:1.6.2016

ČSN EN 1434-5
Měřidla tepla - Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:258511
Účinnost od:1.6.2016
Platnost ukončena:1.9.2019

ČSN EN 1434-6
Měřiče tepla - Část 6: Montáž, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:258511
Účinnost od:1.9.1998
Platnost ukončena:1.11.2007
Změny:*A1 8.03

ČSN EN 1434-6
Měřiče tepla - Část 6: Montáž, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:258511
Účinnost od:1.11.2007
Platnost ukončena:1.10.2008

ČSN EN 1434-6
Měřidla tepla - Část 6: Instalace, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:258511
Účinnost od:1.10.2008
Platnost ukončena:1.6.2016

ČSN EN 1434-6
Měřidla tepla - Část 6: Instalace, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:258511
Účinnost od:1.6.2016
Platnost ukončena:1.9.2019

ČSN EN 1434-1+A1
Měřidla přenosu tepelné energie - Část 1: Obecné požadavky
Třídicí znak:258511
Účinnost od:1.11.2019

ČSN EN 1434-2+A1
Měřidla přenosu tepelné energie - Část 2: Konstrukční požadavky
Třídicí znak:258511
Účinnost od:1.2.2020

ČSN EN 1434-2+A1
Měřidla tepla - Část 2: Konstrukční požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:258511
Účinnost od:1.10.2019
Platnost ukončena:1.2.2020

ČSN EN 1434-4+A1
Měřidla přenosu tepelné energie - Část 4: Zkoušky pro schválení typu
Třídicí znak:258511
Účinnost od:1.7.2020
Opravy:UR202007 7.20

ČSN EN 1434-4+A1
Měřidla tepla - Část 4: Zkoušky pro schválení typu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:258511
Účinnost od:1.10.2019
Platnost ukončena:1.7.2020

ČSN EN 1434-5+A1
Měřidla přenosu tepelné energie - Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření
Třídicí znak:258511
Účinnost od:1.5.2020

ČSN EN 1434-5+A1
Měřidla tepla - Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:258511
Účinnost od:1.9.2019
Platnost ukončena:1.5.2020

ČSN EN 1434-6+A1
Měřidla přenosu tepelné energie - Část 6: Instalace, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba
Třídicí znak:258511
Účinnost od:1.5.2020

ČSN EN 1434-6+A1
Měřidla tepla - Část 6: Instalace, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:258511
Účinnost od:1.9.2019
Platnost ukončena:1.5.2020

ČSN EN 16836-1
Komunikační systémy pro měřidla - Bezdrátová síť pro výměnu měřených dat - Část 1: Úvod a normalizační rámec
Třídicí znak:258512
Účinnost od:1.6.2017

ČSN EN 16836-2
Komunikační systémy pro měřidla - Bezdrátová síť pro výměnu měřených dat - Část 2: Specifikace síťové vrstvy
Třídicí znak:258512
Účinnost od:1.6.2017

ČSN EN 16836-3
Komunikační systémy pro měřidla - Bezdrátová síť pro výměnu měřených dat - Část 3: Specifikace energetického profilu aplikačních vrstev
Třídicí znak:258512
Účinnost od:1.6.2017

ČSN EN 13757-1
Komunikační systémy pro měřidla - Část 1: Výměna dat
Třídicí znak:258513
Účinnost od:1.7.2022

ČSN EN 13757-1
Komunikační systémy pro měřidla a měřidla s dálkovým čtením - Část 1: Výměna dat
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:258513
Účinnost od:1.8.2003
Platnost ukončena:1.9.2015

ČSN EN 13757-1
Komunikační systémy pro měřidla - Část 1: Výměna dat
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:258513
Účinnost od:1.9.2015
Platnost ukončena:1.7.2022

ČSN EN 13757-2
Komunikační systémy pro měřidla - Část 2: Komunikace pomocí kabelové sběrnice M-Bus
Třídicí znak:258513
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 13757-2
Komunikační systémy pro měřidla a měřidla s dálkovým čtením - Část 2: Fyzikální a propojovací vrstva
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:258513
Účinnost od:1.7.2005
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN 13757-3
Komunikační systémy pro měřidla - Část 3: Aplikační protokoly
Třídicí znak:258513
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 13757-3
Komunikační systémy pro měřidla a měřidla s dálkovým ovládáním - Část 3: Určené aplikace vrstvy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:258513
Účinnost od:1.7.2005
Platnost ukončena:1.3.2014

ČSN EN 13757-3
Komunikační systémy pro měřidla a měřidla s dálkovým ovládáním - Část 3: Určené aplikace vrstvy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:258513
Účinnost od:1.3.2014
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN 13757-4
Komunikační systémy pro měřidla a měřidla s dálkovým čtením - Část 4: Bezdrátová měřidla (Radiometry pro provoz v pásmu 868 MHz až 870 MHz)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:258513
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.3.2014

ČSN EN 13757-4
Komunikační systémy pro měřidla a měřidla s dálkovým čtením - Část 4: Bezdrátová měřidla (radiometry pro provoz v pásmu SRD)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:258513
Účinnost od:1.3.2014
Platnost ukončena:1.12.2019

ČSN EN 13757-5
Komunikační systémy pro měřidla - Část 5: Bezdrátový přenos M-Bus
Třídicí znak:258513
Účinnost od:1.6.2016

ČSN EN 13757-5
Komunikační systémy pro měřidla a měřidla s dálkovým čtením - Část 5: Bezdrátový přenos
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:258513
Účinnost od:1.4.2009
Platnost ukončena:1.6.2016

ČSN EN 13757-6
Komunikační systémy pro měřidla - Část 6: Lokální sběrnice
Třídicí znak:258513
Účinnost od:1.7.2016

ČSN EN 13757-6
Komunikační systémy pro měřidla a měřidla s dálkovým čtením - Část 6: Lokální sběrnice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:258513
Účinnost od:1.4.2009
Platnost ukončena:1.7.2016

ČSN EN 13757-7
Komunikační systémy pro měřidla - Část 7: Doprava a bezpečnostní služby
Třídicí znak:258513
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 834
Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy - Indikátory napájené elektrickou energií
Třídicí znak:258521
Účinnost od:1.9.2014

ČSN EN 834
Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy - Indikátory napájené elektrickou energií
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:258521
Účinnost od:1.3.2014
Platnost ukončena:1.9.2014

 
 
Reklama