Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1434-4+A1
Měřidla tepla - Část 4: Zkoušky pro schválení typu

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Thermal energy meters - Part 4: Pattern approval tests
Třídicí znak:258511
Schválena:9.7.2019
Vydána:1.9.2019
Účinnost od:1.10.2019
Platnost ukončena:1.7.2020
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:64
Orientační cena:532 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1615 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama