Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12405-1
Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 1: Přepočítávání objemu

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gas meters - Conversion devices - Part 1: Volume conversion
Třídicí znak:257865
Schválena:8.12.2005
Vydána:1.1.2006
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.7.2011
Počet stran:84
Orientační cena:588 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12405-1:2005, EN 12405-1/A1:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:644 kB
Změny:*A1 2.07 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: A1
Typ:tisková změna
Vydána:1.2.2007
Věstník:2/2007
Účinnost od:1.3.2007
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:217 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama